A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Архив

Фонд державного майна України
 
 

(01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9)

 

повідомляє про скасувфання рішення про оголошенняконкурсу на заміщення вакантних посад заступника начальникаУправління забезпечення діяльності господарських товариств та відновлення платоспроможності-начальника відділузвітності та фінансового планування, начальника Управлінняоцінки майна та професійної оціночної діяльності та тимчасово вакантних посад головного спеціаліста відділу оцінки майна, майнових прав і трансферу технологійУправлінняоцінки майна та професійної оціночної діяльності, головного спеціаліста відділу регулювання діяльності оцінювачів та саморегулівних організаційУправлінняоцінки майна та професійної оціночної діяльностівід 27 травня 2015 року.​

 
Фонд державного майна України
 

(01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9)

27 травня 2015 року оголошує конкурс на заміщення вакантних та тимчасово вакантних посад у апараті Фонду:

 

Департамент корпоративного управління

Управління забезпечення діяльності господарських товариств та відновлення платоспроможності

відділ звітності та фінансового планування

заступник начальника Управління-начальник відділу

вакантна

відділ управління корпоративними правами держави

головний спеціаліст

вакантна

відділ відновлення платоспроможності та реструктуризації

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

начальник Управління

вакантна

відділ оцінки майна‚ майнових прав і трансферу технологій

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

відділ регулювання діяльності оцінювачів та саморегулівних організацій

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

вимоги:

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або в інших сферах управління не менше 3 років (для посад головних спеціалістів);

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста: економічна теорія, економіст, правознавство, юрист; стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 5 років; післядипломна освіта у сфері державного управління (для керівних посад).

 

До участі у конкурсі допускаються особи, які:

  • - є громадянами України;
  • - вільно володіють державною мовою;
  • - знають Конституцію України, закони України «Про державну службу», «Про Фонд державного майна України», «Про запобігання корупції», інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності Фонду;
  • - мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і магістра;

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

 

Додаткова інформація

надається Управлінням персоналу Фонду: тел. (044), 200-35-18, 200-32-18

 

Вакансії апарату Фонду станом на 01.07.2015

 

№ за ШР

Посада

Вакантні, тимчасово вакантна

 

 

Департамент міждержавних майнових відносин‚ інвестиційної‚ видавничої та адміністративно-господарської діяльності

 

 

Управління видавничої діяльності та технічного забезпечення

 

 

сектор дополіграфічної підготовки

 

1

головний спеціаліст

вакантна

 

 

Департамент законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності та інформаційних технологій

 

 

Управління законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності

 

 

відділ аналізу процесу реформування відносин власності та організації регуляторної діяльності

 

2

головний спеціаліст

вакантна

 

 

відділ координації підготовки та опрацювання законопроектів

 

3

головний спеціаліст

вакантна

 

4

головний спеціаліст

вакантна

 

 

Управління інформаційних технологій та моніторингу

 

5

начальник Управління

вакантна

 

 

відділ забезпечення функціонування та розвитку програмно-технічного комплексу

 

6

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

відділ управління інформаційною інфраструктурою

 

7

головний спеціаліст

вакантна

 

 

Департамент оперативного планування процесів приватизації та реформування власності

 

 

Управління планування та пільгового продажу

 

 

відділ уточнених планів розміщення акцій та пільгового продажу

 

8

головний спеціаліст

вакантна

 

 

відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу

 

9

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

Управління з питань реформування власності

 

 

відділ з питань приватизації підприємств АПК

 

10

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

Департамент корпоративного управління

 

 

Управління фінансового‚ майнового контролю та обліку корпоративних прав держави

 

 

відділ аналітично-правового забезпечення корпоративного управління

 

11

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

12

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

Управління забезпечення діяльності господарських товариств та відновлення платоспроможності

 

 

відділ управління корпоративними правами держави

 

13

головний спеціаліст

вакантна

 

 

відділ відновлення платоспроможності та реструктуризації

 

