A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Відомості про регуляторну діяльність

inf_diyalnistb_za_2012.pdfІнформація про здійснення державної регуляторної політики Фондом державного майна України протягом 2012 року
inf_diyalnistb_za_2013.pdfІнформація про здійснення державної регуляторної політики Фондом державного майна України протягом 2013 року


Інформація про здійснення Фондом державного майна України регуляторної діяльності у 2014 році

Інформація про здійснення Фондом державного майна України  регуляторної діяльності у 2015 році

 


 

Інформація про здійснення Фондом державного майна України  регуляторної діяльності
у 2016 році

 

Регуляторна діяльність Фонду державного майна України(далі – Фонд) у звітному періоді була спрямована на виконання вимог Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) щодо підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів з метою приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

На виконання принципу передбачуваності регуляторної діяльності Фондом забезпечується планування цієї роботи та оприлюднення плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів з дотриманням визначених Законом термінів.

Так, на виконання вимог статті 7 Закону наказом Фонду від 15 грудня 2015 року № 1927 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік (далі – План), до якого було включено 17 проектів законодавчих та нормативно-правових актів. У спосіб, передбачений статтею 13 Закону, План оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) в підрубриці «Плани підготовки» рубрики «Регуляторні акти».

Протягом року План за пропозиціями структурних підрозділів Фонду доповнено 40 актами і на кінець звітного періоду містив 57 нормативно-правових актів, з яких: законопроектів – 8, постанов Кабінету Міністрів України – 14, нормативно-правових актів Фонду – 35.

Крім того, зазначаємо, що протягом звітного періоду з Плану виключено 2 акта, які за наданими Державною регуляторною службою України висновками не містять норм регуляторного характеру, а саме: постанова Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та наказ Фонду «Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від
03 травня 1999 року № 812».

Регуляторні акти, розроблені Фондом протягом 2016 року, були спрямовані на врегулювання питань, зокрема, у таких сферах: оцінки та оціночної діяльності (майже 30 % розроблених), орендних відносин (майже 15 % розроблених), корпоративного управління, управління державним майном та удосконалення приватизаційних процедур тощо.

У процесі підготовки регуляторних актів Фондом забезпечено дотримання законодавства про державну регуляторну політику як у частині оприлюднення на офіційний веб-сторінці Фонду текстів проектів, оголошень про їх оприлюднення разом з аналізом регуляторного впливу (статті 9, 13 Закону), так і в частині погодження проектів актів зі спеціально уповноваженим органом у сфері державної регуляторної політики (стаття 21 Закону).

Крім цього, з метою забезпечення принципу прозорості та врахування громадської думки проекти регуляторних актів Фонду розміщуються на Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua).

Протягом 2016 року фізичними, юридичними особами та їх об’єднаннями було надано зауваження та пропозиції до 2 проектів регуляторних актів, які під час доопрацювання проектів враховані частково.

Фонд залучав до процесу розроблення проектів регуляторних актів представників громадськості та господарських організацій. Так, під час розробки проекту наказу Фонду «Про затвердження змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»Фондом неодноразово були проведені робочі зустрічі та узгоджувальні наради з заінтересованими органами державної влади, представниками суб’єктів оціночної діяльності, пропозиції яких бралися до уваги під час доопрацювання проекту. Крім того, проводилися консультації зі спеціалістами наукових установ, що спеціалізуються на виробництві електричної та теплової енергії.

Також публічне громадське обговорення проектів регуляторних актів здійснюється шляхом електронних консультацій на принципово новій громадській платформі, створеної на оновленому веб-сайті Фонду.

Звіти про результати публічного громадського обговорення оприлюднюються на офіційній веб-сторінці Фонду в підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» рубрики «Громадська платформа».

На виконання вимог статті 10 Закону Фондом проводилася робота з відстеження результативності регуляторних актів.Загалом протягом 2016 року Фондом було проведено:

– базове відстеження результативності 3 регуляторних актів (акти Фонду);

– повторне відстеження результативності 2 регуляторних актів (акти Фонду);

– періодичне відстеження результативності 5 регуляторних актів (законодавчі акти – 2, акти Кабінету Міністрів України – 1, акти Фонду – 2).

Звіти про виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду та в установленому порядку надіслані Державній регуляторній службі України.

Відповідно до вимог статті 11 Закону Фондом проводиться робота з перегляду  регуляторних актів.

Так, протягом 2016 року Фондом здійснено перегляд 14 регуляторних актів, зокрема: у сфері оцінки та професійної оціночної діяльності – 10, у сфері орендних відносин – 3 та у сфері реформування власності – 1.

Враховуючи зазначене, регуляторна діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У 2017 році регуляторна діяльність Фонду буде спрямована на додержання вимог та принципів державної регуляторної політики та виконання завдань, визначених Планом пріоритетних дій Уряду та іншими програмними документами Кабінету Міністрів України.

 

В. о. керівника апарату Фонду                                          О. Настасенко