A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Плани підготовки

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__13.12.2018__№_1573___

 

 

 

 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

Проект Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 03 липня 2018 року № 25618/1/1-18

 

Визначення правових засад провадження брокерської діяльності у сфері нерухомості в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи захисту прав споживачів брокерських послуг у сфері нерухомості, належного рівня професійної діяльності учасників ринку нерухомості

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІV квартал

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку відчуження об’єктів державної власності щодо продажу майна на електронному аукціоні»

Необхідність удосконалення процедури відчуження суб’єктами господарювання об’єктів державної власності, мінімізації впливу людського фактору на процес та результати аукціону з продажу об’єктів державної власності

Впровадження сучасних технологій продажу об’єктів державної власності, залучення більш широкого кола потенційних покупців, прозорість здійснення відчуження

Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності

IV квартал

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629 і від 4 жовтня 1995 р.
№ 786»

Необхідність удосконалення методики оцінки цілісних майнових комплексів та окремого індивідуально визначеного майна

Уточнення методології оцінки об’єкта оренди з метою відокремлення вартості ремонтних робіт, здійснених орендарем, для уникнення подвійного нарахування орендної плати; збільшення терміну дії незалежної оцінки; конкретизація випадків проведення незалежної або стандартизованої оцінки об’єкта оренди

Управління орендних відносин

IІІ квартал

4

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Відповідно до статті 5 Закону України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України», Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», статті 17 Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги»

 

Оптимізація процедур навчання оцінювачів, складання кваліфікаційного іспиту, видачі суб’єктам господарювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, а також удосконалення порядку залучення органами приватизації суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання  на конкурентних засадах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

5

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Необхідність оптимізації та впорядкування роботи єдиної бази даних звітів про оцінку

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України, удосконалення роботи єдиної бази даних звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

6

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта»

Відповідно до законів України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», від 17 вересня 2008 року № 514-VI «Про акціонерні товариства», Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2003 року № 1891

 

Приведення наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року № 284 «Про затвердження Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб’єктів господарювання» у відповідність до законодавства України

 

Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств

ІV квартал

7

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 11.09.2001 № 1645»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності»

Приведення нормативно-правового акта Фонду у відповідність до законодавства України

Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств

ІV квартал

8

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України у районі, місті»

Відповідно до Закону України від
18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

 

Приведення нормативно-правового акта Фонду у відповідність до вимог законодавства України та забезпечення ефективного проведення і прискорення процесів приватизації, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів та збільшення надходжень до державного бюджету

Управління персоналом

І квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
17.01.2019 38

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік пунктом 9 такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

9

Наказ Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про внесення змін до Порядку авторизації електронних майданчиків»

Відповідно до пункту 172.3 статті 172 Податкового кодексу України

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» та «Про електронні довірчі послуги»

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

ІІ квартал

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України
___13.12.2018__№_1573_

 

 

Пропозиції до плану
діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;

  - для проектів нормативно-правових актів Фонду державного майна України зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

                                   

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
____15.12.2017__№_1890__

 

 

 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

Проект Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (нова редакція)

Підвищення ефективності відносин оренди державного та комунального майна, збільшення надходжень від оренди до державного та місцевих бюджетів

Збереження стабільних орендних відносин, підвищення привабливості державного та комунального майна для орендарів, інтеграція у веб-середовище процедур з укладення договорів оренди

Управління орендних відносин

I квартал

2

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р.№ 358»

Підвищення якості оціночних послуг у випадках визначення оціночної вартості, передбачених Податковим кодексом України, зменшення соціальної напруги та незадоволення якістю отриманих послуг замовниками оцінки та іншими заінтересованими в її результатах особами

Підвищення якості послуг з оцінки для цілей оподаткування доходу у випадках, передбачених Податковим кодексом України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

 

3

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів»

 

Визначення процедури відчуження, списання та безоплатної передачі окремих видів державного майна, зокрема майна, переданого в оренду, у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів)

