A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Плани підготовки

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
15.12.20162254

 

 

 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

Проект Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (нова редакція)

Прийняття акта забезпечить підвищення ефективності відносин оренди державного та комунального майна, збільшення надходжень від оренди до державного та місцевих бюджетів

Збереження стабільних орендних відносин, підвищення привабливості державного та комунального майна для орендарів, інтеграція у веб-середовище процедур з укладення договорів оренди

 

Фонд державного майна України

IV квартал 2017 року

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»

Виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.11.2016 № 41440/1/1-16

 

Використання електронної торгової системи ProZorro.Saleпід час проведення конкурсу на право оренди державного майна

 

 

Департамент  орендних відносин

IV квартал 2017 року

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

Реалізація вимог статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Удосконалення методичного забезпечення оцінки майна; інвентаризації майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України та в зоні проведення антитерористичної операції; організаційних засад проведення матеріальних носіїв інформації, які є державною таємницею

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Iквартал 2017року

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національних стандартів оцінки»

Запровадження в Національних стандартах оцінки нових підходів і методів  у зв’язку зі змінами в міжнародному законодавстві з оцінки майна

Адаптація Національних стандартів оцінки до сучасних вимог з оцінки майна

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

II-IIIквартали 2017року

5

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р.
№ 358 і від 10 вересня
2003 р. № 1440»

Значне збільшення скарг від заінтересованих осіб на суб’єктів оціночної діяльності, запитів на рецензування звітів про оцінку, складених суб’єктами оціночної діяльності, які відповідно до законодавства надають послуги з оцінки майна для цілей оподаткування доходу у випадках, передбачених Податковим кодексом України

 

Підвищення якості послуг з оцінки для цілей оподаткування доходу у випадках, передбачених Податковим кодексом України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Iквартал 2017року

6

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку відчуження об'єктів державної власності»

Удосконалення процедури  відчуження суб’єктами господарювання об’єктів державної власності, мінімізації впливу людського фактору на процес та результати аукціону з продажу об’єктів державної власності

Упровадження сучасних технологій продажу об’єктів державної власності, залучення більш широкого кола потенційних покупців, прозорість здійснення відчуження об’єктів державної власності

Управління з питань розпорядження державним майном

IV квартал 2017 року

7

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності»

Удосконалення процедури  списання суб’єктами господарювання об’єктів державної власності

Запровадження удосконаленого механізму та підходів щодо списання суб’єктами господарювання об’єктів державної власності, зокрема майна, що не ввійшло до статутних (складених) капіталів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації)

 

 

Управління з питань розпорядження державним майном

IV квартал 2017 року

8

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

 

Звернення Національного банку України від 24.02.2016 № 12-004/16578 щодо необхідності вдосконалення методичного забезпечення оцінки активів банків, у тому числі віднесених до категорії проблемних або неплатоспроможних

Удосконалення методичного забезпечення засад оцінки активів банків, у тому числі віднесених до категорії проблемних або неплатоспроможних

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Iквартал 2017року

9

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 31 грудня
2015 року № 2075»

Відповідно до статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  з метою удосконалення порядку залучення органами приватизації суб’єктів оціночної діяльності

 

Застосування органами приватизації механізму проведення закупівлі послуг з незалежної оцінки майна через електронну систему закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Iквартал 2017року

10

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 лютого
2004 року № 376»

Виконання вимог законів України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033)

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Методикою оцінки майна

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Iквартал 2017року

11

Наказ «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року
№ 795»

Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із  законодавством України

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IІІквартал 2017року

12

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна»

Впорядкування процедури застосування санкцій за невиконання умов договорів купівлі-продажу державного майна та у зв’язку з реорганізацією апарату Фонду державного майна України, приведення нормативно-правового акта у відповідність із новою структурою

Забезпечення можливості застосування санкцій за невиконання умов договорів купівлі-продажу державного майна та приведення положень нормативно-правового акта у відповідність з новою структурою Фонду державного майна України

Управління конкурсного продажу та біржової діяльності

Iпівріччя 2017 року

13

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств»

