A A A K K K

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності (затверджений наказом ФДМУ від 23.08.2000 № 1774)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0931-00