Удосконалення механізму та підходів до питання відчуження, списання та безоплатної передачі суб’єктами управління та суб’єктами господарювання державної власності, спрямованих на підтримку управлінської та господарської діяльності таких суб’єктів та забезпечення інтересів держави як власника майна, розширення сфери застосування порядків відчуження та списання об’єктів державної власності, Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, а також приведення їх у відповідність до норм та вимог законодавчих актів України

Управління з питань розпорядження державним майном

ІІІ квартал

4

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Збільшення кількості скарг  від  органів приватизації щодо виявлених  фактів зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Удосконалення  порядку залучення органами приватизації на конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, в частині недопущення нанесення збитків платникам послуг з оцінки майна

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

 

5

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

Виконання завдань, передбачених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12.01.2015
№ 5, якими передбачається запровадження принципів стимулювання під час реалізації тарифної політики у сфері теплоенергетики та теплопостачання

Удосконалення оцінки активів, що задіяні у транспортуванні теплової енергії під час переходу на стимулююче тарифоутворення у відповідній сфері

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІV квартал

 

6

Наказ Фонду державного майна України«Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування»

Виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна»

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І  квартал

 

7

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Типових договорів оренди»

Внесення змін до законодавства, що регулює договірні відносини

Приведення у відповідність до норм законодавства, зокрема, реєстрації договору оренди та захисту прав орендарів на повернення наднормативної суми орендної плати, що надійшла до державного бюджету

Управління орендних відносин

II квартал

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
09.02.2018      №184

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
пунктами 8 та 9 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

8

Проект Закону України «Про деякі питання оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна господарських товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук»

Виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.01.2018 № 406/2/1-18 щодо пункту 32 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Вирішення питання передачі в оренду цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що закріплене на праві господарського відання за акціонерними товариствами, холдинговими компаніями та іншими суб’єктами господарювання, у статутному капіталі яких державі належить 100 відсотків акцій (частки), та їхніми дочірніми підприємствами, передача якого в оренду здійснюється на конкурсних засадах, із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для державного майна

Управління  орендних відносин

I квартал

9

Наказ Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків»

Виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 402/2/1-18 щодо пункту 16Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 07.12.2017 № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»(у частині внесення змін до пункту 172.3 Податкового кодексу України)

Запровадження порядку авторизації електронних майданчиків

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

І квартал

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
___21.02.2018_№_259____

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
пунктами 10 та 11 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття  регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк

виконання

10

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду державного майна»

Приведення у відповідність до вимог Закону України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 липня 2000 № 1368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за №428/4649, та Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 липня 2008 року № 878, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2008 року за № 783/15474, та на виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 12.02.2018 № 2378/3/1-18 та наказу Фонду державного майна України від 02.02.2018 № 160

Приведення у відповідність до вимог законодавства України

Управління з питань планування та пільгового продажу

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

11

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна»

На виконання Закону України від 18.01.2018
№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 12.02.2018
№ 2378/3/1-18 та наказу Фонду державного майна України від 02.02.2018 № 160

Приведення у відповідність до вимог законодавства України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України

____01.03.2018__№___335____

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік пунктами 12 – 36 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

12

Проект Указу Президента України «Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 19 березня 2002 року № 267»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» 

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

Управління з питань планування та пільгового продажу

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

13

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації»

Відповідно до частини п’ятої статті 11 Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Визначення процедури подання уповноваженими органами управління пропозицій для включення об’єктів до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

Управління з питань планування та пільгового продажу

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

14

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства»

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, пакет акцій якого підлягає приватизації, та приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог законодавства України

Управління з питань планування та пільгового продажу

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

15

Наказ Фонду державного майна України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 листопада 2002 року № 2110/354»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів Фонду, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у відповідність до вимог законодавства України

Управління з питань планування та пільгового продажу

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

16

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України шляхом визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2002 р. № 224-р «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від
19 березня 2002 року
№ 267» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1141 «Про затвердження Порядку складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна»

Управління з питань планування та пільгового продажу

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

17

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків»

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

Запровадження порядку проведення відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, а також визначення процедури авторизації електронних майданчиків

Управління продажу об’єктів малої приватизації

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

18

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, розміру та порядку сплати за участь, визначення переможця за результатами електронного аукціону, а також додаткових умов продажу»

