A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України»

від 9 квітня 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України»

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект нормативно-правового акта Фонду державного майна України розроблено з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України наказів Фонду державного майна України, до яких були внесені зміни наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 799 "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 940/23472 (далі – наказ Фонду № 799).

Наказ Фонду № 799 було прийнято на виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

Наказом Фонду № 799 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" зокрема, запроваджувались:

 • - нові спеціалізації 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму "Оцінка об'єктів у матеріальній формі", 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності";
 • - новий напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";
 • - вимоги щодо організаційного забезпечення складання іспитів керівниками суб’єктів оціночної діяльності, які провадили свою діяльність у сфері "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства ";
 • - особливості стажування оцінювачів за новими спеціалізаціями та напрямом оцінки майна;
 • - мінімальні обсяги навчання за програмами базової підготовки оцінювачів відповідно до тематичних планів за новими спеціалізаціями та напрямом оцінки майна;
 • - порядок підвищення кваліфікації оцінювачів за новими спеціалізаціями та напрямом оцінки майна.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" було визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", а також, зокрема, серед інших наказів Фонду державного майна України скасовано наказ Фонду № 799.

Заважаючи на вищевикладене, Фонд державного майна України розробив проект нормативно-правового акта, яким унормовує свої нормативно-правові акти із постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

2. Головні цілі прийняття акта

Ціллю прийняття проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України" є виключення положень запроваджених, у зв’язку із набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та унормування положень нормативно-правових актів Фонду державного майна України із чинним законодавством України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативним способом досягнення встановлених цілей є залишення без змін діючої нормативно-правової бази. Проте, це призведе до невідповідності нормативно-правових актів у сфері оціночної діяльності вимогам чинного законодавства України.

Оптимальною є альтернатива – врегулювання порушених проблемних питань шляхом прийняття проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України".

4. Нормативно - законодавча база

У даній сфері правовідносини регулюються такими нормативно-правовими актами:

 • - Конституція України від 28.06.1996 року.
 • - Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI.
 • - Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV.
 • - Закон України "Про Фонд державного майна України" від
  09.12.2011 року № 4107-VI.
 • - Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 року № 2658-III.
 • - Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".
 • - Інші нормативно-правові акти.

5. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Розв'язання проблеми передбачається шляхом прийняття проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України".

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта із Державною регуляторною службою України та подати його до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

6Обґрунтування можливостей досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію регуляторного акта вплив зовнішніх факторів не очікується.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не заподіють шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі.

7. Очікувані результати прийняття акта

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати державного та місцевого бюджетів відсутні

Суб'єкти господарювання

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у суб'єктів господарювання відсутні

Громадяни

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у громадян відсутні

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту необмежений у часі.

9. Показники результативності регуляторного акта

Показник ефективності запропонованих заходів очікується досить високий, проте прогнозувати можливі вигоди у грошовому (матеріальному) вимірі у цьому випадку неможливо.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

 

В. о. Голови Фонду                                                             Д. Парфененко