A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Information about regulatory activity

inf_diyalnistb_za_2012.pdfІнформація про здійснення державної регуляторної політики Фондом державного майна України протягом 2012 року

inf_diyalnistb_za_2013.pdfІнформація про здійснення державної регуляторної політики Фондом державного майна України протягом 2013 року

 

 

Інформація про здійснення Фондом державного майна України регуляторної діяльності у 2014 році

Регуляторна діяльність Фонду державного майна України (далі – Фонд) у звітному періоді була спрямована на дотримання вимог Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) щодо підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів з метою приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

На виконання принципу передбачуваності регуляторної діяльності Фондом забезпечується планування цієї роботи та оприлюднення плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів з дотриманням визначених Законом термінів.

Так, на виконання вимог статті 7 Закону наказом Фонду від 16 грудня 2013 року № 4294 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік (далі – План), до якого було включено 3 проекти актів. У спосіб, передбачений статтею 13 Закону, План оприлюднено на офіційному сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) у підрубриці «Регуляторні акти» - «Плани підготовки».

Протягом року План за пропозиціями структурних підрозділів Фонду доповнено 27 актами і на кінець звітного періоду він містив 30 нормативно-правових актів, з яких: законопроектів – 2, постанов Кабінету Міністрів України – 6, нормативно-правових актів Фонду – 22.

Регуляторні акти, розроблені Фондом протягом 2014 року, були спрямовані на врегулювання питань, зокрема, у таких сферах: оцінки та оціночної діяльності, планування процесів приватизації та реформування власності, удосконалення приватизаційних процедур, управління державним майном та орендних відносин, корпоративного управління тощо.

У процесі підготовки регуляторних актів Фондом забезпечено дотримання законодавства про державну регуляторну політику як у частині оприлюднення на офіційний веб-сторінці Фонду текстів проектів, оголошень про їх оприлюднення разом з аналізом регуляторного впливу (статті 9, 13 Закону), так і в частині погодження проектів актів зі спеціально уповноваженим органом у сфері державної регуляторної політики (стаття 21 Закону).

Зауважень та пропозицій до проектів регуляторних актів від фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань протягом 2014 року на адресу Фонду не надходило.

Крім цього, з метою забезпечення принципу прозорості та врахування громадської думки проекти регуляторних актів Фонду розміщуються на Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua).

Протягом звітного періоду суб’єкти господарювання, їх об’єднання, наукові установи та консультативно-дорадчі органи до розробки регуляторних актів Фонду не залучалися.

На виконання вимог статті 10 Закону Фондом проводилася робота з відстеження результативності регуляторних актів.

Так, реалізовано заходи з базового відстеження 5 наказів Фонду, у тому числі спільного  наказу Фонду і Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04 листопада 2013 року № 3541/808 «Про затвердження Методики формування конкурсних умов продажу та вартості єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2013 року за № 829/23361.

Здійснено повторне відстеження результативності 2 постанов Уряду: від 08 серпня 2012 року  № 721 «Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за виконанням зобов‘язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об‘єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України», від 14 листопада 2012 року № 1048 «Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності» та 16 наказів Фонду.

Також проведено періодичне відстеження результативності 2 регуляторних актів: постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 123 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099» та наказу Фонду і Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року № 908/68 «Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі».

Звіти про виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів оприлюднено на офіційному сайті Фонду та в установленому порядку  надіслані  Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Відповідно до вимог статті 11 Закону Фондом проводиться робота з перегляду  регуляторних актів.

Так, протягом 2014 року Фондом переглянуто 54 регуляторних акти, зокрема: у сфері оцінки та професійної оціночної діяльності – 44, інформаційних технологій та моніторингу – 5, управління державним майном та орендних відносин – 1, фінансового, майнового контролю та обліку корпоративних прав держави – 1, планування процесів приватизації – 2, міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності – 1.

У 2015 році регуляторна діяльність Фонду буде спрямована на додержання вимог та принципів державної регуляторної політики та виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційною Угодою щодо активізації приватизаційних процесів, реалізації державної політики у сфері управління та розпорядження об’єктами права державної власності.

 

 

 

Директор Департаменту законодавчо
- аналітичного забезпечення
реформування відносин власності
та інформаційних технологій                                                                         Л. Салінська