A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»

від 3 червня 2015 р.

  

ПРОЕКТ

 

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

 

 

А. ЯЦЕНЮК

 

“     ”                          2015 р.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»
_________________________________________________

 

Верховна Рада України  постановляє:

 

І. Внести зміни до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375, із наступними змінами):

 

1. Статтю 3 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Об’єкт незавершеного будівництва, який пропонується до продажу під розбирання, може бути за рішенням державного органу приватизації на підставі вивчення попиту запропонованим до продажу без земельної ділянки».

 

2. Статтю 11 викласти у такій редакції:

«Стаття 11. Договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва.

            Державна реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, проводиться відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, передбачених частиною другою цієї статті.

Для здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, органи приватизації подають державному реєстратору такі документи:

            копію наказу Фонду державного майна України  про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

            копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;

            копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;

            акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);

            документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку (у разі продажу об’єкта разом із земельною ділянкою);

            довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.

            Договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва (у тому числі разом із земельною ділянкою) у разі приватизації підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

            Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва органи приватизації подають нотаріусу такі документи:

            копію наказу Фонду державного майна України  про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

            копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;

            копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;

            акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);

            витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;

            копію затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;

            довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації;

            витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване право на об’єкт приватизації.»

 

3. Частину другу статті 12 викласти у такій редакції:

            «Право власності на об’єкт незавершеного будівництва переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта. У разі якщо об’єктом є нерухоме майно (нерухомість), право власності на нього переходить до покупця  після державної реєстрації права власності на придбаний об’єкт в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта».

 

4. Статтю 13 викласти у такій редакції:

«Стаття 13. Виникнення права власності на земельну ділянку.

Право власності на земельну ділянку, що приватизується разом із об’єктом незавершеного будівництва, виникає з моменту державної реєстрації цього права в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації.».

 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

            привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

            забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

   Голова Верховної Ради України                                                    В. Гройсман