Реалізація вимог Закону України від
16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»

Приведення у відповідність із законодавством та удосконалення порядку організації і проведення продажу акцій на фондових біржах

Управління конкурсного продажу та біржової діяльності

Iпівріччя 2017 року

14

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта»

Приведення наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року
№ 284 «Про затвердження Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб’єктів господарювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 року за № 180/2620, у відповідність із вимогами Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033) 

Впорядкування нормативно-правового акта відповідно із вимогами Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033)

Управління корпоративних прав держави

Iпівріччя 2017 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
____29.12.2016_______№____2340________

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
пунктом 15 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

15

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)»

З метою удосконалення, спрощення і скорочення процедур приватизації для досягнення високих темпів приватизації, прозорості та відкритості приватизаційного процесу, залучення широкого кола інвесторів до придбання державної власності

Уніфікація та оптимізація законодавства з питань приватизації, удосконалення механізмів та процедур приватизації, прискорення процесів приватизації, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів та збільшення надходження до державного бюджету

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади

 

Департамент приватизації

 

Юридичний департамент

І-ІІ квартали

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__11.01.2017_№_15_

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік
пунктом 16 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

16

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України»

Реалізація вимог статті 96 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», наказу Фонду державного майна України від
01 листопада 2016 року № 1991 «Про затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас»

Удосконалення процедур погодження державними органами приватизації планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас підприємств-боржників

Управління з питань банкрутства

ІІ квартал

 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
15.12.2015 1927 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

1

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (щодо забезпечення здійснення приватизації)»

Недопущення знецінення належних державі пакетів акцій господарських товариств державного сектору економіки та порушення цілісності єдиних майнових комплексів державних підприємств, щодо яких прийняті рішення про приватизацію, шляхом припинення проваджень у справах про їх банкрутство

 

Збільшення надходжень коштів до державного бюджету

Управління з питань відновлення платоспроможності та представництва Фонду у справах про банкрутство

ІІ квартал

2 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо скасування особливостей приватизації майна в агропромисловому комплексі) Вдосконалення конкурентних засад приватизації об’єктів агропромислового комплексу

Збільшення надходжень коштів до державного бюджету

Департамент конкурентних продажів об’єктів приватизації ІІ квартал
3 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)» Визначення порядку  підтвердження передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

Забезпечення прав власників, іншихправонабувачів або сторін правочину, відповідно до якого виникли речові права, при державній реєстрації речових прав на нерухоме майно

Департамент конкурентних продажів об’єктів приватизації ІІ квартал
4

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

Удосконалення національних стандартів оцінки Удосконалення проведення оцінки майна, майнових прав

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

5 Наказ Фонду державного майна України«Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності»

Виконання вимог законів України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року
№ 358

Узгодження із законодавством у сфері оціночної діяльності та вдосконалення правового регулювання ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна,майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал
6

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»

Приведення у відповідність із чинним законодавством Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року № 1718, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за № 666/4887

Забезпечення надходження коштів до державного бюджету Департамент конкурентних продажів об’єктів приватизації І квартал
7 Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 17 жовтня 2007 року №1672»

У зв’язку із змінами до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року №803

Приведення  нормативно-правового акта Фонду у відповідність із законодавством

Управління з питань корпоративних відносин

І квартал
8

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року   № 662»

Втрата актуальності нормативно-правового акта Приведення  нормативно-правового акта Фонду у відповідність із законодавством Управління з питань корпоративних відносин І квартал
9 Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року
№ 105»

Приведення Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, у відповідність із новою Методикою оцінки майна

Удосконалення процедури проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурентних засадах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності І квартал
10

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Виконання вимогЗакону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» Удосконалення процедури обрання суб’єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал
11

Наказ Фонду державного майна України «Про перелік документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна»

Набрання чинності змінами, що вносяться до Методики оцінки майна,затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10грудня 2003року№ 1891 (із змінами)

Встановлення мінімального обсягу документів, необхідного для проведення оцінки майна, що надається замовником оцінки майна суб’єкту оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності І квартал
12 Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду»

