A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Євроінтеграція

«Європейська інтеграція»

 

Після проголошення незалежності Україна прийняла рішення про європейський напрямок своєї зовнішньоекономічної політики. На сьогодні Європейський Союз (ЄС) є одним з основних партнерів України, яка зацікавлена у підтримці та розвитку міцних, передбачуваних, прозорих і відкритих відносин.

З 1998 року Україна співпрацює з ЄС у форматі Програми інтеграції України до Європейського Союзу. Ключове положення Програми, до виконання якого був залучений Фонд, передбачало розвиток інфраструктури фондового ринку та реформування енергетичного сектору з проведенням ефективної приватизації. ЄС завжди акцентував на тому, що ключовою передумовою інтеграції України в європейський економічний простір було і залишається успішне завершення внутрішніх реформ.

Виведенню двосторонніх відносин на якісно новий рівень між Україною та ЄС та створенню передумов для підготовки до набуття членства в ЄС сприятиме імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця Угода передбачає перехід від принципів партнерства та співробітництва до принципів політичної асоціації та економічної інтеграції. Угода регулює політичні, економічні та культурні відносини між Україною та ЄС і є правовою основою двосторонньої торгівлі. Однією з головних цілей Угоди є сприяння торгівлі та залученню інвестицій, а також розвиток гармонійних економічних відносин між Україною та ЄС.

21 березня 2014 року під час позачергового Саміту Україна – ЄС Прем’єр-міністром України А. Яценюком підписано політичну частину Угоди про асоціацію,  зокрема Преамбулу, Статті 1, Заголовки І (Загальні принципи), ІІ (Політичний діалог і реформи, політична асоціація, співпраця і зближення у зовнішній та безпековій політиках) та VII (Інституційні, загальні та заключні положення). Цей крок українського Уряду став початком розвитку стійкої демократії і ринкової економіки в Україні.

27 червня 2014 року Президентом України П. Порошенком від імені України на засіданні Ради ЄС було підписано текст Угоди про асоціацію. Очікується, що Угода про асоціацію сприятиме зменшенню корупції, посиленню захисту споживачів, збільшенню експорту українських товарів та послуг в країни ЄС, покращенню клімату для малого і середнього бізнесу, соціальної політики, освіти, введенню нових стандартів для контролю стану довкілля, сприянню розвитку космічної галузі, науки, технологій та інформаційного суспільства.

16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду проасоціацію між Україною та ЄС.

Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС набере чинності після її ратифікації усіма Сторонами, в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання до Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження. На даний час Угода ратифікована Україною, Європейським Парламентом та 24 країнами-членами ЄС.

У форматі співпраці з ЄС Фонд залучено до реалізації таких документів:

·           Порядку денного асоціації Україна – ЄС в частині розвитку відкритих, конкурентних та прозорих правил та процедур приватизації, а також зміцнення корпоративного управління, зокрема на державних підприємствах, включаючи реструктуризацію державних підприємств, та зміцнення управління державною власністю;

·           Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час першого засідання Комітету асоціації Україна – ЄС в частині забезпечення проведення приватизації відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі з проведенням попереднього аудиту;

·           Плана-графіка виконання Україною умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро, підписаного 22 травня 2015 року.

Для отримання передового досвіду країн-членів Європейського Союзу Фонд використовує інструмент зовнішньої допомоги Європейського Союзу – TAIEX(TechnicalAssistanceInformationExchange), метою якого є допомога країнам-бенефіціарам адоптувати національне законодавство до законодавства ЄС.

Так, у 2015 році у Фонді була проведена експертна місія на тему: «Процедури набуття державою прав власності на об’єкти для суспільних потреб, які перебувають у приватній власності».

Зараз триває підготовча робота щодо проведення двох семінарів на теми:

·          вивчення європейського досвіду щодо контролю з боку держави над забезпеченням підвищення ефективності діяльності підприємств, що приватизуються (дата проведення – І половина 2016 року);

·         ознайомлення з європейськими моделями корпоративного управління. Запровадження оптимальних моделей на українських державних підприємствах (дата проведення – І половина 2016 року).

Ще вісім заявок на отримання допомоги в рамках програми TAIEXзнаходяться на розгляді у Національному агентстві України з питань державної служби.

У рамках нового проекту «Інформування щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС: що це означає для мене?», ініціативи Представництва Європейського Союзу в Україні, презентовано веб-платформу europa-torgivlia.org.ua. Її метою є інформаційна допомога українському малому та середньому бізнесу для підготовки до бізнес-середовища, що буде впроваджено завдяки імплементації Угоди про асоціацію. Цей путівник для малого і  середнього бізнесу містить текст угоди з ЄС, інформацію про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС та інше.

Веб-платформа europa-torgivlia.org.ua на допомогу українському малому та середньому бізнесу розміщена ТУТ