A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130850)

        

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2017                                        Київ                                         № 1071

 

Про забезпечення продажу  акцій
ПАТ «Криворізька теплоцентраль»
(код за ЄДРПОУ 00130850)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизаціїу 2015-2017 роках» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 911-р «Про затвердження плану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», відповідно до наказів Фонду державного майна України від 01 березня 2017 року № 336 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році» (із змінами), від 12 грудня 2016 року № 2230 «Про перетворення державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» у публічне акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» (із змінами) та від 12 квітня 2017 року № 589 «Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році» (із змінами)

 

НАКАЗУЮ:

1.Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації забезпечити пільговий продаж акцій публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» відповідно до пункту 4 плану розміщення акцій (Розділ VIплану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Криворізька теплоцентраль»), що додається.

2. Встановити дату оцінки державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль» (далі -ПАТ «Криворізька ТЦ»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до пункту 7 плану розміщення акцій (Розділ VIплану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Криворізька теплоцентраль») -31 липня 2017 року.

3. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Криворізька ТЦ»в такому складі:

Голова комісії:

Мироненко К. О.

в. о. генерального директора ПАТ «Криворізька ТЦ»;

члени комісії:

Лісніченко Ю. В.

заступник генерального директора з економічної безпеки ПАТ «Криворізька ТЦ»;

Кучер В. М.

заступник генерального директора з загальних питань  та МТЗПАТ «Криворізька ТЦ»;

Кустарьов М. С.

головний інженер ПАТ «Криворізька ТЦ»;

Хаустова Л. І.

головний бухгалтер ПАТ «Криворізька ТЦ»;

Демидов В. О.

головний енергетик ПАТ «Криворізька ТЦ»;

Бур’ян Р. А.

начальник виробничо-технічного відділу ПАТ «Криворізька ТЦ»;

Верещака І. І.

начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Криворізька ТЦ»;

Каракай В. М.

головний фахівець з питань запобігання та виявлення корупції ПАТ «Криворізька ТЦ».

4. Виконуючому обов’язки генерального директора ПАТ«Криворізька ТЦ» Мироненку К. О. забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 3 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ«Криворізька ТЦ» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 серпня 2017 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб'єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту до 20 вересня 2017 року.

5. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на в. о. генерального директора ПАТ«Криворізька ТЦ» Мироненка К. О.

6. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за 14 днів до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Криворізька ТЦ» з метою забезпечення виконання цього наказу.

7. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки державного пакета акцій
ПАТ«Криворізька ТЦ», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до пункту 7 плану розміщення акцій (Розділ VIплану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Криворізька теплоцентраль»), у строк, встановлений пунктом 96 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із змінами).

8. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій ПАТ«Криворізька ТЦ», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до пункту 7 плану розміщення акцій (Розділ VIплану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Криворізька теплоцентраль»).

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  В. о. Голови Фонду                                                                 Д. Парфененко


 

Додаток
до наказу Фонду державного майна України
від 03.07.2017 № 1071

 

План розміщення акцій (Розділ VI плану приватизації єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Криворізька теплоцентраль»)

 


з/п 

Спосіб розміщення 

Термін розміщення 

Акції 

Частка в статутному капіталі,

початок 

закінчення 

кількість, штук 

вартість, тис. грн. 

Закріплюється у державній власності 

-

-

-

-

-

1.1 

у т. ч. передано до холдингів 

-

-

-

-

-

Передано до холдингів  

-

-

-

-

-

Власність організації орендарів 

-

-

-

-

-

Пільговий продаж акцій  

Протягом 3-х місяців з дня затвердження наказу про пільговий продаж акцій

1 493 280

1 493,280

0,47

4.1 

працівникам підприємства, майно якого приватизується 

Протягом 3-х місяців з дня затвердження наказу про пільговий продаж акцій

1 088 595

1 088,595

0,34

4.2 

іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій  

Протягом 3-х місяців з дня затвердження наказу про пільговий продаж акцій

404 685

404,685

0,13

5

Продаж акцій на фондових біржах

-

-

-

-

-

5.1

на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

-

-

-

-

-

5.2

на аукціоні без оголошення ціни

-

-

-

-

-

6

Продаж пакетів акцій на аукціоні (для об'єктів групи В)

-

-

-

-

-

6.1

на спеціалізованому аукціоні за гроші

-

-

-

-

-

6.2

на відкритому грошовому регіональному аукціоні

-

-

-

-

-

7

Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

I кв.

2017 р.

ІII кв.

2017р.

314 157 720

314 157,720

99,53

Продаж пакетів акцій на міжнародних фондових ринках 

-

-

-

-

-

  

Разом: 

 

 

315 651 000

315 651,000

100,00

_____________________________________