A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06 червня 2017 р. № 914 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (код за ЄДРПОУ 00206539)»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

       02.08.2017                                   Київ                                      №     1259            

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від
06червня 2017 р. № 914
«Про забезпечення продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Одеський припортовий завод»

(код за ЄДРПОУ 00206539)»

 

З метою забезпечення продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», враховуючи вимоги пункту 9 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами), службові записки Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 24.07.2017 № 36-2-1181с та Департаменту приватизації від 26.07.2017 № 8-742,

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 06 червня 2017 р.
№ 914 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (код за ЄДРПОУ 00206539)» такі зміни:

 

1) у пункті 1 цифри та слово «30 червня» замінити цифрами та словом
«31 серпня»;

2) у підпункті 1 пункту 3 цифри та слово «25 липня» замінити цифрами та словом «25 вересня»;

3) у підпункті 4 пункту 3 цифри та слово «20 серпня» замінити цифрами та словом «20 жовтня»;

4) пункт 5 викласти у новій редакції:

 «5. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за тиждень до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Одеський припортовий завод» з метою забезпечення виконання цього наказу.».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

   В. о. Голови  Фонду                                                                                      Д. Парфененко