A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Річний орієнтовний план проведення консультацій

 •  

  Повідомлення про оприлюднення
  проекту Орієнтовного плану проведення консультацій
  з громадськістю на 201
  9рік

  Відповідно до пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, Фондом державного майна України підготовлено проект Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду.

  Зауваження та пропозиції від громадськості до проекту вказаного Орієнтовного плану прийматимуться до 27 грудня 2018 року.

  Контактний телефон: (044) 200-35-12.

  E-mail:oxana@spfu.gov.ua

  Проект

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного майна України
  04.01.2018   № 8

   

  Орієнтовний план
  проведення консультацій з громадськістю
  на 2018 рік

   

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  1

  Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються Фондомдержавного майна України і мають важливе суспільнезначення

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Протягом 2018року

  Фізичні, юридичні особи, об`єднання громадян, інститути громадянського суспільства

  Структурні підрозділи Фонду

  2

  Інформація про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 “Фонд державного майна України ”за 2017 рік

  Оприлюднення інформації про бюджет: – у рубриці “Нормативна база” офіційного веб-сайту ФДМУ –  в офіційному виданні Фонду газети “Відомості приватизації”

  Березень   2018року

  Фонд державного майна України

  Хоменко Світлана Леонідівна, начальник відділу зведеної звітності, координації, аналізу та контролю роботи РВ Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку
  тел. 200-30-07, golf@spfu.gov.ua

  3

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів»

   

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Cічень      
  2018 року

  Суб’єкти господарювання держаного сектору економіки

  Грицай Микола Володимирович, в. о. начальника Управління з питань розпорядження державним майном, тел. 200-32-55, shushpan@spfu.gov.ua

  4

  Проект Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (нова редакція)

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Січень –лютий
  2018 року

  Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

  Задирайко Назарій Валерійович, начальник відділу нормотворчої діяльності з питань орендних відносин та методологічного забезпечення Управління орендних відносин,
  тел. 200-35-13, nazariyz@spfu.gov.ua

  5

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Типових договорів оренди»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Січень – лютий
  2018 року

  Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

  Задирайко Назарій Валерійович, начальник відділу нормотворчої діяльності з питань орендних відносин та методологічного забезпечення Управління орендних відносин,
  тел. 200-35-13, nazariyz@spfu.gov.ua

  6

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на
  веб- сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Квітень- травень 2018 року

   

  Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з визначення вартості майна

  Голець Ірина Василівна, начальник відділу ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Управління оцінки майна та майнових прав, тел. 200-32-15, ira-66@spfu.gov.ua

  7

  Проектнаказу  Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб - сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Квітень- травень
  2018 року

  Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси

  Голець Ірина Василівна, начальник відділу ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Управління оцінки майна та майнових прав,  тел. 200-32-15, ira-66@spfu.gov.ua

  8

  Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб- сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське
  суспільство і влада»

  Жовтень - листопад
  2018 року

   

  Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з визначення вартості майна

  Шинкаренко Ольга Миколаївна, начальник відділу нормативного та методичного забезпечення оцінки Управління оцінки майна та майнових прав, тел. 200-36-32, olga2606@spfu.gov.ua

  9

  Інші питання за поданням представників громадськості

   

  У форматі засідання за круглим столом, конференцій,  форумів,  громадських слухань, електронних консультацій

  Протягом 2018року

  Фізичні, юридичні особи, об`єднання громадян, інститути громадянського суспільства

  Яворська Ніна Костянтинівна, начальник Управління взаємозв‘язків з
  громадськістю та редакційної діяльності,
  тел. 200-34-09, press@spfu.gov.ua

   

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
                                                                                                              08.02.2018  №180

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 10 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  10

  Закон України «Про деякі питання оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна господарських товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий

  2018 року

  Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

     Задирайко Назарій Валерійович,        в. о. заступника начальника Управління-начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин
  тел. 200-35-13, nazariyz@spfu.gov.ua

                                                                                             

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
                                                                                                            14.02.2018  №208

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 11 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  11

  Наказ Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України «Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий - березень
  2018 року

   

  Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси

  Гнідковська Світлана Петрівна, заступник директора Департаменту  моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій – начальник відділу технічної підтримки баз даних,
  тел. 200-31-78,  vega@spfu.gov.ua


                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
                                                                                                                19.02.2018 219

   

