A A A K K K

Про прийняття рішення щодо приватизації державного пакета акцій ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ»

№ 2660 від 7 жовтня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2013                                     Київ                                      № 2660

Про прийняття рішення щодо
приватизації державного пакета
акцій ПрАТ «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ»

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про приватизацію державного майна», згідно з наказом Фонду державного майна України від 15 травня 2013 року № 629 «Про затвердження Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2013-2014 роках» та враховуючи службову записку від 01.10.2013 №27-648c

 

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти  рішення  про  приватизацію державного пакета акцій приватного акціонерного товариства  «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ» у кількості 94‘337‘411 (дев’яносто чотири мільйони триста тридцять сім тисяч чотириста одинадцять) штук, сумарною номінальною вартістю 94‘337‘411 (дев’яносто чотири мільйони триста тридцять сім тисяч чотириста одинадцять) гривень, що становить 100%  статутного капіталу товариства.

Найменування підприємства

Місцезнаходження

Приватне акціонерне товариство  «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ»

(код  ЄДРПОУ 30058128)

01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 12

2. Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції забезпечити публікацію в газеті «Відомості приватизації» рішення про приватизацію.

3. Управлінню міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності вжити заходів щодо проведення незалежної оцінки для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства  «ПРЕЗИДЕНТ-ГОТЕЛЬ».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності.

 

Голова Фонду                                                                               О. Рябченко