A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (код за ЄДРПОУ 00206539)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

     НАКАЗ

       06.06.2017                                   Київ                                    №      914    

 

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Одеський припортовий завод»
(код за ЄДРПОУ 00206539)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від 20 січня
2017 р. № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2017 році», від 30 січня 2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році» (із змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити дату оцінки державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (далі - АТ «ОПЗ»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р.
№ 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), 30 червня 2017 року.

2. Утворити інвентаризаційну комісію АТ «ОПЗ»у складі:

Голова комісії:

Назаренко С. М.

т. в. о. Голови Правління – директора АТ «ОПЗ»;

члени комісії:

Федорова Л. І.

головний бухгалтер АТ «ОПЗ»;

Вакеряк В. Я.

заступник директора з економіки та фінансів АТ «ОПЗ»;

Кімінчіджі С. І.

заступник директора з соціальних та зовнішньоекономічних питань АТ «ОПЗ»;

Севастьянов В. М.

заступник директора з транспорту та режиму АТ «ОПЗ»;

Краєвський В. М.

головний механік АТ «ОПЗ»;

Максименко В. М.

головний приладник-метролог АТ «ОПЗ»;

Ройбу А. І.

начальник відділу матеріально-технічного забезпечення
АТ «ОПЗ»;

Білетников О. М.

заступник головного механіка АТ «ОПЗ»;

Маркова В. М.

бухгалтер групи обліку необоротних активів АТ «ОПЗ»;

Медведик О. В.

старший бухгалтер групи обліку необоротних активів АТ «ОПЗ».

 

 

3. Т. в. о. Голови Правління - директора АТ «ОПЗ» забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 2 цього наказу, суцільної інвентаризації майна АТ «ОПЗ» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 липня 2017 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб'єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту
до 20 серпня 2017 року.

4. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на т. в. о. Голови Правління - директора АТ «ОПЗ».

5. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління АТ «ОПЗ» з метою забезпечення виконання цього наказу.

6. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки державного пакета акцій
АТ «ОПЗ», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

7. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій АТ «ОПЗ», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами).

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

 

  В. о. Голови Фонду                                                                 Д. Парфененко