14

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин

 

 

відділ методологічного забезпечення орендних відносин

 

15

головний спеціаліст

вакантна

 

 

відділ обліку договорів оренди та надходжень орендної плати

 

16

головний спеціаліст

вакантна

 

 

відділ відчуження та списання об’єктів державної власності

 

17

начальник відділу

вакантна

 

18

головний спеціаліст

вакантна

 

19

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

відділ організації роботи щодо державного майна‚ яке перебуває на балансах господарських товариств

 

20

головний спеціаліст

вакантна

 

 

відділ з питань майнових відносин власності

 

21

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

Департамент фінансового обліку

 

 

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

 

 

відділ обліку доходів‚ видатків та звітності центрального апарату

 

22

заступник начальника Управління-начальник відділу

вакантна

 

 

відділ обліку фінансування та зведеної звітності

 

23

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

відділ планування та виконання бюджетних програм

 

24

головний спеціаліст

вакантна

 

 

Управління біржової діяльності та проведення аукціонів

 

 

відділ аналітики продажу та моніторингу фондового ринку

 

25

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

Управління оцінки майна та професійної оціночної діяльності

 

26

начальник Управління

вакантна

 

 

відділ стандартизованої оцінки та методичного забезпечення

 

27

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК

 

28

начальник Управління

вакантна

 

 

відділ продажу об’єктів групи А

 

29

головний спеціаліст

вакантна

 

30

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

відділ продажу ЄМК

 

31

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

Управління конкурсного продажу

 

 

відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності

 

32

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

відділ нормативно-процедурного супроводження конкурсного продажу

 

33

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

34

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

35

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

Управління з питань договірного менеджменту

 

 

відділ моніторингу виконання умов договорів купівлі-продажу

 

36

начальник відділу

тимчасово вакантна

 

 

відділ оскарження результатів перевірок та претензійної роботи

 

37

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

відділ нормативного та законодавчого забезпечення

 

38

головний спеціаліст

вакантна

 

 

Управління правового забезпечення

 

 

відділ нормативного забезпечення та організаційно-правової роботи

 

39

головний спеціаліст-юрисконсульт

тимчасово вакантна

 

40

головний спеціаліст-юрисконсульт

вакантна

 

 

Управління персоналу

 

 

сектор з питань запобігання та виявлення корупції

 

41

завідувач сектору

тимчасово вакантна

 

 

Управління організаційного забезпечення

 

 

відділ організації роботи колегії

 

42

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

 

43

помічник заступника Голови Фонду

вакантна

 

 

Управління контролю та аудиту

 

 

відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду

 

44

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 

 

відділ організації аудиту регіональних відділень Фонду

 

45

головний спеціаліст

тимчасово вакантна

 
         
         
 

Начальник Управління персоналу

В. Мельник

 
         
         

 

​​

 