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Пункти 6,7 таблиці викласти в такій редакції:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон,
  e-mail)

  6

  Проект постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р.№358»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий - березень
  2018 року

   

  Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з визначення вартості майна

  Голець Ірина Василівна,
  начальник відділу  ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Управління оцінки майна та майнових прав
  тел. 200-32-15, ira-66@spfu.gov.ua

   

   

  7

   

   

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про затердження Порядку ведення єдиної бази звітів про оцінку для цілей оподаткування»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий - березень
  2018 року

  Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з визначення вартості майна, нотаріуси

  Голець Ірина Василівна,
  начальник відділу  ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення Управління оцінки майна та майнових прав
  тел. 200-32-15, ira-66@spfu.gov.ua

                                                                                                    

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
                                                                                                             21.02.2018260

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 12 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  12

  Проект наказу Фонду державного майна України  «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду державного майна»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий - березень
  2018 року

  Фізичні особи – працівники акціонерного товариства

  Стегнюк Жанна Сергіївна,
  головний спеціаліст відділу підготовки планів розміщення акцій та пільгового продажу, Управління з питань планування та пільгового продажу
  тел. 200-34-16, lido@spfu.gov.ua

                                                                         

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
                                                                                                            21.02.2018261

   

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядками 13 - 35 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  13

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Лютий -березень

  2018 року

  Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з визначення вартості майна

  Шинкаренко Ольга Миколаївна,
  начальник відділу  нормативного та методичного забезпечення оцінки
  Управління оцінки майна та майнових прав Департаменту оцінкимайна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
  тел. 200-36-32, olga2606@spfu.gov.ua

   

   

  14

   

   

   

   

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Типового плану розміщення акцій акціонерного товариства, пакет акцій якого підлягає приватизації»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фізичні та юридичні особи – покупці акцій акціонерного товариства

  Гончаренко Діна Володимирівна
  головний спеціаліст відділу підготовки планів розміщення акцій та пільгового продажуУправління  з питань планування та пільгового продажу Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200-35-43,  lepyvko@spfu.gov.ua

  15

  Проект наказу Фонду державного майна України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від
  29 листопада 2002 року
  № 2110/354»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фізичні та юридичні особи

  Захаров Ігор Володимирович,
  заступник начальника Управління з питань планування та пільгового продажу – начальник відділу формування переліків  об’єктів  груп  В, Г, Е Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200-30-17, zakharov@spfu.gov.ua

  16

  Проект Указу Президента України «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 19 березня 2002 року № 267 «Про організаційні заходи з підготовки об’єктів права державної власності до приватизації»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий - березень
  2018 року

  Уповноважені органи управління

  Шумовська Ірина Георгіївна,
  головний спеціаліст відділу контролю за підготовкою об’єктів груп В, Г, Е до продажу Управління  з питань планування та пільгового продажу Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200-31-43, shumira@spfu.gov.ua

  17

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації», яким одночасно передбачається скасування постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 року    № 384 та від 17 серпня 2002 р.        № 1141

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий - березень
  2018 року

  Уповноважені органи управління

  Шумовська Ірина Георгіївна,
  головний спеціаліст відділу контролю за підготовкою об’єктів груп В, Г, Е до продажу,Управління  з питань планування та пільгового продажу Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200-31-43, shumira@spfu.gov.ua

  18

  Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року №224-р «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 19 березня 2002 року №267»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Уповноважені органи управління

  Шумовська Ірина Георгіївна,
  головний спеціаліст відділу контролю за підготовкою об’єктів груп В, Г, Е до продажу Управління  з питань планування та пільгового продажу Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200-31-43, shumira@spfu.gov.ua

  19

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Органи державної влади, суб’єкти господарювання, громадяни

  Бондаренко Вікторія Леонідівна, заступник начальника Управління продажу об’єктів малої приватизації – начальник відділу приватизації об’єктів груп Д та Ж Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації
  тел.200-32-77, 280-42-49, viki@spfu.gov.ua

  20

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, розміру та порядку сплати за участь, визначення переможця за результатами електронного аукціону, а також додаткових умов продажу»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Органи державної влади, суб’єкти господарювання, громадяни

  Шифман Олена Григорівна, начальник відділу приватизації об’єктів ЄМКУправління продажу об’єктів малої приватизації Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації
  тел. 200 34 08, saler@spfu.gov.ua

