A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України"

від 9 квітня 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

Проектом акту пропонується внести зміни до наступних наказів Фонду державного майна України:

- Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146;
- Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147;
- Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року № 1997 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213;
- Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/916.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є приведення у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

3. Правові аспекти

У даній сфері правовідносини регулюються наступними законодавчими та нормативно-правовими актами:

- Конституцією України від 28 червня 1996 року;
- Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV;
- Законом України "Про Фонд державного майна України" від 09 грудня 2011 року № 4107-VI;
- Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17 травня 2011 року № 3166-VI;
- Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року № 2658-III;
- Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація нормативно-правового акту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується  регіонального аспекту.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект нормативно-правового акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу немає правил і процедур, що можуть містити ризики корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття зазначеного регуляторного акта позитивно вплине на ринкове середовище, забезпечить інтереси прав та свобод суб’єктів господарювання, громадян та держави. Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

У разі прийняття проекту наказу буде приведено нормативно-правові акти Фонду державного майна України у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                    Ю. Нікітін

 

___ ____________ 20___ р.