A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і ЗУ «Про Фонд державного майна України» щодо питань оціночної діяльності» (доопрацьований)

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і Закону України «Про Фонд державного майна України» щодо питань оціночної діяльності»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України (далі – Фонд) допрацьованого проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і Закону України «Про Фонд державного майна України» щодо питань оціночної діяльності» (далі – Проект) у зв’язку з тим, що окремі його положення, погоджені іншими заінтересованими органами, зазнали змін, що змінили Проект.

Проект оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Проект розроблений Фондом з метою приведення положень Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон про оцінку), Закону України «Про Фонд державного майна України» у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» та підвищення якості оціночних послуг, що надаються суб’єктами оціночної діяльності.

Зміни, що вносяться, запроваджують новий порядок реєстрації звітів про оцінку нерухомого майна, складених суб’єктами оціночної діяльності для цілей оподаткування, в єдиній базі даних звітів про оцінку. Також зміни законодавчо надають повноваження Фонду щодо ведення єдиної бази даних звітів про оцінку.

Крім того, Проектом спрощується порядок отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, збільшується період проходження підвищення кваліфікації оцінювача та урегульовуються питання діяльності суб’єктів господарювання у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території України та проведення антитерористичної операції.

З метою підвищення рівня кваліфікації оцінювача проектом  Закону передбачається процедура присвоєння категорій оцінювача та підтвердження кваліфікації оцінювача.

Зауваження та пропозиції до Проекту просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ – 133, 01601, та в електронному вигляді на адреси електронних пошт: olga2606@spfu.gov.ua, dina@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції до оприлюдненого Проекту надаються саморегулівними організаціями оцінювачів, фізичними та юридичними особами, крім розробників, Державній  регуляторній  службі  України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти:inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проектуприйматимуться Фондом протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

 

Проект Закону України

Порівняльна таблиця

Пояснувальна записка

Аналіз регуляторного впливу