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Встановлення порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, розміру та порядку сплати за участь, визначення переможця за результатами електронного аукціону, а також додаткових умов продажу, що визначає механізм організації і проведення продажу об’єктів малої приватизації на аукціонах в електронній формі

Управління продажу об’єктів малої приватизації

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

19

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визначення істотних умов договору, укладеного між оператором електронного майданчика та Адміністратором електронної торгової системи»

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Визначення істотних умов договору, який укладається між оператором електронного майданчика та Адміністратором електронної торгової системи

Управління продажу об’єктів малої приватизації

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

20

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів великої приватизації»

Відповідно до статей 15 та 19 Закону України від
18 січня 2018 року
№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

Забезпечення проведення продажу об’єктів малої та великої приватизації відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

Управління продажу об’єктів малої приватизації

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

21

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від
29 вересня 2011 року № 1420»

Відповідно до абзацу четвертого пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління продажу об’єктів малої приватизації

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

22

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від
31 травня 2007 року № 855»

Відповідно до абзацу четвертого пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління продажу об’єктів малої приватизації

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

23

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Типового договору про продаж об’єкта малої приватизації між організатором та оператором електронного майданчика»

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

Визначення форми типового договору про продаж об’єкта малої приватизації між організатором та оператором електронного майданчика

Управління продажу об’єктів малої приватизації

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

24

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду державного майна України»

Відповідно до абзацу четвертого пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління продажу об’єктів малої приватизації

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

25

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

26

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

27

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

28

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від
15 вересня 2000 року № 1935»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

29

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства рибного господарства України від 11 жовтня 1996 року № 1218/174»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

30

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Встановлення порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації

 

Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

31

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду державного майна України»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

32

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від
17 серпня 2000 року № 1718»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

 

33

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від
12 квітня 2002 року № 667»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління реформування власності та передачі ДП на приватизацію

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

34

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продажу об’єктів великої приватизації»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Визначення порядку продажу об’єктів великої приватизації

 

Управління конкурентного продажу та біржової діяльності

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

35

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання потенційними покупцями об’єкта великої приватизації власних коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Визначення порядку надання потенційними покупцями об’єкта великої приватизації власних коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу

Управління конкурентного продажу та біржової діяльності

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

36

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 27 липня 2000 року № 1559»

Відповідно до вимог Закону України від 18 січня
2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

 

Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності

У термін, визначений дорученням Кабінету Міністрів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
_16.03.2018__№_411__

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
пунктами 37 – 44 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

37

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і Закону України «Про Фонд державного майна України» щодо питань оціночної діяльності»

Забезпечення реалізації вимог Закону України від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства, підвищення якості оціночних послуг, що надаються суб’єктами оціночної діяльності, та запровадження обмежень щодо діяльності суб’єктів господарювання у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території України та проведенням антитерористичної операції

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

II квартал

38

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

Відповідно до Закону України від 10 квітня 1992 року № 2269-ХII «Про оренду державного та комунального майна» та до статті 18 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця (державного органу приватизації) державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна та можливість підтвердження їх здійснення під час приватизації

Управління орендних відносин

Березень

39

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку повернення у державну (комунальну) власність об’єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів»

Відповідно до статі 26 Закону України від 18 січня 2018 року
№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

Департамент внутрішнього аудиту та контролю

Березень

40

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Відповідно до статей 26 та 27 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

Департамент внутрішнього аудиту та контролю

Березень

41

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна»

Відповідно до статті 26 Закону України від 18 січня 2018 року
№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

Департамент внутрішнього аудиту та контролю

Березень

42

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження  Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження або передачу в заставу об’єктів, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед державою»

Відповідно до статті 27 Закону України від 18 січня 2018 року
№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

Департамент внутрішнього аудиту та контролю

Березень

43

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації»

Відповідно до статті 27 Закону України від 18 січня 2018 року
№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

Департамент внутрішнього аудиту та контролю

Березень

44

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації у державному органі приватизації»

Відповідно до статей 27 Закону України від 18 січня 2018 року
№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України

Департамент внутрішнього аудиту та контролю

Березень

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
____22.03.2018__№___425______

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Викласти пункт 6 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

6

 

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Відповідно до вимог Закону України від 07 грудня 2017 року
№ 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства України

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__10.04.2018__№_500__

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

1. Виключити з Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік пункти 10, 12, 13, 15, 16.

2. Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік новим пунктом такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття

регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

45

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Типового договору про продаж об’єкта малої приватизації між організатором та оператором електронного майданчика»

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України
від 18 січня 2018 року № 2269–VIII
«Про приватизацію державного і комунального майна»

Затвердження Типового договору

Управління продажу об’єктів малої приватизації

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__23.04.2018__№_534__

 Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Внести зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 грудня 2017 року № 1890 (із змінами), виключивши з нього пункти 17-29, 31-33, 36.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__20.06.2018__№_826____

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік пунктом 46 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

46

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Відповідно до статті 5 Закону України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України» (із змінами), статей 16, 19, 20, 23 Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-III «Про оцінку майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (із змінами), та статті 17 Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги» (із змінами)

Оптимізація процедури видачі суб’єктам господарювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, а також удосконалення порядку залучення органами приватизації суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання на конкурентних засадах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІІ квартал

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
27.06.2018    №   877

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Викласти пункт 7 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

7

 

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Типових договорів оренди»

Внесення змін до законодавства, що регулює договірні відносини

 

Приведення у відповідність до норм законодавства, зокрема, реєстрації договору оренди та захисту прав орендарів на повернення наднормативної суми орендної плати, що надійшла до державного бюджету

 

Управління орендних відносин

ІVквартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України

__27.07.2018_  № ___1002______

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік пунктом 47 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

47

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства України, а також впорядкування діяльності щодо ведення єдиної бази даних звітів про оцінку

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІV квартал

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
17.08.2018     №1085

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

1.     Замінити у пунктах 39 та 41-44 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік у графі «Строк виконання» слово «березень» словом «жовтень».

2.     Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік пунктом 48 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

48

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації» та № 433 «Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи»

Визначення механізму відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків

Створення комплексної системи захисту інформації на електронних майданчиках та центральній базі даних електронної торгової системи з підтвердженою відповідністю

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

ІV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
_07.09.2018__№_1146__

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік пунктом 49 та 50 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

49

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств»

Відповідно до Закону України від 18 січня 2018 року № 2269–VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства України та удосконалення порядку підготовки та проведення аукціонів та інвестиційних конкурсів з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій державних вугледобувних підприємств

Управління продажу об’єктів великої приватизації

ІVквартал

50

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 02 травня 2018 року № 592»

Відповідно до статті 15  Закону України від 18 січня 2018 року № 2269–VIII «Про приватизацію державного ікомунального майна»

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства України

Управління продажу об’єктів малої приватизації

ІVквартал


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
25.09.2018     №__1236__

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік пунктами 51, 52 та 53 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

51

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2000 року №1991/275»

Відповідно до Закону України від 18 січня 2018 року № 2269–VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог законодавства України

Управління корпоративних прав держави

ІVквартал

52

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 03 листопада 1999 року
№ 2099»

Відповідно до Закону України від 18 січня 2018 року № 2269–VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог законодавства України

Управління корпоративних прав держави

ІVквартал

53

Наказ Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 28 квітня 1999 року № 784»

Відповідно до Закону України від 18 січня 2018 року № 2269–VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства України

Управління корпоративних прав держави

ІVквартал

 

Пропозиції до плану
діяльності Фонду державного майна України з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;

  - для проектів нормативно-правових актів Фонду державного майна України зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Керівник структурного підрозділу                                                                         (підпис)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток
до наказу Фонду державного майна України
15.12.2014 № 2780

Форма подання інформації щодо розробки проектів регуляторних актів у 2015 році

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття (підстава розроблення)регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;
  - для проектів нормативно-правових актів Фонду зазначається строк подання проекту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Керівник структурного підрозділу                                                                   (підпис)
                                                                                          

                                                                                            

 

​​​​