Виконання вимог законів України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року
№ 358

Узгодження із законодавством у сфері оціночної діяльності та вдосконалення правового регулювання у сфері ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності І квартал
13 Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Типових договорів оренди» Внесення змін до законодавства, що регулює договірні відносини

Приведення у відповідність із  деякиминормамизаконодавства, зокрема, щодо реєстрації договору оренди та захисту прав орендарів на повернення наднормативної суми орендної плати, що надійшла до державного бюджету

Управління орендних відносин ІІ квартал
14

Наказ «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року
№ 795»

Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством України Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності ІІІ квартал
15 Наказ Фонду «Про затвердження Порядку розгляду та подання пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих» Врегулювання питань, що виникають у процесі застосування Фондом норм частини дев’ятої
ст. 96 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у правовому полі

Призначення на підприємства, які належать до сфери управління  Фонду, арбітражних керуючих, які мають позитивний досвід роботи

 

Управління з питань відновлення платоспроможності та представництва Фонду у справах про банкрутство

ІVквартал
16 Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу ФДМУ від 06 червня 2007 року №895» У зв’язку з прийняттям Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у новій редакції Приведення  нормативно-правового акта Фонду у відповідність із законодавством

Управління з питань відновлення платоспроможності та представництва Фонду у справах про банкрутство

ІVквартал
17 Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, та господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації» Удосконалення Порядку з огляду на практику застосування Підвищення ефективності відбору організаторів аукціонів

Управління з питань відновлення платоспроможності та представництва Фонду у справах про банкрутство

ІVквартал

 

Голова Фонду                                                                                                                         І. Білоус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
_20.01.2016__№_101_

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 18 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

18

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»

Зменшення деяких процесуальних строків при проведенні конкурсу на право оренди державного майна

Загальне зменшення строків передачі державного майна в оренду у випадку проведення конкурсу на право оренди

Управління орендних відносин

ІІ квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
15.02.2016__№ 315____

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік


Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 19 та 20 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

19

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку підтвердження факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)»

Приведення у відповідність із чинним законодавства

Забезпечення єдиного підходу до оформлення передачі об’єктів нерухомого майна до статутних капіталів господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

Управління реформування власності

ІV квартал

20 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії» З метою реалізації вимог Закону України від 16 липня 2015 року № 627-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» Запровадження механізму та способу примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії Управління з питань розпорядження державним майном ІІ квартал

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

21

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів  України щодо інформаційної взаємодії»

Вдосконалення порядку ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності в частині формування адресно-довідкової частини Єдиного реєстру об’єктів державної власності (даних про державну реєстрацію державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, інших господарських організацій, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарських організацій, на балансі яких перебуває державне майно) на базі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, доручення Кабінету Міністрів України від 11.01.2016 № 29638/142/1-15

Впровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР) та інформаційними системами Фонду державного майна України та суб’єктів управління об’єктами державної власності

Управління моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
24/02/2016_№_384_

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

1. Викласти пункт 6 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

6

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»

Приведення у відповідність із чинним законодавством Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року № 1718, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за № 666/4887

Забезпечення надходження коштів до державного бюджету

Департамент конкурентних продажів об’єктів приватизації

ІІ квартал

 

2.Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 22 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

22

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

Приведення положень Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
04 жовтня 1995 року № 786, у відповідність із вимогами Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-ІV«Про громадські об’єднання»

Приведення положень Методики у відповідність із чинними нормами законодавства, забезпечення єдності методологічних підходів під час розрахунків орендної плати

Управління орендних відносин

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__26.02.2016___№__412___

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

            Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 23 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

23

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни»

Розширення переліку об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж об’єктами, що виставляються на продаж разом із земельними ділянками, які можуть бути реалізовані за допомогою сучасних технологій

Внесені зміни забезпечать реалізацію об’єктів приватизації разом із земельними ділянками на аукціонах в електронній формі, що сприятиме залученню більш широкого кола потенційних покупців та збільшенню надходження коштів до Державного бюджету України

Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__01.04.2016___№__649___

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

            Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 24 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

24

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств»

З метою реалізації вимог Закону України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»

Приведення у відповідність із чинним законодавством та удосконалення порядку підготовки і проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

Управління конкурсного продажу та біржової діяльностія 

ІІ квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__11.04.2016___№__711___

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік
Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 25 та 26 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

25

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності»

Удосконалення процедури  списання суб’єктами господарювання об’єктів державної власності, зокрема нерухомого майна

Посилення контролю держави під час списання нерухомого майна, забезпечення інтересів держави як власника такого майна та збільшення потенційних об’єктів приватизації, що у свою чергу збільшить надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації

Управління з питань розпорядження державним майном

IV квартал

26 Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю» Реалізація вимог Закону України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації» Приведення нормативно-правового акта Фонду у відповідність із чинним законодавством Управління оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__11.04.2016___№__719___

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік
Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 27, 28,29 та 30 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

27

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств»

Реалізація вимог Закону України від                    16 лютого 2016 року № 1005-VIII«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»

Приведення у відповідність із чинним законодавством та удосконалення  порядку організації і проведення продажу на фондових біржах акцій акціонерних товариств

Управління конкурсного продажу  та біржової діяльності

ІІ півріччя

28

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами»

Реалізація вимог Закону України від                   16 лютого 2016 року № 1005-VIII«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»

Приведення у відповідність із чинним законодавством  та удосконалення порядку підготовки до приватизації і продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами

Управління конкурсного продажу  та біржової діяльності ІІ півріччя
29 Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші»

Реалізація вимог Закону України від                  16 лютого 2016 року № 1005-VIII«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»

Приведення у відповідність із чинним законодавством  та удосконалення  механізму організації і проведення спеціалізованих аукціонів за гроші, об’єктом продажу яких є не продані на фондових біржах акції акціонерних товариств

Управління конкурсного продажу  та біржової діяльності ІІ півріччя
30 Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення  про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах»

Реалізація вимог Закону України від                      16 лютого 2016 року № 1005-VIII«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»

Приведення у відповідність із чинним законодавством  та удосконалення  механізму організації і проведення відкритих грошових регіональних  аукціонів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, не проданих на фондових біржах

Управління конкурсного продажу  та біржової діяльності ІІ півріччя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__06.05.2016     №____938__

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

1.Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 31, 32 та 33 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

31

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358»

Запровадження заходів контролю Фонду державного майна України за дотримання суб’єктами оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна для цілей оподаткування, вимог нормативно-правових актів з оцінки майна, відповідно до статей 23, 24 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Підвищення якості послуг з оцінки для цілей оподаткування доходу у випадках, передбачених Податковим кодексом України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

32

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України»

З метою реалізації вимог статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Удосконалення методичного забезпечення оцінки майна, що знаходиться на території, на якій проводиться антитерористична операція, та на окупованій території України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал
33 Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

З метою реалізації вимог статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Удосконалення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
___18.05.2016__№__1018_

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 34 та 35 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

34

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів груп А, Д та Ж»

Реалізація вимог Закону України від
16 лютого 2016 року № 1005-VIII«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»

Приведення у відповідність із чинним законодавством та удосконалення механізму отримання  документів, які подають потенційні покупці разом із заявою про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заявою на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів груп А, Д та Ж

Управління продажу об’єктів малої приватизації

ІІ півріччя

35

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г»

Реалізація вимог Закону України від
16 лютого 2016 року № 1005-VIII«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»

Приведення у відповідність із чинним законодавством, зокрема, в частині забезпечення недопущення осіб, які зареєстровані в державах, що визнані Верховною Радою України державою-агресором або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства, та юридичних осіб, власниками яких є резиденти держави-агресора

Управління продажу об’єктів малої приватизації ІІ півріччя

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
____07.06.2016___№___1105__

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

1. Викласти пункти 13, 18 та 22 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік у такій редакції:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

13

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Типових договорів оренди»

