A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Рецензування звітів про оцінку майна

Інформація про результати рецензування звітів про оцінку майна (негативні рецензії) станом на 20.04.2018

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2012

м. Київ

N 3128

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2012 р. за N 1601/21913

 

Про використання Автоматизованої підсистеми
"Рецензент" рецензентами, що працюють у штаті
Фонду державного майна України, його регіональних
відділень та представництв

Відповіднодостатті13 ЗаконуУкраїни"Прооцінкумайна, майновихправтапрофесійнуоціночнудіяльністьвУкраїні" таПоложенняпропорядокрецензуваннязвітівпрооцінкумайнатамайновихправрецензентами, щопрацюютьуштатіФондудержавногомайнаУкраїни, йогорегіональнихвідділеньтапредставництв, затвердженогонаказомФондудержавногомайнаУкраїнивід31 жовтня2011 рокуN 1585/1, зареєстрованоговМіністерствіюстиціїУкраїни25 листопада2011 рокузаN 1351/20089,

 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму рецензії на звіт про оцінку майна (додається).

2. Управлінню інформаційних технологій та моніторингу вжити заходів щодо приведення Автоматизованої підсистеми "Рецензент" у відповідність із формою рецензії на звіт про оцінку майна, що встановлена цим наказом, впродовж 7 робочих днів після його державної реєстрації.

3. Управлінню з питань оціночної діяльності довести цей наказ до відома начальників регіональних відділень Фонду державного майна України для використання Автоматизованої підсистеми "Рецензент" у роботі підпорядкованих їм підрозділів.

4. Управлінню з питань оціночної діяльності подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду                                              О. Рябченко

 

Додаток