A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»

від 3 червня 2015 р.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України

«Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»

 

            1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

            Новий період приватизації вимагає удосконалення процесу приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що забезпечить ефективність продажу зазначених об’єктів та надходження коштів до Державного бюджету.        

Статтею 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» встановлено імперативну норму щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва на аукціонах разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти.

Дана норма поширюється також на продаж об’єктів незавершеного будівництва під розбирання.

Як зазначено у частині другій статті 15 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» у разі продажу  об’єкта незавершеного будівництва під розбирання разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець може придбати земельну ділянку, на якій розташований такий об’єкт, тільки під забудову.

Слід зауважити, що під час продажу об’єктів незавершеного будівництва під розбирання, як правило, потенційні покупці зацікавлені у придбанні об’єкта для використання будівельних матеріалів, а не земельної ділянки для забудови. Щоб виставити ОНБ на продаж під розбирання, органи приватизації здійснюють підготовку до продажу об’єкта разом із земельною ділянкою та несуть витрати на її проведення, а як результат - запропонований ОНБ разом із земельною ділянкою до продажу під розбирання не користується попитом. Довготривалий процес підготовки земельної ділянки до продажу разом із об’єктами незавершеного будівництва призводить до остаточної руйнації об’єктів-довгобудів. Включення земельної ділянки до складу об’єкта приватизації унеможливлює продаж таких об’єктів як будівельних матеріалів. Відсутність попиту на об’єкти незавершеного будівництва, запропоновані до продажу під розбирання разом із земельними ділянками, не дозволяє компенсувати бюджетні кошти, витрачені державними органам на підготовку до продажу об’єкта разом із земельною ділянкою.

З метою виконання Державної програми приватизації, забезпечення надходження коштів до державного бюджету та спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва  пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині зняття імперативності норми щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти, для об’єктів, які пропонуються до продажу під розбирання, з урахуванням вивчення попиту.

            Законодавством встановлено загальну вимогу щодо укладання договорів  про відчуження об’єктів нерухомого майна, зокрема й об’єктів незавершеного будівництва, після реєстрації прав на це майно (ст.3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

            Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 №868, для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва необхідно подати документ, що підтверджує право на земельну ділянку, технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва, а також документ, що надає право на виконання будівельних робіт.

На більшість об’єктів незавершеного будівництва, підготовку до приватизації яких здійснюють державні органи приватизації, з різних причин відсутні зазначені документи. Для вирішення зазначеної проблеми пропонується внести зміни до статті 11 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», в якій передбачити інший перелік документів, які необхідно подавати державному реєстратору державними органами приватизації для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

            Крім того, пропонується внести зміни до статті 12 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині виникнення права власності на об’єкт незавершеного будівництва з метою приведення норм зазначеної статті у відповідність до статті 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» та статті 22 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

            Також враховуючи положення статей 125 та 126 Земельного кодексу України, згідно з якими право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пропонується внести зміни до статті 13 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині виникнення права власності на земельну ділянку, що приватизується разом із об’єктом незавершеного будівництва, з метою приведення норм зазначеної статті у відповідність до Земельного кодексу України.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» спрямовано на спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва, виконання Державної програми приватизації та забезпечення надходження коштів до Державного бюджету.

            Прийняття проекту Закону забезпечить виконання пункту 7.5 розділу ІХ   Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання та пункту 42 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р.

 

            2. Мета і шляхи її досягнення

            Метою законопроекту є спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва, виконання Державної програми приватизації та забезпечення надходження коштів до Державного бюджету.

            Ця мета досягається внесенням необхідних змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

 

            3. Правові аспекти

            Приватизація об’єктів незавершеного будівництва регулюється Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

            Законопроектом передбачено внесення змін до статей 3, 11, 12 та 13  Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», що дозволить на законодавчому рівні розв’язати проблеми, що виникають при приватизації об’єктів незавершеного будівництва.

З метою виконання Державної програми приватизації, забезпечення надходження коштів до державного бюджету та спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва  пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині зняття імперативності норми щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти., для об’єктів, які пропонуються до продажу під розбирання.

Для вирішення проблеми проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, пропонується внести зміни до статті 11 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», в якій передбачити перелік документів, які необхідно подавати державному реєстратору державними органами приватизації для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

            Крім того, пропонується внести зміни до статті 12 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині виникнення права власності на об’єкт незавершеного будівництва з метою приведення норм зазначеної статті у відповідність до статті 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» та статті 22 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та до статті 13 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині виникнення права власності на земельну ділянку, що приватизується разом із об’єктом незавершеного будівництва, з метою приведення норм зазначеної статті у відповідність до статей 125 та 126 Земельного кодексу України.

 

            4. Фінансово-економічне обґрунтування

            Реалізація законопроекту  не потребує додаткових витрат з Державного бюджету, матеріальних та інших витрат.

 

            5. Позиція заінтересованих органів

            Проект Закону потребує погодження з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінрегіоном, Держгеокадастром, Державною регуляторною службою  та Мін’юстом.

 

            6. Регіональний аспект

            Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

            6¹. Запобігання дискримінації

            У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

            7. Запобігання корупції

            Реалізація запропонованих законопроектом норм не призведе до ризиків вчинення корупційних правопорушень.

 

 

            8. Громадське обговорення

            Проект Закону оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

            9. Позиція соціальних партнерів

            Проект не стосується соціально-трудової сфери.

 

            10. Оцінка регуляторного впливу

             Досягнення поставлених цілей щодо спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва можливе шляхом прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

            Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики.

            Проект Закону створить умови для удосконалення механізму та процедури приватизації об’єктів незавершеного будівництва, виконання Державної програми приватизації та забезпечення надходження коштів до Державного бюджету.

 

            10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

            Реалізація акта не має впливу на ринок праці.

 

 

 

            11. Прогноз результатів

            Прийняття проекту Закону дозволить удосконалити механізм та процедуру приватизації об’єктів незавершеного будівництва, що забезпечить ефективність продажу зазначених об’єктів та надходження коштів до Державного бюджету.

 

 

Голова Фонду

державного майна України                                                                   І. Білоус

 

«____»______________ 2015 р.