A A A K K K

Наказ ФДМУ від 25.05.2018 № 686 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого державного майна» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.06.2018 за № 711/32163)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0711-18