Внесення змін до законодавства, що регулює договірні відносини

Приведення у відповідність із  деякими нормами законодавства, зокрема, щодо реєстрації договору оренди та захисту прав орендарів на повернення наднормативної суми орендної плати, що надійшла до державного бюджету

Департамент орендних відносин

ІVквар

18

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»

 

Зменшення деяких процесуальних строків при проведенні конкурсу на право оренди державного майна

Загальне зменшення строків передачі державного майна в оренду у випадку проведення конкурсу на право оренди

Департамент орендних відносин

ІVквартал

 

22 Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» Приведення положень Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
04 жовтня 1995 року № 786, у відповідність із вимогами Закону України від 22 березня 2012 року
№ 4572-ІV«Про громадські об’єднання»
Приведення положень Методики у відповідність із чинними нормами законодавства, забезпечення єдності методологічних підходів під час розрахунків орендної плати Департамент орендних відносин ІVквартал

 

            2.Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 36 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

36 Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна» Приведення у відповідність із чинним законодавством Удосконалення орендних відносин та приведення Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майнау відповідність із законодавством Департамент орендних відносин ІІІ квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Фонду державного майна України

___17.06.2016__№__1194_

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

1. Викласти пункти 12 та 31 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

12

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 лютого 2004 року
№ 376»

Виконання вимог законів України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033)

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із Методикою оцінки майна

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІІ квартал

31

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року
№ 358 і від 10 вересня 2003 року № 1440»

Значне збільшення скарг від заінтересованих осіб на оціночну діяльності суб’єктів оціночної діяльності, запитів на рецензування звітів про оцінку, складених суб’єктами оціночної діяльності, які відповідно до законодавства надають послуги з оцінки майна для цілей оподаткування доходу у випадках, передбачених Податковим кодексом України

Підвищення якості послуг з оцінки для цілей оподаткування доходу у випадках, передбачених Податковим кодексом України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІV квартал

2. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 37 та 38 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

37

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

Виконання завдань, передбачених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12.01.2015
№ 5, якими передбачається запровадження принципів стимулювання при реалізації тарифної політики в сфері енергетики  

Удосконалення оцінки активів енергопостачальних та енергорозподільних компаній під час переходу на стимулююче тарифоутворення у відповідній сфері

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІІ квартал

38

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта»

Приведення нормативно-правового акта у відповідністьіз Методикою оцінки майна

Впорядкування нормативно-правового акта відповідно до вимог Методики оцінки майна

Управління корпоративних прав держави

ІVквартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
05.07.2016__№____1306__

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік
1. Викласти пункти 4, 5 та 37 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік у такій редакції:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

4

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національних стандартів оцінки»

 

Запровадження в Національних стандартах оцінки нових підходів і методів у зв’язку зі змінами в міжнародному законодавстві з оцінки майна

Адаптація Національних стандартів оцінки до сучасних вимог з оцінки майна

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

 

5

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності»

Встановлення декларативного принципу реєстрації оцінювачів у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Скорочення часу для реєстрації оцінювачів у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, зменшення кількості документів, які вимагаються Фондом для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IV квартал

 

37

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

Виконання завдань, передбачених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від
12 січня 2015 року № 5, якими передбачається запровадження принципів стимулювання при реалізації тарифної політики в сфері енергетики  

Удосконалення оцінки активів енергопостачальних та енергорозподільних компаній під час переходу на стимулююче тарифоутворення у відповідній сфері

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІІ квартал

 

2. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 39 – 43 такого змісту:

              

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

39

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629 і від 4 жовтня 1995 року № 786»

Забезпечення можливості виступати замовником оцінки майна потенційному орендарю (орендарю) та збільшення строку чинності результатів незалежної оцінки

 

Оптимізація процедури укладення договорів оренди

Департамент орендних

відносин

IV квартал

 

40

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати оренди державного майна»

 

Зменшення фінансового навантаження на орендарів державного майна

Збереження стабільних орендних відносин та розширення кола орендарів державного майна

Департамент орендних

відносин

IV квартал

 

