A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Положення про умови укладення (переукладення) угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації

№ 85 від 21 січня 1998 р.

Про затвердження Положення про умови укладення (переукладення) угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації

Наказ Фонду Державного майна України
від 22 січня 1998 року N 85

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 лютого 1998 р. за N 77/2517

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Фонду державного майна України
від 11 березня 1999 року N 439,
від 2 листопада 2000 року N 2270,
від 5 лютого 2004 року N 233

На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 19 лютого 1997 року N 89/97-ВР та з метою вдосконалення процедури укладення (переукладення) угод щодо проведення підготовки об'єктів приватизації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити "Положення про умови укладення (переукладення) угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації" (додається).

2. Департаменту розвитку інфраструктури приватизації в установленому порядку провести реєстрацію Положення в Міністерстві юстиції та забезпечити виконання цього наказу під час укладення (переукладення) угод.

3. Функції щодо підготовки угод про право проведення підготовки об'єктів до приватизації покласти на Департамент з питань підготовки об'єктів до приватизації та реформування власності.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 02.11.2000 р. N 2270,
в редакції наказу Фонду державного
майна України від 05.02.2004 р. N 233)

4. Наказ опублікувати в "Інвестиційній газеті". Прес-центру вжити необхідних заходів щодо інформування засобів масової інформації.

5. Підписання угод покласти на заступника Голови Фонду згідно з розподілом функціональних обов'язків.

(наказ доповнено пунктом 5 згідноз наказом
Фонду державного майна України від 11.03.99 р. N 439,
у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6)

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Фонду О. Бондаря.

В. о. Голови ФондуВ. Лановий

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного
майна України
від 22 січня 1998 р. N 85

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 лютого 1998 р. за N 77/2517

ПОЛОЖЕННЯ
про умови укладення (переукладення) угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до законів України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", визначає процедуру укладення (переукладення) угоди між Фондом державного майна України (надалі - Фонд) і юридичними особами, які мають право виконувати послуги, вказані в п. 2 розділу I цього Положення, згідно з вимогами чинного законодавства, установчими документами та вимогами цього Положення.

Фонд має право не укладати (не переукладати) угоди з юридичними особами (резидентами та нерезидентами України), статутами яких передбачено виконання робіт, які відповідно до чинного законодавства України є виключним видом діяльності. У статуті юридичної особи має бути передбачений вид діяльності, пов'язаний з підготовкою об'єктів до приватизації.

(абзац другий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідноз
наказомФонду державного майна України від 11.03.99 р. N 439)

Документи, що подаються до Фонду державного майна України, мають бути складені державною мовою.

2. Предметом угоди можуть бути визначені послуги, які надаються юридичними особами щодо підготовки об'єктів до приватизації, зокрема:

консалтингові послуги під час підготовки об'єктів до приватизації,

в тому числі:

- підготовка установчих документів під час перетворення державних підприємств у підприємства інших організаційно-правових форм;

- участь у розробці бізнес-планів та планів приватизації підприємства;

- проведення інвентаризації об'єктів приватизації;

- абзац сьомий пункту 2 розділу I виключено

(згідно з наказом Фонду державного
майна України від 02.11.2000 р. N 2270)

- абзац восьмий пункту 2 розділу I виключено

(згідно з наказом Фонду державного
майна України від 02.11.2000 р. N 2270)

- абзац дев'ятий пункту 2 розділу I виключено

(згідно з наказом Фонду державного
майна України від 02.11.2000 р. N 2270)

- абзац сьомий пункту 2 розділу I вилучено

(згідно з наказом Фонду державного
майна України від 05.02.2004 р. N 233)

- експертиза інформації, наданої в конкурсних пропозиціях;

- розробка проектів реструктуризації підприємств та господарських товариств;

(пункт 2 розділу I доповнено абзацом згідно з наказом
Фондудержавного майна України від 02.11.2000 р. N 2270)

- розробка проектів передприватизаційної підготовки підприємств;

(пункт 2 розділу I доповнено абзацом згідно з наказом
Фондудержавного майна України від 02.11.2000 р. N 2270)

