A A A K K K

Про пільговий продаж акцій публічного акціонерного товариства «Київпассервіс»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

__06.07.2017___                                      Київ                                      № __1091__

 

 

Про пільговий продаж акцій
публічного акціонерного
товариства «Київпассервіс»

 

З метою реалізації Плану розміщення акцій (Розділ VІ плану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Київпассервіс»), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2016 року № 1614 «Про затвердження плану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Київпассервіс», враховуючи наказ Фонду державного майна України від 08 вересня 2016 року № 1677 «Про перетворення державного підприємства «Київпассервіс» у публічне акціонерне товариство «Київпассервіс» (із змінами), на виконання пункту 2 наказу Фонду державного майна України від 03 липня 2017 року № 1072 «Про забезпечення продажу акцій ПАТ «Київпассервіс» (код за ЄДРПОУ 33348385)», відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про приватизацію державного майна»,керуючись пунктом 2.4 Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 липня 2000 року № 1368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 428/4649 (із змінами), та враховуючи службову записку Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави від 22 червня 2017 року № 17-4-449 та лист публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» від 26 червня 2017 року № 1/06-18/32,

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з пільгового продажу акцій публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» (далі - ПАТ «Київпассервіс») ускладі:

 

Голова комісії:

Захаров І.В.

- заступник начальника Управління оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г – начальник відділу пільгового продажу та внесення уточнень до планів розміщення акцій Департаменту приватизації Фонду державного майна України.

Члени комісії:

Звенігородська Л.В.

- начальник відділу роботи з персоналом ПАТ «Київпассервіс»;

Котушенко М.А.

- в.о. генерального директора ПАТ «Київпассервіс»;

Лавриненко Н.І.

- провідний інженер загального відділу ПАТ «Київпассервіс»;

Лебединська О.О.

- головний бухгалтер ПАТ «Київпассервіс»;

Мальцев Є.М.

- начальник відділу правового забезпечення ПАТ «Київпассервіс»;

Мушинська О.М.

- провідний бухгалтер відділу централізованої бухгалтерії та фінансової звітності ПАТ «Київпассервіс»;

Понікарчик О.В.

- начальник відділу плануваннята контролю за виставленням на продаж  об’єктів груп В, Г, Е Управління оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації Фонду державного майна України;

Стецюк Ю.М.

- провідний бухгалтер-ревізор контрольно-ревізійного відділу ПАТ «Київпассервіс».

2. Провести пільговий продаж акцій ПАТ «Київпассервіс» згідно з планом розміщення акцій товариства за ціною 0,5 гривні за акцію, працівникам та колишнім працівникам товариства, які відповідно до статті 25 Закону України «Про приватизацію державного майна» мають право на пільгове придбання акцій сумарною номінальною вартістю 765 грн кожному.

3. На уповноваженого представника Фонду державного майна України  Захарова І.В. покладаються повноваження відповідно до пункту 2.5 Порядку проведення пільгового продажу акцій  акціонерних товариств.

4. Видати довіреність Захарову Ігорю Володимировичу на право представляти інтереси Фонду державного майна України під час пільгового продажу акцій ПАТ  «Київпассервіс».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                  Ю. Нікітін