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.10.2014

№ за ШР Посада Вакантні / тимчасово вакантні
Керівництво
1 Голова Фонду вакантна
Департамент міждержавних майнових відносин‚ інвестиційної‚ видавничої та адміністративно-господарської діяльності
Управління видавничої діяльносі та технічного забезпечення
сектор дополіграфічної підготовки
2 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Департамент законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності та інформаційних технологій
Управління законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності
3 заступник начальника Управління вакантна
відділ координації підготовки та опрацювання законопроектів
4 головний спеціаліст вакантна
5 головний спеціаліст вакантна
Департамент оперативного планування процесів приватизації та реформування власності
Управління планування та пільгового продажу
відділ уточнених планів розміщення акцій та пільгового продажу
6 головний спеціаліст вакантна
відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу
7 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Департамент корпоративного управління
Управління фінансового‚ майнового контролю та обліку корпоративних прав держави
відділ аналітично-правового забезпечення корпоративного управління
8 головний спеціаліст тимчасово вакантна
9 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ фінансового та майнового контролю
10 головний спеціаліст вакантна
Управління забезпечення діяльності господарських товариств та відновлення платоспроможності
відділ по роботі з органами управління господарських товариств
11 начальник відділу вакантна
Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин
відділ управління та передачі державного майна
12 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ організації роботи щодо державного майна‚ яке перебуває на балансах господарських товариств
13 головний спеціаліст вакантна
відділ з питань майнових відносин власності
14 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Департамент фінансового обліку
Управління фінансово-бухгалтерської роботи
відділ обліку доходів‚ видатків та звітності центрального апарату
15 головний спеціаліст вакантна
відділ обліку фінансування та зведеної звітності
16 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ планування та виконання бюджетних програм
17 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління біржової діяльності та проведення аукціонів
відділ аналітики продажу та моніторингу фондового ринку
18 головний спеціаліст тимчасово вакантна
19 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК
відділ продажу об’єктів групи А
20 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ продажу ЄМК
21 головний спеціаліст вакантна
Управління конкурсного продажу
відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності
22 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ нормативно-процедурного супроводження конкурсного продажу
23 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення
відділ взаємодії з Верховною Радою України та міжнародними організаціями
24 головний спеціаліст вакантна
Управління правового забезпечення
відділ правової експертизи нормативно-правових актів
25 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна
Управління персоналу
відділ персоналу апарату Фонду
26 головний спеціаліст-юрисконсульт тимчасово вакантна
сектор з питань запобігання та виявлення корупції
27 завідувач сектору тимчасово вакантна

 

В.о. Начальника Управління персоналу Т. Осадча

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.09.2014

№ за ШР Посада Вакантні / тимчасово вакантні
Фонд державного майна України
Керівництво
1 Голова Фонду вакантна
Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності
Адміністративно-господарське управління
відділ організації та здійснення державних закупівель
2 заступник начальника відділу тимчасово вакантна
Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції
відділ редакційно-видавничої підготовки друкованих видань
3 головний спеціаліст тимчасово вакантна
4 головний спеціаліст вакантна
відділ додрукарської підготовки офіційних видань
5 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ міжнародної інтеграції та технічної допомоги
6 головний спеціаліст тимчасово вакантна
7 старший інспектор вакантна
Відділ земельних відносин
8 головний спеціаліст вакантна
9 головний спеціаліст вакантна
10 головний спеціаліст вакантна
Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та розпорядження об’єктами державної власності
Управління з питань оціночної діяльності
відділ методологічного забезпечення‚ контролю та роботи з регіональними відділеннями
11 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ роботи з суб’єктами оціночної діяльності
12 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності
13 начальник Управління вакантна
відділ методологічного забезпечення розпорядження об’єктами державної власності
14 провідний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління координації розробки та виконання програмних документів
15 начальник Управління вакантна
відділ звітності та аналізу процесу реформування власності
16 головний спеціаліст вакантна
відділ організації виконання рішень органів влади
17 головний спеціаліст вакантна
відділ експертизи проектів нормативних актів
18 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна
сектор організації регуляторної діяльності
19 головний спеціаліст вакантна
Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій
Управління біржової діяльності та проведення аукціонів
відділ аналітики продажу та моніторингу фондового ринку
20 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ продажу акцій на аукціонах
21 головний спеціаліст тимчасово вакантна
22 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління інформаційних технологій та моніторингу
відділ моніторингу та упорядкування обліку об’єктів державної власності
23 головний спеціаліст тимчасово вакантна
сектор адміністрування Єдиного реєстру об’єктів державної власності
24 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Департамент планування процесів приватизації та реформування власності
Управління планування та пільгового продажу
25 начальник Управління вакантна
Управління з питань реформування власності
26 заступник начальника Управління вакантна
відділ з питань приватизації підприємств АПК
27 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління корпоративних прав держави
відділ забезпечення управління корпоративними правами держави
28 заступник начальника відділу тимчасово вакантна
Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності
відділ звітності та фінансового планування
29 головний спеціаліст вакантна
відділ аналітичного забезпечення‚ фінансового та майнового контролю
30 головний спеціаліст вакантна
31 головний спеціаліст вакантна
відділ відновлення платоспроможності та реструктуризації
32 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК
відділ продажу об’єктів груп Ж та Д
33 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ продажу ЄМК
34 головний спеціаліст вакантна
Управління конкурсного продажу
відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності
35 головний спеціаліст вакантна
Управління з питань управління державним майном та орендних відносин
відділ методологічного забезпечення відносин оренди майна
36 головний спеціаліст вакантна
відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна
37 заступник начальника Управління-начальник відділу вакантна
Управління з питань договірного менеджменту
38 начальник Управління вакантна
відділ розробки змін до договорів купівлі-продажу та погодження післяприватизаційних продаж
39 головний спеціаліст тимчасово вакантна
40 головний спеціаліст вакантна
відділ застосування та розробки нормативно-правових актів
41 головний спеціаліст вакантна
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення
відділ зв’язків із засобами масової інформації
42 головний спеціаліст тимчасово вакантна
43 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління фінансово-бухгалтерської роботи
відділ бухгалтерського обліку заробітної плати та матеріальних запасів
44 заступник начальника Управління-заступник головного бухгалтера-начальник відділу вакантна
відділ обліку фінансування та зведеної звітності
45 головний спеціаліст тимчасово вакантна
46 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління персоналу
відділ персоналу апарату Фонду
47 головний спеціаліст-юрисконсульт тимчасово вакантна
сектор з питань запобігання та виявлення корупції
48 завідувач сектору тимчасово вакантна
Управління організаційного забезпечення
відділ організації роботи колегії
49 головний спеціаліст вакантна
50 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ організаційної роботи
51 радник Голови Фонду вакантна
Управління контролю та аудиту
відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду
52 головний спеціаліст вакантна
Управління документального забезпечення та контролю
53 начальник Управління вакантна
Режимно-секретний відділ
54 головний спеціаліст вакантна
55 головний спеціаліст вакантна
56 консультант вакантна

