A A A K K K

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Фонду державного майна України від 12 січня 2017 року № 17 «Про затвердження Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)»

zvit-povtorne-vidstezhennya-17-18.09-13147_13148.pdf