A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Плани підготовки

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__13.12.2018__№_1573___

 

 

 

 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

Проект Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 03 липня 2018 року № 25618/1/1-18

 

Визначення правових засад провадження брокерської діяльності у сфері нерухомості в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи захисту прав споживачів брокерських послуг у сфері нерухомості, належного рівня професійної діяльності учасників ринку нерухомості

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІV квартал

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку відчуження об’єктів державної власності щодо продажу майна на електронному аукціоні»

Необхідність удосконалення процедури відчуження суб’єктами господарювання об’єктів державної власності, мінімізації впливу людського фактору на процес та результати аукціону з продажу об’єктів державної власності

Впровадження сучасних технологій продажу об’єктів державної власності, залучення більш широкого кола потенційних покупців, прозорість здійснення відчуження

Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності

IV квартал

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 і від 4 жовтня 1995 р.
№ 786»

Необхідність удосконалення методики оцінки цілісних майнових комплексів та окремого індивідуально визначеного майна

Уточнення методології оцінки об’єкта оренди з метою відокремлення вартості ремонтних робіт, здійснених орендарем, для уникнення подвійного нарахування орендної плати; збільшення терміну дії незалежної оцінки; конкретизація випадків проведення незалежної або стандартизованої оцінки об’єкта оренди

Управління орендних відносин

IІІ квартал

4

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Відповідно до статті 5 Закону України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України», Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», статті 17 Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги»

 

Оптимізація процедур навчання оцінювачів, складання кваліфікаційного іспиту, видачі суб’єктам господарювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, а також удосконалення порядку залучення органами приватизації суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання  на конкурентних засадах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

5

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Необхідність оптимізації та впорядкування роботи єдиної бази даних звітів про оцінку

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України, удосконалення роботи єдиної бази даних звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

6

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта»

Відповідно до законів України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», від 17 вересня 2008 року № 514-VI «Про акціонерні товариства», Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2003 року № 1891

 

Приведення наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року № 284 «Про затвердження Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб’єктів господарювання» у відповідність до законодавства України

 

Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств

ІV квартал

7

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 11.09.2001 № 1645»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності»

Приведення нормативно-правового акта Фонду у відповідність до законодавства України

Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств

ІV квартал

8

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України у районі, місті»

Відповідно до Закону України від
18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

 

Приведення нормативно-правового акта Фонду у відповідність до вимог законодавства України та забезпечення ефективного проведення і прискорення процесів приватизації, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів та збільшення надходжень до державного бюджету

Управління персоналом

І квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
17.01.2019 38

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік пунктом 9 такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

9

Наказ Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про внесення змін до Порядку авторизації електронних майданчиків»

Відповідно до пункту 172.3 статті 172 Податкового кодексу України

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» та «Про електронні довірчі послуги»

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
25.02.2019  191

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік пунктом 10 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

10

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності» 

Необхідність переоцінки активів державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, (відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Забезпечення:
– контролю за фінансово-економічними показниками державних підприємств або акціонерних товариств з державною часткою у статутному капіталі;
– контролю якості звітів про переоцінку майна;
– формування об’єктивної стартової ціни об’єктів малої приватизації

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
20.03.2019  277

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік пунктом 11 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

11

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 та № 433»

Визначення механізму відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків

Створення комплексної системи захисту інформації на електронних майданчиках та центральній базі даних електронної торгової системи з підтвердженою відповідністю

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

ІІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
11.04.2019  №  366

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік пунктами 12-14 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

12

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Типових договорів оренди»

Відповідно до Закону України від
10 квітня 1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна», статті 18 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від
20 лютого 2019 року № 224 «Про внесення змін до Методики оцінки майна»

Забезпечення реалізації права орендаря на приватизацію орендованого майна, визначеного статтею 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», та врахування вартості невід’ємних поліпшень під час визначення ринкової вартості об’єкта приватизації

Управління  орендних відносин

ІІ квартал

13

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)»

Забезпечення реалізації Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»

Забезпечить врегулювання питань щодо визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), відповідно до пункту 172.11 статті 172 Податкового кодексу України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IІІ квартал

 

14

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року
№ 105»

Відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року
№ 224)

Удосконалення процедури проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на аукціонах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІІ квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
22.05.2019 482

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

1. Виключити з Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік пункт 12.

2. Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік пунктами 15, 16 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

15

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання»

Відповідно до Закону України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI«Про Фонд державного майна України», Закону України від 12 липня 2001 № 2658-ІІІ «Про оцінку майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та статті 17 Закону України від 06 вересня 2012 року
№ 5203- VI «Про адміністративні послуги»

Оптимізація процедур видачі та анулювання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру – сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IVквартал

16

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Відповідно до Закону України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI«Про Фонд державного майна України», Закону України від 12 липня 2001 № 2658-ІІІ «Про оцінку майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Удосконалення порядку залучення органами приватизації суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання  на конкурентних засадах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІVквартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України

18.06.2019  №  581

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Викласти пункт 14 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

14

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні»

Відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
20 лютого 2019 року № 224)

Удосконалення процедури проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на аукціонах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
26.07.2019   742

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Викласти пункт 4 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2019 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття

регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

4

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Відповідно до статті 5 Закону України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України» та до статей 14, 16 і 23 Закону України від
12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

 

Оптимізація порядку укладання Фондом державного майна України угод з навчальними закладами про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, удосконалення порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмами базової підготовки оцінювачів, а також оптимізація роботи Екзаменаційної комісії

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІVквартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
09.09.2019  897

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік пунктами 17- 19такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

17

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку погодження планів санації»

Відповідно до Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Кодексу України з процедур банкрутства від
18 жовтня 2018 року № 2597-VIII, затвердженого на засіданні Кабінету Міністрів України 5 липня 2019 року (протокол № 25)

 

Приведеннянормативно-правового акта у відповідність до Кодексу України з процедур банкрутства

Управління юридичного
супроводження банкрутства

IVквартал

 

18

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про Реєстр корпоративних прав держави»

 

Відповідно до підпункту «б» пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», абзацу вісімнадцятого пункту 3 частини першої статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України»

Врегулювання питання щодо формування, ведення та наповнення Реєстру корпоративних прав держави за участю суб’єктів управління об’єктами державної власності

Департамент управління
державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності

 

ІVквартал

19

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, утвореного у процесіприватизації (корпоратизації)державного вугледобувного підприємства»

У зв’язку з відсутністю форми плану розміщення акцій вугледобувних підприємств акціонерних товариств, способи приватизації яких визначені статтею 7 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»

Затвердження планів розміщення акційакціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації) державних вугледобувних підприємств, пакети акцій яких підлягають приватизації, реалізація пакетів акцій товариств відповідно до затверджених планів розміщення акцій, надходження коштів до державного бюджету від продажу пакетів акцій акціонерних товариств під час їх приватизації

Управління підготовки до приватизації

ІVквартал

 

 

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України
___13.12.2018__№_1573_

 

Пропозиції до плану
діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;

  - для проектів нормативно-правових актів Фонду державного майна України зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

                                   

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
____22.03.2018__№___425______

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Викласти пункт 6 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

6

 

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Відповідно до вимог Закону України від 07 грудня 2017 року
№ 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__10.04.2018__№_500__

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

1. Виключити з Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік пункти 10, 12, 13, 15, 16.

2. Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік новим пунктом такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

45

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Типового договору про продаж об’єкта малої приватизації між організатором та оператором електронного майданчика»

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України
від 18 січня 2018 року № 2269–VIII
«Про приватизацію державного і комунального майна»

Затвердження Типового договору

Управління продажу об’єктів малої приватизації

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__23.04.2018__№_534__

 Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Внести зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 грудня 2017 року № 1890 (із змінами), виключивши з нього пункти 17-29, 31-33, 36.