 

Вакантні та титмчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.07.2014

 
№ за ШР
Посада Вакантні, тимчасово вакантні
Керівництво
1 Голова Фонду вакантна
Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності
Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції
відділ редакційно-видавничої підготовки друкованих видань
2 головний спеціаліст тимчасово вакантна
3 головний спеціаліст вакантна
відділ додрукарської підготовки офіційних видань
4 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Відділ земельних відносин
5 головний спеціаліст вакантна
6 головний спеціаліст вакантна
7 головний спеціаліст вакантна
Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та розпорядження об’єктами державної власності
Управління з питань оціночної діяльності
відділ методологічного забезпечення‚ контролю та роботи з регіональними відділеннями
8 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ роботи з суб’єктами оціночної діяльності
9 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності
10 начальник Управління вакантна
відділ методологічного забезпечення розпорядження об’єктами державної власності
11 провідний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління координації розробки та виконання програмних документів
12 начальник Управління вакантна
відділ звітності та аналізу процесу реформування власності
13 головний спеціаліст вакантна
відділ організації виконання рішень органів влади
14 головний спеціаліст вакантна
відділ експертизи проектів нормативних актів
15 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна
сектор організації регуляторної діяльності
16 головний спеціаліст вакантна
Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій
Управління біржової діяльності та проведення аукціонів
відділ продажу акцій на аукціонах
17 головний спеціаліст тимчасово вакантна
18 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління інформаційних технологій та моніторингу
відділ моніторингу та упорядкування обліку об’єктів державної власності
19 начальник відділу вакантна
20 головний спеціаліст тимчасово вакантна
сектор адміністрування Єдиного реєстру об’єктів державної власності
21 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Департамент планування процесів приватизації та реформування власності
Управління планування та пільгового продажу
відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу
22 начальник відділу вакантна
23 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління з питань реформування власності
24 заступник начальника Управління вакантна
відділ з питань приватизації підприємств АПК
25 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності
відділ звітності та фінансового планування
26 головний спеціаліст вакантна
відділ аналітичного забезпечення‚ фінансового та майнового контролю
27 головний спеціаліст вакантна
28 головний спеціаліст вакантна
відділ відновлення платоспроможності та реструктуризації
29 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК
відділ продажу об’єктів груп Ж та Д
30 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ продажу ЄМК
31 головний спеціаліст вакантна
Управління конкурсного продажу
відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності
32 головний спеціаліст вакантна
Управління з питань управління державним майном та орендних відносин
відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна    
33 заступник начальник Управління-начальник відділу вакантна
відділ методологічного забезпечення відносин оренди майна
34 головний спеціаліст вакантна
відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна
35 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління з питань договірного менеджменту
відділ розробки змін до договорів купівлі-продажу та погодження післяприватизаційних продаж
36 головний спеціаліст вакантна
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення
відділ зв’язків із засобами масової інформації
37 головний спеціаліст тимчасово вакантна
38 головний спеціаліст тимчасово вакантна
Управління фінансово-бухгалтерської роботи
відділ бухгалтерського обліку заробітної плати та матеріальних запасів
39 заступник начальника Управління-заступник головного бухгалтера-начальник відділу вакантна
Управління персоналу
відділ персоналу апарату Фонду
40 головний спеціаліст-юрисконсульт тимчасово вакантна
Управління організаційного забезпечення
відділ організації роботи колегії
41 головний спеціаліст вакантна
42 головний спеціаліст тимчасово вакантна
відділ організаційної роботи
43 радник Голови Фонду вакантна
Управління контролю та аудиту
відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду
44 головний спеціаліст вакантна
Режимно-секретний відділ
45 головний спеціаліст вакантна
46 головний спеціаліст вакантна