  21

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визначення істотних умов договору, укладеного між оператором електронного майданчика та Адміністратором електронної торгової системи»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Органи державної влади, суб’єкти господарювання, громадяни

  Новохатка Людмила Володимирівна, в. о. начальника відділу приватизації об’єктів групи А Управління продажу об’єктів малої приватизації Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації
  тел.200-33-13, 280-42-34, nov@spfu.gov.ua

  22

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів великої приватизації»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фізичні, юридичні особи

  Бондаренко Вікторія Леонідівна,заступник начальника Управління продажу об’єктів малої приватизації – начальник відділу приватизації об’єктів груп Д та Ж  Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації
  тел. 200-32-77, 280-42-49, viki@spfu.gov.ua

   

  23

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна Українивід 29 вересня 2011 року № 1420»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

   

   

  Лютий -березень

  2018 року

  Фізичні, юридичні особи

  Бондаренко Вікторія Леонідівна, заступник начальника Управління продажу об’єктів малої приватизації – начальник відділу приватизації об’єктів груп Д та Ж  Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації
  тел.200-32-77, 280-42-49,
  viki@spfu.gov.ua

  24

  Проект наказу Фонду державного майна України «Провизнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна Українивід 31 травня 2007 року № 855»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фізичні, юридичні особи

  Бондаренко Вікторія Леонідівна,  заступник начальника Управління продажу об’єктів малої приватизації – начальник відділу приватизації об’єктів груп Д та Ж  Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації
  тел.200-32-77, 280-42-49, viki@spfu.gov.ua

  25

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Типового договору
  про продаж об’єкта малої приватизації
  між організатором та оператором
  електронного майданчика»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Органи державної влади, суб’єкти господарювання, громадяни

  Шифман Олена Григорівна, начальник відділу приватизації об’єктів ЄМКУправління продажу об’єктів малої приватизації Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200 34 08, saler@spfu.gov.ua

  26

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду державного майна України»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фізичні, юридичні особи

  Новохатка Людмила Володимирівна,  в. о. начальника відділу приватизації об’єктів групи А
  Управління продажу об’єктів малої приватизації Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації,
  тел.200-33-13, 280-42-34,nov@spfu.gov.ua

  27

  Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України     
   від 21 вересня 1998 р. № 1482»

   

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Центральні органи виконавчої влади, підприємства, що підлягають приватизації

  Принделас Вячеслав Валентинович,
  начальник відділу  з питань передачі державних підприємств на приватизацію
  Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації
  тел. 200-36-61, pvv@spfu.gov.ua

  28

  Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України     
   від 11 вересня 1996 р. № 1099»

   

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Центральні органи виконавчої влади, підприємства, що підлягають приватизації

  Принделас Вячеслав Валентинович,
  начальник відділу  з питань передачі державних підприємств на приватизацію
  Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації
  тел. 200-36-61, pvv@spfu.gov.ua

   

  29

  Проект постанови КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фонд державного майна України

  Принделас Вячеслав Валентинович,
  начальник відділу  з питань передачі державних підприємств на приватизацію
  Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації
  тел. 200-36-61, pvv@spfu.gov.ua

  30

  Проект наказу ФДМУ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України,      
  від 15 вересня 2000 року
  № 1935»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фонд державного майна України,

  НКЦПФР

  Принделас Вячеслав Валентинович,
  начальник відділу  з питань передачі державних підприємств на приватизацію
  Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації
  тел. 200-36-61, pvv@spfu.gov.ua

  31

  Проект наказу ФДМУ,  Мінагрополітики «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства рибного господарства України               
   від 11 жовтня 1996 року
  № 1218/174»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фонд державного майна України,

  Мінагрополітики

  Принделас Вячеслав Валентинович,
  начальник відділу  з питань передачі державних підприємств на приватизацію
  Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації
  тел. 200-36-61, pvv@spfu.gov.ua

   

   

   

  32

  Проект наказу ФДМУ «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Лютий -березень

  2018 року

  Потенційні покупці об’єктів приватизації

  Принделас Вячеслав Валентинович,
  начальник відділу  з питань передачі державних підприємств на приватизацію
  Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації
  тел. 200-36-61, pvv@spfu.gov.ua

  33

  Проект наказу ФДМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказівФонду державного майна України»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фонд державного майна України

