A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2019                                   Київ                                                        № 232

 

Про реорганізацію регіональних відділень
Фонду державного майна України

 

           Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України», Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України врайоні, місті, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.05.2012 № 678, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 2012 року за № 935/21247 (із змінами)та на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 13.12.2018 № 49773/0/1-18 щодо пріоритетних реформ на 2019 рік, презентованих на першому національному форумі «Партнерство заради розвитку» від 03.12.2018,

НАКАЗУЮ:

1.     УтворитиРегіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях як юридичну особу публічного права, що розташоване у м. Львові, реорганізувавши шляхом злиття Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Волинській області.

2.     Установити, що:

     Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областяхє правонаступником майна, прав та обов’язків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області;

         регіональні відділення Фонду державного майнаУкраїни, які реорганізовуються шляхом злиття згідно з пунктом 1 цього наказу, продовжують здійснювати  повноваження  та функції,  покладені  на  зазначені  органи,  до видання наказу Фонду державного майна України про можливість забезпечення Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинськійобластях здійснення повноважень та виконання функцій.

3.     Утворити комісії з реорганізації вищезазначених регіональних відділень Фонду державного майна України та призначити Голів комісій з реорганізації за переліком згідно з додатком до цього наказу.

4.     Головам комісії з реорганізації:

         затвердити в триденний строк персональний склад комісії з реорганізації;

         затвердити в семиденний строк після утворення комісії план заходів, пов’язаних з реорганізацією відповідного регіонального відділення Фонду державного майна України, та забезпечити його реалізацію;

        щоп’ятниці до завершення процесу реорганізації інформувати  Управління по роботі з регіональними відділеннями Фонду державного майна України про результати проведеної роботи.

5.    Департаменту забезпечення діяльності Фонду державного майна України розробити типовий план заходів, пов’язаних з реорганізацією відповідних регіональних відділень Фонду.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Фонду                                                                        В. ТРУБАРОВ

                                                                          Додаток  до наказ
Фонду державного майна України
від 06.03.2019 232

ПЕРЕЛІК
утворених комісій з реорганізації регіональних
відділень Фонду державного майна
України

1.     Комісія з реорганізації Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області, призначити Головою комісії з реорганізації –Копача Миколу Ігнатовича, начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області.

2.     Комісія з реорганізації Регіонального відділення Фонду державного майна України по Закарпатській області, призначити Головою комісії з реорганізації – Андруся Василя Васильовича, начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України  по Закарпатській області.

3.     Комісія з реорганізації Регіонального відділення Фонду державного майна Українипо Волинській області, призначити Головою комісії з реорганізації –Маслечко Тетяну Богданівну,начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Волинській області.