Начальник Управління персоналу В. Мельник

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.05.2014

№ за ШР Посада Вакантні Тимчасово вакантні
Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності
Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції
відділ додрукарської підготовки офіційних видань
1 головний спеціаліст тичасово вакантна
відділ міжнародної інтеграції та технічної допомоги
2 старший інспектор вакантна
Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та розпорядження об’єктами державної власності
Управління з питань оціночної діяльності
відділ стандартизованої оцінки цілісних майнових комплексів та корпоративних прав
3 головний спеціаліст тичасово вакантна
Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності
відділ з питань майнових відносин власності
4 головний спеціаліст вакантна
Управління координації розробки та виконання програмних документів
5 начальник Управління вакантна
сектор організації регуляторної діяльності
6 головний спеціаліст вакантна
Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій
Управління інформаційних технологій та моніторингу
відділ забезпечення функціонування та розвитку програмно-технічного комплексу
7 заступник начальника Управління-начальник відділу вакантна
відділ моніторингу та упорядкування обліку об’єктів державної власності
8 головний спеціаліст тичасово вакантна
сектор адміністрування Єдиного реєстру об’єктів державної власності
9 головний спеціаліст тичасово вакантна
Департамент планування процесів приватизації та реформування власності
Управління планування та пільгового продажу
відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу
10 начальник відділу вакантна
Управління з питань реформування власності
11 заступник начальника Управління вакантна
відділ методологічного забезпечення
12 головний спеціаліст тичасово вакантна
відділ з питань приватизації підприємств АПК
13 головний спеціаліст вакантна
Управління корпоративних прав держави
відділ забезпечення управління корпоративними правами держави
14 головний спеціаліст тичасово вакантна
Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності
відділ аналітичного забезпечення‚ фінансового та майнового контролю
15 головний спеціаліст вакантна
відділ правового забезпечення корпоративного управління
16 головний спеціаліст тичасово вакантна
Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК
відділ продажу об’єктів групи А
17 головний спеціаліст тичасово вакантна
відділ продажу об’єктів груп Ж та Д
18 головний спеціаліст тичасово вакантна
відділ продажу ЄМК
19 головний спеціаліст вакантна
Управління конкурсного продажу
відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності
20 головний спеціаліст вакантна
Управління з питань управління державним майном та орендних відносин
відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна
21 головний спеціаліст тичасово вакантна
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення
відділ зв’язків із засобами масової інформації
22 головний спеціаліст тичасово вакантна
23 головний спеціаліст тичасово вакантна
Управління фінансово-бухгалтерської роботи
відділ бухгалтерського обліку заробітної плати та матеріальних запасів
24 заступник начальника Управління-заступник головного бухгалтера-начальник відділу вакантна
відділ обліку фінансування та зведеної звітності
25 головний спеціаліст тичасово вакантна
відділ планування та виконання бюджетних програм
26 головний спеціаліст вакантна
Юридичне управління
відділ претензійно-позовної роботи та представництва у судах
27 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна
відділ правової експертизи
28 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна
відділ експертизи договорів та установчих документів
29 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна
30 головний спеціаліст-юрисконсульт тичасово вакантна
Управління персоналу
відділ персоналу апарату Фонду
31 головний спеціаліст-юрисконсульт тичасово вакантна
сектор з питань запобігання та виявлення корупції
32 головний спеціаліст вакантна
Управління організаційного забезпечення
відділ організації роботи колегії
33 головний спеціаліст вакантна
34 головний спеціаліст тичасово вакантна
відділ організаційної роботи
35 радник Голови Фонду вакантна
відділ інформаційного забезпечення
36 помічник Голови Фонду тичасово вакантна
Управління документального забезпечення та контролю
відділ контролю
37 головний спеціаліст тичасово вакантна

