A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій приватного акціонерного товариства «Укрпапірпром» (код за ЄДРПОУ 16464888)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

        НАКАЗ

         31.07.2017                                 Київ                                   №    1243 

 

Про забезпечення продажу  акцій
приватного акціонерного товариства
«Укрпапірпром» (код за ЄДРПОУ  16464888)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), згідно з Порядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734 (із змінами) (далі – Порядок), з метою забезпечення виконання наказів Фонду державного майна України від 20 січня 2017 р. № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу  в 2017 році» (із змінами), від 30 січня 2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році» (із змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна України від 18 липня 2017 р. № 1140 «Про підсумки конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Укрпапірпром» (код за ЄДРПОУ 16464888),

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій приватного акціонерного товариства «Укрпапірпром» (далі – ПрАТ «Укрпапірпром») згідно з додатком.

2.      Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації здійснити заходи з отримання від генерального директора
ПрАТ «Укрпапірпром» документів, визначених у пункті 2 розділу ІІ Порядку, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах, та подати їх до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в термін до21 вересня 2017 року.

3.      Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ПрАТ «Укрпапірпром», який підлягає продажу на фондових біржах відповідно до додатка до цього наказу, у строки, встановлені Порядком. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах, – 31 серпня 2017 року.

4.      Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій ПрАТ «Укрпапірпром» на фондових біржах у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

5.      Наказ Фонду державного майна України від 19 жовтня 2016 р. № 1888 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром» (код за ЄДРПОУ 16464888)» визнати таким, що втратив чинність.

6.      Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

В. о. Голови  Фонду                                                                                   Д. Парфененко

 

Додаток