A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Річний орієнтовний план проведення консультацій

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного майна України
  04.01.2018   № 8

   

  Орієнтовний план
  проведення консультацій з громадськістю
  на 2018 рік

   

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  1

  Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються Фондомдержавного майна України і мають важливе суспільнезначення

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Протягом 2018року

  Фізичні, юридичні особи, об`єднання громадян, інститути громадянського суспільства

  Структурні підрозділи Фонду

  2

  Інформація про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 “Фонд державного майна України ”за 2017 рік

   

  Оприлюднення інформації про бюджет: – у рубриці “Нормативна база” офіційного веб-сайту ФДМУ –  в офіційному виданні Фонду газети “Відомості приватизації”

  Березень   2018року

  Фонд державного майна України

   

  Хоменко Світлана Леонідівна, начальник відділу зведеної звітності, координації, аналізу та контролю роботи РВ Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку
  тел. 200-30-07, golf@spfu.gov.ua

  3

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів»

   

   

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Cічень      
  2018 року

  Суб’єкти господарювання держаного сектору економіки

   

  Грицай Микола Володимирович, в. о. начальника Управління з питань розпорядження державним майном, тел. 200-32-55, shushpan@spfu.gov.ua

   

  4

  Проект Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (нова редакція)

   

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Січень –лютий
  2018 року

  Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

  Задирайко Назарій Валерійович, начальник відділу нормотворчої діяльності з питань орендних відносин та методологічного забезпечення Управління орендних відносин,
  тел. 200-35-13,
  nazariyz@spfu.gov.ua

  5

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Типових договорів оренди»

   

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Січень – лютий
  2018 року

  Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

  Задирайко Назарій Валерійович, начальник відділу нормотворчої діяльності з питань орендних відносин та методологічного забезпечення Управління орендних відносин,
  тел. 200-35-13, nazariyz@spfu.gov.ua

  6

   

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358»

   

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на
  веб- сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Квітень- травень 2018 року

   

  Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з визначення вартості майна

   

  Голець Ірина Василівна, начальник відділу ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Управління оцінки майна та майнових прав, тел. 200-32-15, ira-66@spfu.gov.ua

  7

  Проектнаказу  Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування»

   

   

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Квітень- травень
  2018 року

  Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси

  Голець Ірина Василівна, начальник відділу ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Управління оцінки майна та майнових прав,  тел. 200-32-15, ira-66@spfu.gov.ua

   

  8

  Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

   

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб- сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське
  суспільство і влада»

   

  Жовтень - листопад
  2018 року

   

  Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з визначення вартості майна

  Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна та майнових прав, тел. 200-36-32, olga2606@spfu.gov.ua

  9

  Інші питання за поданням представників громадськості

   

  У форматі засідання за круглим столом, конференцій,  форумів,  громадських слухань, електронних консультацій

   

  Протягом 2018року

  Фізичні, юридичні особи, об`єднання громадян, інститути громадянського суспільства

   

  Яворська Ніна Костянтинівна, начальник Управління взаємозв‘язків з
  громадськістю та редакційної діяльності,
  тел. 200-34-09,
  press@spfu.gov.ua

   

   

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України

                                                                                                              08.02.2018  №180

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 10 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  10

  Закон України «Про деякі питання оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна господарських товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Лютий

  2018 року

   

  Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

     Задирайко Назарій Валерійович,        в. о. заступника начальника Управління-начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин тел. 200-35-13,

  e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

                                                                                             

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України

                                                                                                            14.02.2018  №208

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 11 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  11

  Наказ Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України «Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Лютий - березень
  2018 року

   

  Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси

  Гнідковська Світлана Петрівна, заступник директора Департаменту  моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій – начальник відділу технічної підтримки баз даних,
  тел. 200-31-78,
  e-mail: vega@spfu.gov.ua

   

                                                                                                  


   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного майна України
  № 2027 від 29.12.2015

  ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН проведення  консультацій з громадськістю на 2016 рік

  Питання або проект нормативно-правового акта*

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

  Строк проведення консультацій***

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

   

   

   

   

   

   

          

   

   

  Примітка:

                  * Відповідно до Порядку проведення консультацій  з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проектів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації питань державної політики.

                  ** Відповідно до вимог пунктів 11-13, 16, 22 Порядку.

                  *** Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад “квітень 2015 року”.

   

  Керівник структурного підрозділу                                                                      ________________

                                                                                                                                                 (підпис)


   

  Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

  Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

  Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

  Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.