A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 09 листопада 2017 року № 1694 «Щодо проведення інвентаризації конфіскованого майна, яке передане на відповідальне зберігання та в оперативне управління державному підприємству «Укртранснафтопродукт» (із змінами)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2018                                            Київ                                           № 330

 

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 09 листопада 2017 року № 1694
«Щодо проведення інвентаризації
конфіскованого майна, яке передане
на відповідальне зберігання та в оперативне

управління державному підприємству
«Укртранснафтопродукт» (із змінами)

 

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про управління об’єктами державної власності», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, листа державного підприємства «Одеський нафтопереробний завод» від 23.02.2018 № б/н

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 09 листопада 2017 року № 1694 «Щодо проведення інвентаризації конфіскованого майна, яке передане на відповідальне зберігання та в оперативне управління державному підприємству «Уктранснафтопродукт» (із змінами) такі зміни:

у пункті 3 слова та цифри «до 15.02.2018 року» замінити словами та цифрами «до 12.03.2018»;

2. Доповнити новим пунктом такого змісту:

«4. Інвентаризаційній комісії опрацювати зауваження до інвентаризаційного опису необоротних активів, надані державним підприємством «Одеський нафтопереробний завод» листом від 23.02.2018   № б/н».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                В. Державін