Начальник Управління персоналу В. Мельник

 

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.04.2014

№ за ШР Посада Вакантна Тимчасово вакантна
Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності
Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції
відділ додрукарської підготовки офіційних видань
1 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ міжнародної інтеграції та технічної допомоги
2 старший інспектор вакантна  
Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та розпорядження об’єктами державної власності
Управління з питань оціночної діяльності
відділ стандартизованої оцінки цілісних майнових комплексів та корпоративних прав
3 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
сектор організації регуляторної діяльності
4 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління координації розробки та виконання програмних документів
5 начальник Управління вакантна  
відділ експертизи проектів нормативних актів
6 головний спеціаліст вакантна  
Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності
відділ з питань майнових відносин власності
7 начальник відділу вакантна  
Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій
Управління інформаційних технологій та моніторингу
відділ забезпечення функціонування та розвитку програмно-технічного комплексу
8 заступник начальника Управління-начальник відділу вакантна  
відділ моніторингу та упорядкування обліку об’єктів державної власності
9 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
сектор адміністрування Єдиного реєстру об’єктів державної власності
10 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Департамент планування процесів приватизації та реформування власності
Управління планування та пільгового продажу
відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу
11 начальник відділу вакантна  
Управління з питань реформування власності
12 заступник начальника Управління вакантна  
відділ з питань приватизації підприємств АПК
13 головний спеціаліст вакантна  
відділ методологічного забезпечення
14 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління корпоративних прав держави
відділ забезпечення управління корпоративними правами держави
15 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності
відділ правового забезпечення корпоративного управління
16 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ звітності та фінансового планування
17 головний спеціаліст вакантна  
Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК
відділ продажу об’єктів групи А
18 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ продажу ЄМК
19 головний спеціаліст вакантна  
Управління з питань управління державним майном та орендних відносин
відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна
20 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення
відділ зв’язків із засобами масової інформації
21 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
22 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління фінансово-бухгалтерської роботи
відділ бухгалтерського обліку заробітної плати та матеріальних запасів
23 заступник начальника Управління-заступник головного бухгалтера-начальник відділу вакантна  
відділ планування та виконання бюджетних програм
24 головний спеціаліст вакантна  
відділ обліку фінансування та зведеної звітності
25 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Юридичне управління
відділ претензійно-позовної роботи та представництва у судах
26 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна  
відділ експертизи договорів та установчих документів
27 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна  
Управління персоналу
відділ персоналу апарату Фонду
28 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна
Управління організаційного забезпечення
відділ організації роботи колегії
29 головний спеціаліст вакантна  
30 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ організаційної роботи
31 радник Голови Фонду вакантна  
відділ інформаційного забезпечення
32 помічник Голови Фонду   тимчасово вакантна
Управління контролю та аудиту
відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду
33 головний спеціаліст вакантна  
Управління документального забезпечення та контролю
відділ контролю
34 головний спеціаліст   тимчасово вакантна