41

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди»

Звернення народних депутатів України Фролова М. О. та Артюшенка І. А. стосовно необхідності врахування вартості невід’ємних поліпшень, що є власністю орендаря, під час проведення оцінки орендованого майна у разі продовження дії договору оренди

Удосконалення процедури оцінки орендованого майна у разі продовження договору оренди

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

42

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Методичних рекомендацій до оцінки права вимоги зобов’язання, що виникає внаслідок здійснення банком кредитних операцій»

Звернення Національного банку України від 24.02.2016
№ 12-004/16578 щодо необхідності вдосконалення методичного забезпечення оцінки активів банків, у тому числі віднесених до категорії проблемних або неплатоспроможних

Удосконалення методичного забезпечення  засад оцінки активів банків, у тому числі віднесених до категорії проблемних або неплатоспроможних

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IVквартал

43

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Врахування зауважень, викладених у Акті перевірки Фонду державного майна України Адміністрацією Президента України від 26.04.2016, а саме: внесення змін до нормативно-правових актів Фонду для забезпечення спрощення роботи навчальних закладів, а також об’єднання заяви на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Спрощення надання освітніх послуг навчальними закладами, які уклали угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів. Зменшення кількості документів, які вимагалися Фондом для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IVквартал

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__12.07.2016___№__1332___

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік
Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 44 такого змісту:

              

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

44

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію»

 

 

 

Реалізація вимог статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» (із змінами, внесеними Законом України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»), Порядкуподання та розгляду заяв на приватизацію,затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01 липня 1997 року
№ 683, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за № 362/2166

Приведення нормативно-правового акта Фонду відповідно до вимог чинного законодавства України, досягнення прозорості та відкритості приватизаційного процесу, посилення захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності

 

Управління реформування власності

ІІI квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України

__22.07.2016___№___1407_____

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 45, 46такого змісту:

 

         № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

45

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)»

Приведення у відповідність із чинним законодавством

Досягнення прозорості та відкритості приватизаційного процесу, посилення захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності

Управління реформування власності

ІVквартал

 

46

Проект Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (нова редакція)

Прийняття акта забезпечить підвищення ефективності відносин оренди державного та комунального майна, збільшення надходжень від оренди до державного та місцевих бюджетів

Збереження стабільних орендних відносин, підвищення привабливості державного та комунального майна для орендарів, інтеграція у веб-середовище процедур з укладення договорів оренди

Департамент орендних відносин

ІVквартал  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
27.07.2016 № 1446

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 47, 48 такого змісту:

 

         № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

47

Проект Закону України«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо списання безнадійного податкового боргу державних підприємств)»

Запровадження дієвого механізму здійснення Фондом державного майна України ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств

Спрощення порядку погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу при ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств, у яких відсутні активи

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади

IIпівріччя

48

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку ліквідації державнихпідприємств)»

Запровадження дієвого механізму здійснення Фондом державного майна України ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств

Спрощення процедури ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств, у яких відсутні активи

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади

IIпівріччя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
____05.08.2016___№____1532_____

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 49 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

49


Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року
№ 105»

 

З метою реалізації вимог статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Удосконалення процедури проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурентних засадах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
_____16.08.2016__№__1579______

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами 50 та 51

         № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

50

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)»

З метою удосконалення, спрощення і скорочення процедур приватизації для досягнення високих темпів приватизації, прозорості та відкритості приватизаційного процесу, залучення широкого кола інвесторів до придбання державної власності

Уніфікація та оптимізація законодавства з питань приватизації, удосконалення механізмів та процедур приватизації, прискорення процесів приватизації, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів та збільшення надходження до державного бюджету

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади

IV квартал

51

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 15 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування спеціального фонду)»

З метою створення спеціального фонду Державного бюджету України для фінансування видатків на проведення приватизації державного майна

Забезпечення в повному обсязі витрат на проведення заходів, пов’язаних з приватизацією

Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади

IV квартал

 

2ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України

_____16.08.2016__№____1581___

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Викласти пункт 5 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

5


Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності»

Встановлення декларативного принципу реєстрації оцінювачів у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Скорочення часу для реєстрації оцінювачів у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, зменшення кількості документів, які вимагаються Фондом для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
26.08.2016 1604

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 52 такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

52

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 03 травня 1999 року № 812»

Приведення у відповідність із чинним законодавством

Забезпечення здійснення Фондом відбору депозитарної установи для обслуговування рахунку у цінних паперах для держави без проведення конкурсу

 

Управління корпоративних прав держави

IV квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
01.09.2016       №1636

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 53такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

53

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових  актів Кабінету Міністрів України»

 

Реалізація вимог статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Удосконалення методичного забезпечення оцінки майна; інвентаризації майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України, та в зоні проведення антитерористичної операції; організаційних засад проведення оцінки матеріальних носіїв інформації, яка є державною власністю

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IVквартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України

_06.09.2016___№_1653_

 

Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 54 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

54

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2  до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

 

Врегулювання питань, пов’язаних із оплатною передачею інформаційним агентствам у користування державного нерухомого майна

Забезпечення оплатної передачі у користування державного нерухомого майна інформаційним агентствам

Департамент орендних відносин

IVквартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
19.09.2016     № 1744

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна Україниз підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

1. Викласти пункт 49 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

49

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу»

З метою реалізації вимог статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Удосконалення процедури проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурентних засадах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

 

 

2. Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктами такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

55

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу»

Приведення у відповідність із чинним законодавством

Забезпечення прав працівників та прирівняних до них осіб на безоплатне отримання акцій в процесі приватизації

Управління реформування власності

IV квартал

 

56

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Приведення у відповідність із чинним законодавством

Узгодження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України зі змінами у законодавстві з питань приватизації.

Управління продажу об’єктів малої приватизації

IV квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
20.09.2016 №  1745

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна Україниз підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік пунктом 57 такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

57

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку внесення змін                    до договорів купівлі-продажу державного майна»

Впорядкування процедури застосування санкцій за невиконання умов договорів купівлі-продажу державного майна та у зв’язку з реорганізацією апарату Фонду державного майна України, приведення нормативно-правового акта у відповідність із новою структурою

Забезпечення можливості застосування санкцій за невиконання умов договорів купівлі-продажу державного майна та приведення положень  нормативно-правового акта у відповідність з новою структурою Фонду державного майна України

Управління конкурсного продажу та біржової діяльності

 

IV квартал

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
13.10.2016_№1870

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна Україниз підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Викласти пункт 14 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік у такій редакції:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

14

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року
№ 795»

Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна»

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із чинним законодавством України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
___01.12.2016____№_2181________

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна Україниз підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

Викласти пункт 53 Плану діяльності Фонду державного майна України  з підготовки проектів регуляторних актів
на 2016 рік у такій редакції:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

53

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

 

Реалізація вимог статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Удосконалення методичного забезпечення оцінки майна; інвентаризації майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України, та в зоні проведення антитерористичної операції; організаційних засад проведення оцінки матеріальних носіїв інформації, які є державною таємницею

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
_12.12.2016_№_2223___

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна Україниз підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

1. Викласти пункт 33 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік у такій редакції:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

33

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 31 грудня
2015 року № 2075»

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  з метою удосконалення порядку залучення органами приватизації суб’єктів оціночної діяльності

Запровадження механізму закупівлі органами приватизації послуг
з незалежної оцінки майна через електронну систему закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної

оціночної діяльності

IV квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток
до наказу Фонду державного майна України
15.12.2014 № 2780

Форма подання інформації щодо розробки проектів регуляторних актів у 2015 році

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;
  - для проектів нормативно-правових актів Фонду зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Керівник структурного підрозділу                                                                   (підпис)
                                                                                          

                                                                                            

Директор Департаменту законодавчо-аналітичного
забезпечення реформування відносин власності та 

інформаційних технологій                                                                                               Л. Салінська

​​​​