A A A K K K

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 року № 647 «Про затвердження Порядку подання, розгляду скарг та пропозицій стосовно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунального майна»

 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-podan-647