 

Начальник Управління персоналу В. Мельник

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.03.2014

№ за ШР Посада Вакантна Тимчасово вакантна
Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності
Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції
відділ міжнародної інтеграції та технічної допомоги
1 старший інспектор вакантна  
Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та розпорядження об’єктами державної власності
Управління з питань оціночної діяльності
відділ оцінки індивідуально визначеного майна
2 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління координації розробки та виконання програмних документів
3 начальник Управління вакантна  
відділ звітності та аналізу процесу реформування власності
4 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ експертизи проектів нормативних актів
5 головний спеціаліст вакантна  
Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій
Управління інформаційних технологій та моніторингу
відділ моніторингу та упорядкування обліку об’єктів державної власності
6 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
сектор адміністрування Єдиного реєстру об’єктів державної власності
7 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Департамент планування процесів приватизації та реформування власності
Управління планування та пільгового продажу
відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу
8 начальник відділу вакантна  
Управління з питань реформування власності
9 заступник начальника Управління вакантна  
відділ з питань приватизації підприємств АПК
10 головний спеціаліст вакантна  
Управління корпоративних прав держави
відділ забезпечення управління корпоративними правами держави
11 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності
відділ правового забезпечення корпоративного управління
12 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК
відділ продажу об’єктів групи А
13 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ продажу ЄМК
14 головний спеціаліст вакантна  
Управління з питань управління державним майном та орендних відносин
відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна
15 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення
відділ зв’язків із засобами масової інформації
16 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
17 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління персоналу
відділ персоналу апарату Фонду
18 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна
Управління організаційного забезпечення
відділ організації роботи колегії
19 головний спеціаліст вакантна  
відділ організаційної роботи
20 радник Голови Фонду вакантна  
Управління контролю та аудиту
відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду
21 головний спеціаліст вакантна  

Начальник Управління персоналу В. Мельник

 

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 31.01.2014

№ за ШР Посада Вакантні Тимчасово вакантні
Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності
Адміністративно-господарське управління
відділ підготовки та супроводження інженерно-технічних договорів
1 заступник начальника Управління-начальник відділу вакантна  
Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції
відділ міжнародної інтеграції та технічної допомоги
2 старший інспектор вакантна  
Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та розпорядження об’єктами державної власності
Управління з питань оціночної діяльності
відділ стандартизованої оцінки цілісних майнових комплексів та корпоративних прав
3 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності
відділ методологічного забезпечення розпорядження об’єктами державної власності
4 головний спеціаліст вакантна  
Управління координації розробки та виконання програмних документів
5 начальник Управління вакантна  
відділ звітності та аналізу процесу реформування власності
6 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ експертизи проектів нормативних актів
7 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна  
Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій
Управління інформаційних технологій та моніторингу
відділ моніторингу та упорядкування обліку об’єктів державної власності
8 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
сектор адміністрування Єдиного реєстру об’єктів державної власності
9 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Департамент планування процесів приватизації та реформування власності
Управління планування та пільгового продажу
відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу
10 начальник відділу вакантна  
Управління з питань реформування власності
відділ з питань приватизації підприємств АПК
11 головний спеціаліст вакантна  
Управління корпоративних прав держави
відділ забезпечення управління корпоративними правами держави
12 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ забезпечення роботи органів управління господарських товариств
13 головний спеціаліст вакантна  
Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності
відділ правового забезпечення корпоративного управління
14 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК
відділ продажу об’єктів групи А
15 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ продажу ЄМК
16 головний спеціаліст вакантна  
Управління конкурсного продажу
відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності
17 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна
Управління з питань управління державним майном та орендних відносин
відділ обліку договорів оренди та надходження орендної плати
18 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна
відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна
19 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління з питань договірного менеджменту
відділ оскарження результатів перевірок та претензійної роботи
20 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення
відділ зв’язків із засобами масової інформації
21 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
22 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління персоналу
відділ персоналу апарату Фонду
23 головний спеціаліст вакантна  
Управління організаційного забезпечення
відділ організації роботи колегії
24 головний спеціаліст вакантна  
Управління контролю та аудиту
відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду
25 головний спеціаліст вакантна  