  Принделас Вячеслав Валентинович,
  начальник відділу  з питань передачі державних підприємств на приватизацію
  Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації
  тел. 200-36-61, pvv@spfu.gov.ua

  34

  Проект наказу ФДМУ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України       
   від 17 серпня 2000 року 
  № 1718»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фонд державного майна України,

  Мінагрополітики

  Принделас Вячеслав Валентинович,
  начальник відділу  з питань передачі державних підприємств на приватизацію
  Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації
  тел. 200-36-61, pvv@spfu.gov.ua

  35

  Проект наказу ФДМУ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України,       
  від 12 квітня 2002 року
  № 667»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Лютий -березень

  2018 року

  Фонд державного майна України

  Принделас Вячеслав Валентинович,
  начальник відділу  з питань передачі державних підприємств на приватизацію
  Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та  продажу об’єктів приватизації
  тел. 200-36-61, pvv@spfu.gov.ua

   


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
                                                                                                           05.03.2018 359

   

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Пункти 14 - 18 викласти в такій редакції:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

   

   

  14

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження форми  плану розміщення акцій акціонерного товариства»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Фізичні та юридичні особи – покупці акцій акціонерного товариства

  Гончаренко Діна Володимирівна
  головний спеціаліст відділу підготовки планів розміщення акцій та пільгового продажуУправління  з питань планування та пільгового продажу Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200-35-43,  lepyvko@spfu.gov.ua

  15

  Проект наказу Фонду державного майна України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 листопада 2002 року № 2110/354»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Лютий -березень

  2018 року

  Уповноважені органи управління

  Захаров Ігор Володимирович,
  заступник начальника Управління з питань планування та пільгового продажу – начальник відділу формування переліків  об’єктів  груп  В, Г, Е Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200-30-17, zakharov@spfu.gov.ua

  16

  Проект Указу Президента України «Про визнання таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 19 березня 2002 року № 267 «Про організаційні заходи з підготовки об’єктів права державної власності до приватизації»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

   

  Лютий -березень

  2018 року

  Уповноважені органи управління

  Шумовська Ірина Георгіївна,
  головний спеціаліст відділу контролю за підготовкою об’єктів груп В, Г, Е до продажу Управління  з питань планування та пільгового продажу Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200-31-43, shumira@spfu.gov.ua

  17

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації», яким одночасно передбачається визнання такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 року  № 384»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Уповноважені органи управління

  Шумовська Ірина Георгіївна,
  головний спеціаліст відділу контролю за підготовкою об’єктів груп В, Г, Е до продажу,Управління  з питань планування та пільгового продажу Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200-31-43, shumira@spfu.gov.ua

  18

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Лютий -березень

  2018 року

  Уповноважені органи управління

  Захаров Ігор Володимирович,
  заступник начальника Управління з питань планування та пільгового продажу – начальник відділу формування переліків  об’єктів  груп  В, Г, Е Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації,
  тел. 200-30-17, zakharov@spfu.gov.ua

   

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України

                                                                                                            06.03.2018374

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 36 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  36

  Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і Закону України «Про Фонд державного майна України» щодо питань оціночної діяльності»*

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Березень

  2018 року

  Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з визначення вартості майна

  Шинкаренко Ольга Миколаївна,
  начальник відділу  нормативного та методичного забезпечення оцінки
  Управління оцінки майна та майнових прав Департаменту оцінкимайна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
  тел. 200-36-32, olga2606@spfu.gov.ua

   

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України

                                                                                                              15.03.2018404

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядками 37-40 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  37

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 878 «Про затвердження Порядку залучення радників у процесі приватизації».

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Березень

  2018 року

  Юридичні особи, об‘єднання громадян, інститути громадянського суспільства

  Гичкіна Тетяна Володимирівна, заступник начальника Управління – начальник відділу організації відбору радників та реєстрації прав власності Управління конкурентного продажу та біржової діяльності
  тел. 200-37-10, gichkina@spfu.gov.ua

  38

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продажу об’єктів великої приватизації»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Березень

  2018 року

  Фізичні, юридичні особи, об‘єднання громадян, інститути громадянського суспільства

  Іващенко Ольга Владіславівна начальник відділу підготовки продажу об’єктів за конкурсом Управління конкурентного продажу та біржової діяльності
  тел. 200-36-54, віngo@spfu.gov.ua

