A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна ДП «ВО «ЗНАМЯ»

1. Інформація про боржника:

Найменування:Державне підприємство «Виробниче об'єднання «Знамя»

Місцезнаходження підприємства:36008, м.Полтава, вул. Автобазівська,2/9

Код заЄДРПОУоб'єкта: 14310997

Орган, уповноважений управляти майном: Фонд державного майна України.

Постановою Господарськогосуду Полтавської області від 25.05.16 р.у справі №8/568 ДП «ВО «Знамя» (м. Полтава, вул. Автобазівська,2/9) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого НесвітаВ.І.

2.  Характеристика майиа боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

все рухоме та нерухоме майно підприємства.

3. Вимоги до організатора аукціону:

Організатор аукціону повинен відповідатинаступним вимогам:

-    мати право на проведення торгів;

-    мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

-    запропонована ним сума винагороди є найменшою.

4. Кінцевий термін прийняття заяв та документів, що підтверджуютьвідповідністьвстановленим вимогам-31.07.17 р.

5. Заяви претендентів та відповідні документи подаються за поштовою адресою: 36008, м.Полтава, вул. Автобазівська,2/9

6. Контактний телефон для довідок:(066) 732 56 56

7. Претенденти подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Фонду таборжника (за наявності) такі документи:

- заяву, у якій зазначаєтьсяповненайменування/прізвище, ім'я та по батькові;

- код заЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- організаційно-правова форма;

- місцезнаходження юридичної особи/місце проживання; номер телефону та інші засоби зв’язку;

- прізвище ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відміткуу паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи,у тому числі підписувати договори, а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

-  засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

- довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з організації аукціонів.