 

Начальник Управління персоналу В. Мельник

 

Вакантні та тимчасово вакантні посади апарату Фонду станом на 01.01.2014

№ за ШР Посада вакантна тимчасово вакантна
Департамент земельних відносин‚ державних закупівель та видавничої діяльності
Адміністративно-господарське управління
відділ підготовки та супроводження інженерно-технічних договорів
1 заступник начальника Управління-начальник відділу вакантна  
Департамент координації розробки та виконання програмних документів‚ оцінки та розпорядження об’єктами державної власності
Управління з питань оціночної діяльності
відділ стандартизованої оцінки цілісних майнових комплексів та корпоративних прав
2 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності
відділ методологічного забезпечення розпорядження об’єктами державної власності
3 головний спеціаліст вакантна  
Управління координації розробки та виконання програмних документів
4 начальник Управління вакантна  
відділ звітності та аналізу процесу реформування власності
5 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ експертизи проектів нормативних актів
6 головний спеціаліст-юрисконсульт вакантна  
Департамент біржової діяльності та інформаційних технологій
Управління інформаційних технологій та моніторингу
відділ експлуатації та супроводження баз даних
7 головний спеціаліст вакантна  
відділ моніторингу та упорядкування обліку об’єктів державної власності
8 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
сектор адміністрування Єдиного реєстру об’єктів державної власності
9 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Департамент планування процесів приватизації та реформування власності
Управління планування та пільгового продажу
відділ планування переліків об’єктів груп В‚ Г для підготовки до продажу
10 начальник відділу вакантна  
11 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління з питань реформування власності
відділ з питань приватизації підприємств АПК
12 головний спеціаліст вакантна  
Управління корпоративних прав держави
відділ забезпечення управління корпоративними правами держави
13 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності
відділ правового забезпечення корпоративного управління
14 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК
відділ продажу об’єктів групи А
15 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
відділ продажу ЄМК
16 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
17 головний спеціаліст вакантна  
Управління конкурсного продажу
відділ конкурсного продажу та оформлення прав власності
18 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна
Управління з питань управління державним майном та орендних відносин
відділ обліку договорів оренди та надходження орендної плати
19 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна
відділ аналізу орендних відносин при використанні державного майна
20 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління з питань договірного менеджменту
відділ оскарження результатів перевірок та претензійної роботи
21 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення
відділ зв’язків із засобами масової інформації
22 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління фінансово-бухгалтерської роботи
відділ обліку фінансування та зведеної звітності
23 головний спеціаліст   тимчасово вакантна
Управління персоналу
відділ персоналу апарату Фонду
24 головний спеціаліст-юрисконсульт   тимчасово вакантна
25 головний спеціаліст вакантна  
Управління організаційного забезпечення
відділ організації роботи колегії
26 головний спеціаліст вакантна  
Управління контролю та аудиту
відділ внутрішнього аудиту центрального апарату Фонду
27 головний спеціаліст вакантна  

 

Начальник Управління персоналу В. Мельник

 

 

 

 

arch_vak_za_2013.pdfАрхів вакансій за 2013 рік