A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 12 червня 2017 року № 958

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.07.2017                                             Київ                                     № 1192

 

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 12 червня 2017 року № 958

 

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про приватизацію державного майна», враховуючи результати перевірок виконання покупцями об’єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу, здійснених у IIкварталі 2017 року, проведеної претензійно-позовної роботи щодо розірвання договорів купівлі-продажу або визнання їх недійсними, та наказ Фонду державного майна України від 12.06.2017 № 958 «Про активізацію роботи щодо подальшого продажу об'єктів приватизації, повернених в державну власність»

 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Уточнений перелік об’єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню у державну та комунальну власність (далі – Перелік 1), що додається.

2. Затвердити Уточнений перелік об'єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу   (далі – Перелік 2), що додається.

3. Внести зміни до підпункту 4 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 12 червня 2017 року № 958 «Про активізацію роботи щодо подальшого продажу об'єктів приватизації, повернених в державну власність», доповнивши його після слів «до 15 числа» словом  «місяця».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                              Д. Парфененко

 

Перелік 1

Перелік 2