A A A K K K

Закон України від «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» від 07 лютого 2002 року №3065-III

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3065-14