A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»

від 15 травня 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію
на примусову реалізацію майна»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про введення  мораторію на примусову реалізацію майна» розроблено Фондом державного майна України з метою забезпечення виконання пункту 23е Меморандуму про економічну та фінансову політику для стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

На сьогодні існує низка проблемних питань щодо погашення заборгованості за використаний природний газ, які можливо  вирішити  шляхом  внесення змін до Закону України «Про введення  мораторію на примусову реалізацію майна». Так, заборгованість підприємств теплокомуненерго, які належать до державної форми власності (комунальної) або у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» (далі – Компанія) становить близько 1,5 млрд грн. Проте, Компанія позбавлена дієвих інструментів щодо стягнення заборгованості та механізмів впливу на підприємства-боржники, на які поширюється дія Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», зокрема державні (комунальні) підприємства та господарські товариства з державною часткою не менше 25% статутного капіталу.

З огляду на критичний рівень заборгованості споживачів перед Компанією за спожитий природний газ та, зважаючи на необхідність гарантованого забезпечення споживачів України природним газом, необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання щодо захисту економічної та енергетичної безпеки, та визначення важелів впливу для стягнення заборгованості.

З метою покращення фінансового стану Компанії пропонується  доповнити Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» новою частиною щодо обмеження  мораторію на відчуження майна боржників перед Компанією.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є стабілізація фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», досягнення якої можливе шляхом надання Компанії дієвих інструментів щодо стягнення заборгованості споживачів за природний газ та ефективних механізмів впливу на підприємства-боржники.

Для досягнення поставленої мети пропонується внести зміни до Закону України  «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».

3. Правові аспекти

Проектом Закону вносяться зміни до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».

Проектом Закону передбачається обмеження мораторію стосовно підприємств, які мають заборгованість за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» та її дочірніми компаніями.

Поряд з цим, пропонується привести термінологію Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» у відповідність до термінології законодавства з питань корпоративного управління.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту Закону не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України. Прийняття проекту Закону сприятиме  стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державною регуляторною службою України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує оприлюднення з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Досягнення поставлених цілей стосовно покращення фінансового стану НАК «Нафтогаз України» шляхом зменшення заборгованості перед Компанією за спожитий природний газ можливе лише шляхом розроблення та прийняття проекту Закону  України "Про внесення змін до Закону України «Про введення  мораторію на примусову реалізацію майна».

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики.

Проект Закону створить умови для покращення фінансового стану НАК «Нафтогаз України» шляхом зменшення заборгованості перед Компанією за спожитий природний газ.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону дасть змогу покращити фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» шляхом зменшення заборгованості перед Компанією за спожитий природний газ.

 

 

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                           Д. Парфененко

 

« _____»     _____________ 2015 р.