- проведення експертизи проектів реструктуризації підприємств та господарських товариств;

(пункт 2 розділу I доповнено абзацом згідно з наказом
Фондудержавного майна України від 02.11.2000 р. N 2270)

- проведення експертизи проектів передприватизаційної підготовки підприємств;

(пункт 2 розділу I доповнено абзацом згідно з наказом
Фондудержавного майна України від 02.11.2000 р. N 2270)

- підготовка необхідної документації при створенні господарських товариств;

(пункт 2 розділу I доповнено абзацом згідно з наказом
Фондудержавного майна України від 02.11.2000 р. N 2270)

- підготовка документації, необхідної для приватизації цілісних майнових комплексів.

(пункт 2 розділу I доповнено абзацом згідно з наказом
Фондудержавного майна України від 05.02.2004 р. N 233)

3. Угода діє на всій території України з моменту укладення протягом року. За ініціативою юридичної особи та у разі відсутності порушень, в т. ч. щодо виконання послуг, зазначених в п. 2 розділу I цього Положення, угода може бути переукладена.

II. Організація укладення та переукладення угоди

4. Угода є документом, яким доручається юридичним особам виконання визначених предметом угоди робіт на території України. Угода є підставою для укладення договорів між юридичними особами та органами приватизації на виконання зазначених в п. 2 робіт по конкретних об'єктах приватизації.

5. Угода укладається за встановленою формою (додаток 1).

Вона має містити такі реквізити:

- найменування юридичної особи (повне або скорочене, якщо таке є);

- місцезнаходження юридичної особи, з якою укладається угода;

- предмет угоди;

- дату укладення угоди та її номер;

- термін дії;

- підписи Заступника Голови Фонду та керівника юридичної особи, печатки.

6. Для укладення угоди юридична особа подає до Фонду такі документи:

- заяву встановленої форми (додаток 2);

- нотаріально засвідчені копії установчих документів;

- звіт про виконані юридичною особою роботи, визначені в пункті 2 розділу I цього Положення;

(абзац четвертий пункту 6 розділу II в редакції наказу
Фонду державного майна України від 05.02.2004 р. N 233)

- довідку про склад працівників (їх має бути не менше двох), що перебувають у трудових відносинах з юридичною особою та безпосередньо виконують роботи згідно з п. 2 розділу I цього Положення. Довідка повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові, освіта, стаж роботи, відсутність заборони суду займатися певною діяльністю;

- нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність вищої освіти, та нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв, що засвідчують наявність необхідної кваліфікації у працівників, перелічених у довідці та копії сертифікатів та (або) свідоцтв, які підтверджують навчання за освітніми програмами з питань підготовки об'єктів до приватизації.

(абзац шостий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з
наказами Фонду державного майна України від 02.11.2000 р. N 2270,
від 05.02.2004 р. N 233)

Фондом визнаються кваліфікаційні свідоцтва тих учбових закладів, з якими укладено договір про сумісну діяльність та погоджено учбові програми.

Працівники, що перебувають у трудових відносинах з юридичною особою та безпосередньо виконують роботи згідно з п. 2 розділу I цього Положення, можуть подавати свої кваліфікаційні свідоцтва лише у складі однієї юридичної особи. У разі звільнення таких працівників юридична особа зобов'язана у 10-денний термін повідомити про це Фонд державного майна України та у двомісячний термін надати до Фонду інформацію про зміну складу таких працівників згідно з вимогами абзацу 5 та абзацу 6 п. 6 розділу II цього Положення.

7. У разі необхідності переукладення угоди, за тридцять днів до її закінчення, юридична особа подає до Фонду такі документи:

- заяву щодо переукладення угоди (додаток 2);

- нотаріально засвідчені копії установчих документів;

- абзац четвертий пункту 7 розділу II вилучено

(згідно з наказом Фонду державного
майна України від 05.02.2004 р. N 233)

- довідку про склад працівників, що перебувають у трудових відносинах з юридичною особою та безпосередньо виконують роботи згідно з п. 2 розділу I цього Положення. Довідка має містити відомості, зазначені в абзаці 5 п. 6 розділу II цього Положення;

- нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність вищої освіти, та нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв, що підтверджують наявність необхідної кваліфікації у працівників, перелічених у довідці;

- посвідчені відповідними органами приватизації звіт(и) про всі виконані юридичною особою роботи, зазначені в предметі угоди, за останній період дії угоди,згідно з додатком 3;

(абзац сьомий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідноз
наказом Фонду державного майна України від 11.03.99 р. N 439)

- копія угоди за останній період діяльності юридичної особи.

