A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Положення про ранги державних службовців

№ 658 від 18 червня 1996 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 червня 1996 р.КиївN 658

Про затвердження Положення про ранги державних службовців

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про ранги державних службовців (додається).

Прем'єр-міністр УкраїниП. ЛАЗАРЕНКО
Міністр Кабінету Міністрів УкраїниВ. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 19 червня 1996 р. N 658

ПОЛОЖЕННЯ
про ранги державних службовців

1. Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад.

2. Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України, другої категорії - Кабінетом Міністрів України. Пропозиції щодо присвоєння рангів, які відповідають посадам першої та другої категорій, вносить Головдержслужба за поданням відповідних державних органів.

Ранги керівникам місцевих органів державної виконавчої влади, головам місцевих Рад, що відповідають посадам третьої - п'ятої категорій, присвоюються відповідно керівником органу державної виконавчої влади чи головою Ради вищого рівня.

Ранги іншим керівникам і спеціалістам органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, що відповідають посадам третьої - сьомої категорії, присвоюються за місцем роботи керівниками цих органів.

3. Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з прийняттям їх на державну службу або призначенням на вищу посаду.

Особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробування, ранги присвоюються з урахуванням його результатів.

4. Через два роки після присвоєння державному службовцю відповідного рангу керівник державного органу за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного службовця.

Черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування або перебування під слідством.

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного впливу.

5. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

6. У разі призначення державних службовців на посади більш високої категорії їм присвоюється ранг у межах категорії посад, які вони зайняли.

Якщо державні службовці зайняли більш високі посади в межах категорії посад, на яких вони перебували, їм може бути залишений попередній або присвоєний більш високий ранг у межах цієї категорії.

У разі залишення попереднього рангу наступний ранг державному службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

7. За сумлінну працю державному службовцю при звільненні з державної служби у зв'язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у цій категорії посад.

8. Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або залишив державну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний ранг.

9. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.

10. Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду оформляється наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці державного службовця.

11. Надбавка за ранг провадиться з дня його присвоєння.

Державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.

Особам, які призначені на посади державних службовців з терміном випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування провадиться відповідно до цього рангу.

Розміри надбавок за ранги державних службовців установлені постановами Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1994 р. N 855 та від 25 грудня 1995 р. N 1043.