A A A K K K

Про прискорення приватизації хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств

№ 1218 від 4 листопада 1997 р.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 5 листопада 1997 р. № 1218
Київ

     З метою лібералізації внутрішнього ринку зерна та реструктуризації Державної акціонерної компанії "Хліб України" Кабінет Міністрів України

     ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Фонду державного майна, Міністерству агропромислового комплексу, Державній акціонерній компанії "Хліб України" погодити та затвердити плани приватизації державного майна 100 хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств за переліком згідно з додатком №1 до кінця поточного року, 343 підприємств згідно з додатком №2 - у першому півріччі 1998 р., з них 200 підприємств - у 1 кварталі.

     Рекомендувати Фонду державного майна передбачити в планах приватизації зазначених об"єктів продаж за комерційним конкурсом (лише за гроші) акцій , що залишаються після розподілу їх між сільськогосподарськими товаровиробниками та членами трудових колективів підприємств, що приватизуються.

     2. Міністерству агропромислового комплексу передати у двомісячний термін до статутного фонду Державної акціонерної компанії "Хліб України" державне майно підприємств, зазначених у додатку №3 , пертворивши їх у дочірні підприємства Компанії, а також адміністративні будинки, що належать до державної власності, згідно з додатком №4.

     Державній акціонерній компанії "Хліб України" у зазначений термін розробити і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення змін до статуту Компанії і в тримісячний термін після затвердження цих змін зареєструвати в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуск акцій Компанїї.

     3. Фонду державного майна разом з Міністерством агропромислового комплексу і Державною компанією "Хліб України":

  • розробити до 1 січня 1998 р. Порядок відокремлення в процесі приватизації підприємств майнових комплексів структурних підрозділів, що забезпечують розміщення і зберігання мобілізаційних запасів, і подати на погодження Кабінету Міністрів України плани реструктуризації та розміщення акцій підприємств;

  • підготовку до приватизації державного майна зернових елеваторів, хлібоприймальних і зернопереробних підприємств проводити за участю працівників апарату Фонду державного майна та Державної акціонерної компанії "Хліб України".

     4. Фонду державного майна, Міністерству агропромислового комплексу , Державній акціонерній компанії "Хліб України" передбач, що за хлібоприймальними і зернрпереробними підприємствами, реорганізованими у процесі приватизації у відкриті акціонерні товатиства, зберігаються зобов"язання з поверненням отриманих бюджетних позичок на закупівлю зерна і насіння за державними замовленнм 1994-1997 років.

     5. Міністерству фінансів на підставі поданих Державною акціонерною компанією "Хліб України" даних передати Компанії від хлібоприймальних і зернопереробних підприємств право вимоги пролонгованих в установленому порядку боргових зобов"язань станом на 1 листопада 1997 р. За отримані сільськогосподарськими товаровиробниками аванси грішми та матеріально-технічними ресурмами під державне замовлення 1995-1997 років та натуральні насіннєві і фуражні позички з наступним спрямуванням отриманих коштів на збільшення статутного фонду Компанії.

     6. Затвердити склад спостережної ради Державної акціонерної компанії "Хліб України", що додається.

     7. Визнати такими,що втратили чинність, пункти 4,5,6 і 9 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №1000 "Про утворення Державної акціонерної компанії "Хліб України".

     8. Державній акціонерній компанії "Хліб України", Державному комітетові по матеріальних резервах разом з Міністерством економіки та Міністерством фінансів внести у двотижнений термін узгоджені пропозиції щодо відшкодування витрат, пов"язаних з транспортуванням , прийманням і зберіганням зерна державного резерву.

     9. Контроль за виконаням цієї постанови покласти на Першого віце-прем"єр-міністра України Голубченка А.К.

Прем'єр-міністр України В.Пустовойтенко


Завантажити Додатки 1-5