Абзац дев'ятий пункту 7 розділу II втратив чинність

(згідноз наказом Фонду державного
майна України від 11.03.99 р. N 439)

8. Юридичні особи несуть відповідальність за достовірність поданих документів.

9. Юридичні особи зобов'язані у 10-денний термін повідомляти Фонд про всі зміни, внесені до установчих документів, та всі зміни в складі працівників, які безпосередньо виконують роботи згідно з п. 2 розділу I цього Положення.

10. Фонд у 30-денний термін з моменту одержання необхідних документів приймає рішення про укладення (переукладення) чи відмову в укладенні (переукладенні) угоди, про що повідомляє юридичну особу письмово. Перелік юридичних осіб, що уклали угоду, підлягає опублікуванню в "Державному інформаційному бюлетні про приватизацію".

11. Відмова в укладенні (переукладенні) угоди може мати місце:

у разі невідповідності поданих документів та діяльності юридичної особи вимогам чинного законодавства або вимогам цього Положення;

у разі наявності за період дії попередньої угоди з Фондом державного майна України негативних відгуків державних організацій та установ.

12. Якщо угоду не укладено (не переукладено) у встановлений термін або відмовлено в її укладенні (переукладенні), ці дії можуть бути оскаржені юридичною особою в господарському суді.

(пункт 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 05.02.2004 р. N 233)

13. Угода може бути розірвана за згодою сторін (за умови письмового повідомлення за 30 днів до моменту розірвання) або з ініціативи однієї зі сторін у разі невиконання чи неналежного виконання сторонами умов угоди.

14. Раз на півроку структурними підрозділами Фонду та місцевими органами приватизації у разі залучення юридичних осіб до виконання робіт, зазначених в п. 2 розділу I цього Положення, в електронному або письмовому вигляді до Департаменту з питань підготовки об'єктів до приватизації та реформування власності Фонду направляється інформація щодо виконання юридичними особами робіт, зазначених в п. 2 розділу I цього Положення. Загальна інформація по всіх юридичних особах повинна подаватись до 30 липня та до 30 січня за умови виконання вимог додатка 3 цього Положення.

(абзац перший пункту 14 розділу II із змінами, внесеними згідноз
наказами Фонду державного майна України від 11.03.99 р. N 439,
від 02.11.2000 р. N 2270,
від 05.02.2004 р. N 233)

Якщо юридичною особою виконувалися роботи, зазначені в п. 2 розділу I цього Положення, без залучення її місцевими органами приватизації, то юридична особа раз на півроку самостійно в електронній або письмовій формі до Департаменту з питань підготовки об'єктів до приватизації та реформування власності надсилає інформацію щодо виконання нею зазначених робіт. Загальна інформація має подаватися до 30 липня та до 30 січня за умови виконання вимог додатка 3 цього положення.

(пункт 14 розділу IIдоповнено абзацом другим згідноз
наказом Фонду державного майна України від 11.03.99 р. N 439,
абзац другий пункту 14 розділу IIіз змінами, внесеними згідно з
наказамиФонду державного майна України від 02.11.2000 р. N 2270,
від 05.02.2004 р. N 233)

15. У випадку дострокового розірвання угоди, неналежного виконання юридичною особою, працівниками юридичної особи, які безпосередньо виконують роботи згідно з п. 2 розділу I цього Положення, умов угоди Фонд має право не укладати (не переукладати) угоду з юридичною особою, в т. ч., якщо склад працівників юридичної особи, якими безпосередньо виконуються роботи, вказані в п. 2 розділу I цього Положення, не змінювався.


ЗавантажитиДодатки