  39

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна Українивід 23 квітня 2012 року № 562»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Березень

  2018 року

  Фізичні, юридичні особи, об‘єднання громадян, інститути громадянського суспільства

  Утеченко Тетяна Миколаївна, завідувач сектору підготовки та розповсюдження друкованих видань Управління комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю
  тел. 200-35-01, gazeta@spfu.gov.ua

  40

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна Українивід 03 травня 2012 року № 604»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Березень

  2018 року

  Фізичні, юридичні особи, об‘єднання громадян, інститути громадянського суспільства

  Залепа Надія Іванівна - начальник відділу з питань редакційної діяльності Управління комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю
  тел. 200-33-51, zalepa@spfu.gov.ua

   

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
                                                                                                              16.03.2018405

   

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 41 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  41

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Березень

  2018 року

  Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

  Задирайко Назарій Валерійович,
  в. о. заступника начальника Управління-начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин
  тел. 200-35-13, nazariyz@spfu.gov.ua

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
  11.05.2018651

   

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 42 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  42

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2008 року № 313 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 року № 317»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Червень

  2018 року

  Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

  Кіяшко Вікторія Вікторівна,
  головний спеціаліст відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин  Управління орендних відносин
  тел. 200-35-51, kiv6@spfu.gov.ua

   

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
    18.06.2018 № 809

   

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 43 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  43

  Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Червень-липень
  2018 року

  Профспілкові організації, їх об'єднання

  Лук’яненко Ольга Святославівна, головний спеціаліст відділу з питань управління державним майном Управління з питань розпорядження державним майном,
  тел. 200-33-52,
  bars@spfu.gov.ua

   

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
    26.06.2018 865

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 44 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  44

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  Червень-липень
  2018 року

  Суб’єкти оціночної діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які беруть участь у конкурсах з відбору суб‘єктів оціночної діяльності, організованих органами приватизації; оцінювачі

  Водолаженко Ірина Іванівна - заступник начальника Управління- начальник відділу по роботі з суб‘єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів тел.200-31-19,
  ari@spfu.gov.ua

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
  10.08.2018 № 1068

   

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 45 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  45

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

  Серпень 2018 року

  Орендодавці та орендарі об’єктів державної власності

  Задирайко Назарій Валерійович

  заступник начальника Управління-начальник відділу підготовки нормативно-правових актів з питань  орендних відносин
  тел. 200-35-13,
  e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України
  17.08.2018 №1083

   

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018рік

  Доповнити таблицю рядком 46 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

  46

  Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації» та № 433 «Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)

  Серпень –вересень 2018 року

  Суб’єкти господарювання

  Гнідковська Світлана Петрівна, заступник директора Департаментумоніторингу, прогнозування та інформаційних технологій – начальник відділу технічної підтримки баз даних,
  тел. 200-31-78, vega@spfu.gov.ua

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного
  майна України 
  10.09.2018 № 1159

  Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

  Доповнити таблицю рядком 47 такого змісту:

  Питання або проект нормативно-правового акта

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

  Строк проведення консультацій

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон,
  e-mail)

  47

  Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до наказу Фонду державного майна України від 02 травня 2018 року № 592 та Типового договору про продаж об’єкта малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика»

  Електронна консультація шляхом оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України
  (www.spfu.gov.ua)та на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада»

  жовтень 2018 року

  Органи державної влади, суб’єкти господарювання

  Валова Наталія Сергіївна – головний спеціаліст відділу організації продажу ЄМК ДП
  Управління продажу об’єктів малої приватизації –Департаменту приватизації
  (34-42, 200-34-42, valova@spfu.gov.ua)

   

                                                                                                   


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Фонду державного майна України
  № 2027 від 29.12.2015

  ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН проведення  консультацій з громадськістю на 2016 рік

  Питання або проект нормативно-правового акта*

  Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

  Строк проведення консультацій***

  Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

  Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

   

   

   

   

   

   

          

   

   

  Примітка:

                  * Відповідно до Порядку проведення консультацій  з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проектів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації питань державної політики.

                  ** Відповідно до вимог пунктів 11-13, 16, 22 Порядку.

                  *** Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад “квітень 2015 року”.

   

  Керівник структурного підрозділу                                                                      ________________

                                                                                                                                                 (підпис)


   

  Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

  Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdf Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

  Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

  Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.pdfОрієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік.