A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію

№ 683 від 30 червня 1997 р.

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію

Наказ Фонду державного майна України
від 1 липня 1997 року N 683

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1997 р. за N 362/2166

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Фонду Державного майна України
від 17 серпня 1998 року N 1625,
від 15 серпня 2000 року N 1698

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв на приватизацію, що додається.

2. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 26 серпня 1992 р. N 345 "Про розмір плати та порядок подання і розгляду заяви на приватизацію".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. заступника Голови Фонду С. Лєдомську.

В. о. Голови ФондуВ. Лановий

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду
державного майна України
від 1 липня 1997 р. N 683

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 1997 р. за N 362/2166

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв на приватизацію

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

1.2. Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв на приватизацію (далі - заява). Форма заяви додається.

1.3. Цей Порядок не поширюється на приватизацію об'єктів групп А, Д, а також групи Ж, які підлягають приватизації способами, встановленими для об'єктів малої приватизації.

(пункт 1.3 доповнено згідно з
наказом ФДМУ від 17.08.98 р. N 1625)

2. Порядок подання та реєстрації заяви

1. Заява на приватизацію подається до державних органів приватизації, а саме:

до Фонду державного майна України або його регіонального відділення, представництва;

до Фонду державного майна Автономної Республіки Крим або його представництва.

Заява подається заявником у відповідний орган приватизації за місцезнаходженням підприємства.

2.1. Заявником вважається юридична особа (в тому числі господарське товариство членів трудового колективу підприємства, що приватизується), фізична особа, що може бути визнана покупцем відповідно до ст. 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" або уповноважена покупцем особа.

2.2. Заявник складає заяву у двох примірниках за встановленою формою.

2.3. Заявник заповнює бланк заяви державною мовою. Текст заповнюється друкованими літерами. Помарки та виправлення не допускаються.

2.4. Заява складається з трьох частин:

у першій частині "Об'єкт" наводяться дані про об'єкт приватизації;

у другій частині "Заявник" наводяться дані про заявника або уповноважену ним особу;

у третій частині "Документи" наводиться перелік документів, що додаються до заяви.

2.5. Заява складається з чотирьох частин:

у першій частині "Об'єкт" наводяться дані про об'єкт приватизації;

у другій частині "Заявник" наводяться дані про заявника або уповноважену ним особу;

у третій частині "Спосіб приватизації" зазначається прийнятний для заявника спосіб приватизації;

у четвертій частині "Документи" наводиться перелік документів, що додаються до заяви.

(підпункт 2.5 пункту 2 в редакції наказу Фонду
державного майна України від 15.08.2000 р. N 1698)

2.6. Додаткова інформація, що не передбачена формою заяви, може подаватись на запит органу приватизації при згоді заявника.

2.7. На заяві, що надійшла до канцелярії відповідного органу приватизації, проставляється дата надходження та вхідний номер. Працівник канцелярії робить на заяві позначки про наявність необхідних документів, проставляє кількість аркушів, з яких складаються ці документи, засвідчує заяву власним підписом та штампом канцелярії органу приватизації. Після цього заява передається з канцелярії до відповідного структурного підрозділу органу приватизації для реєстрації, яка здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви канцелярією.

2.8. Працівник органу приватизації реєструє заяву в книзі реєстрації заяв, проставляє на заяві дату реєстрації, реєстраційний номер, під яким заява внесена в книгу реєстрації, код відповідного органу приватизації.

2.9. Орган приватизації має право відмовити заявнику в прийомі та реєстрації заяви з наступних причин:

заява складена у невідповідності з встановленою формою;

бланк заяви заповнено з помилками, помарками та виправленнями;

відсутні або подані заявником не в повному обсязі документи, передбачені заявою.

2.10. Обгрунтована відмова в реєстрації заяви в письмовій формі надсилається заявникові протягом трьох днів з дня отримання заяви.

3. Порядок розгляду та прийняття рішення щодо заяви

3.1. У термін, що не перевищує місяця з дня прийняття та реєстрації заяви, орган приватизації розглядає заяви та приймає рішення щодо приватизації об'єкта і в п'ятиденний термін з дня прийняття рішення письмово повідомляє про своє рішення заявника, адміністрацію та трудовий колектив підприємства, що приватизується, а також відповідний орган, уповноважений управляти цим майном.

3.2. У разі відмови в приватизації відповідний орган приватизації повідомляє заявників в письмовій формі про причину відмови.

3.3. Відмова в приватизації можлива тільки у випадках, коли:

особа, яка подала заяву на приватизацію, не може бути визнана покупцем відповідно до ст. 8 Закону України "Про приватизацію державного майна";

законодавством встановлено обмеження щодо приватизації підприємства;

майно у встановленому порядку включене до переліку об'єктів (групи об'єктів), що не підлягають приватизації.

3.4. Заява визнається недійсною у випадку, коли дані, наведені в ній, не відповідають дійсності.

4. Порядок прийняття рішення про приватизацію при відсутності заяви

4.1. Орган приватизації (при відсутності заяви) за своєю ініціативою приймає рішення про приватизацію об'єкта, виходячи із завдань Державної програми приватизації, після опублікування списку об'єктів, які підлягають приватизації.

4.2. В п'ятиденний термін з дня прийняття рішення про приватизацію орган приватизації письмово повідомляє про своє рішення адміністрацію та трудовий колектив підприємства, що приватизується, а також відповідний орган, уповноважений управляти цим майном.


ЗавантажитиДодаток