A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від И липня 2012 року № 3105 «Про надання звітів щодо результатів перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

26.09.2014

Київ

№ 2343

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від И липня 2012 року№ 3105 «Про надання звітів щодо результатів перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу»

На виконання вимог статті 4 Закону України «Про Фонд державного майна України», та враховуючи службову записку Управління з питань договірного менеджменту від 23.09.2014 № 23-2-597 , з метою повного і достовірного інформування вищих органів державної влади про роботу та хід виконання Державної програми приватизації

НАКАЗУЮ:

1.  Доповнити п. 1.1 додатка «Складання звітів про результати контролю завиконанням умов договорів купівлі-продажу» до наказу Фонду державного майнаУкраїни від 11 липня 2012 року № 3105 «Про надання звітів щодо результатівперевірок виконання умов договорів купівлі-продажу» новим абзацом такогозмісту:

« - сум штрафних санкцій, нарахованих та сплачених за договорами купівлі-продажу, щодо яких розпочато претензійно-позовну роботу (додаток 8)».

2.   Відповідальність за повноту, достовірність та своєчасне наданняінформації покласти на начальників регіональних відділень Фонду державногомайна України.

3.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника ГоловиФонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

В.о. Голови Фонду                                                               В. Пількевич