A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про утворення Державної акціонерної компанії "Хліб України"

№ 1000 від 21 серпня 1996 р.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 22 серпня 1996 р. N 1000
Київ

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами КМ від 4 лютого 1997 року N 124

     З метою забезпечення інтересів держави та населення у процесі реформування системи закупівель і використання зерна державних ресурсів, створення сприятливих умов для інвестування елеваторної, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Утворити Державну акціонерну компанію "Хліб України" (далі - Компанія).

     2. Фонду державного майна підготувати проект Статуту Компанії і за погодженням з Міністерством економіки та Антимонопольним комітетом у місячний термін подати на затвердження Кабінетові Міністрів України.

     Передбачити у Статуті Компанії, що:

 • Компанія є правонаступником прав і обов'язків Головного управління по хлібопродуктах та Головного управління комбікормової промисловості Міністерства сільського господарства і продовольства;

 • керівним органом Компанії є правління Компанії на чолі з головою, контролюючим органом - спостережна рада Компанії;

 • голову правління Компанії та його заступників призначає Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства сільського господарства і продовольства;

      (абзац 5 пункту 2 доповнено згідно із постановою КМ N 124 від 4.02.97 р.)

     акції Компанії перебувають у державній власності до прийняття Кабінетом Міністрів України спеціального рішення щодо приватизації її майна.

     3. Покласти на Компанію функції державного замовника із закупівлі до державних ресурсів продовольчого зерна, елітного і сортового насіння за напрямами, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

     Установити, що втручання місцевих органів виконавчої влади у процес виконання рішень Компанії щодо міжобласного переміщення державних ресурсів зерна і продуктів його переробки не допускається.

     Компанія на рівних з іншими суб'єктами комерційної діяльності умовах і конкуруючи з ними бере участь у посередницьких операціях із закупівлі зерна, продуктів його переробки, незернової сировини для державних, регіональних та інших потреб.

     4. Міністерству сільського господарства і продовольства за участю Компанії організувати перетворення державних підприємств, зазначених у додатках N 1, 2 і 3, у державні відкриті акціонерні товариства у порядку, визначеному Указом Президента України від 15 червня 1993 р. N 210 "Про корпоратизацію підприємств" (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21 серпня 1993 р. N 354, 1З грудня 1993 р. N 580 та від 22 січня 1994 р. N 20), передбачивши передачу до статутного фонду Компанії акцій відкритих акціонерних товариств:

 • 100 відсотків - створених на базі підприємств, зазначених у додатку N 1;

 • не менш як 51 відсоток - створених на базі підприємств і організацій, зазначених у додатку N 2;

 • не менш як 34 відсотки - створених на базі підприємств і організацій, зазначених у додатку N 3.

     5. Установити, що статути відкритих акціонерних товариств, створюваних відповідно до цієї постанови, затверджуються Міністерством сільського господарства і продовольства за погодженням з головою правління Компанії.

     6. Фонду державного майна:

 • за згодою орендарів перетворити у відкриті акціонерні товариства орендні підприємства системи хлібопродуктів, зазначені у додатку N 4;

 • передати до статутного фонду Компанії не менш як 26 відсотків акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі підприємств і організацій, зазначених у додатку N 4;

 • передати в управління Компанії пакети акцій створених відповідно до пункту 5 цієї постанови відкритих акціонерних товариств, що залишаються у державній власності і не передаються до статутного фонду Компанії до прийняття рішення про приватизацію майна корпоратизованих підприємств.

7. Міністерству сільського господарства і продовольства:

 • у двотижневий термін передати до статутного фонду Компанії адміністративний будинок у м. Києві по вул. Саксаганського, 1;

 • у зв'язку із створенням Компанії ліквідувати Головне управління по хлібопродуктах та Головне управління комбікормової промисловості і утворити ліквідаційну комісію.

     8. Міністерству економіки, Міністерству фінансів передбачати виділення Компанії централізованих капіталовкладень для цільового фінансування будівництва елеваторів та створення нових виробництв.

     9. Затвердити склад спостережної ради Компанії згідно з додатком N 5.

     10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Зубця М. В.

Прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО
Кабінет Міністрів України


Завантажити Додатки 1-5