A A A K K K

Склад Екзаменаційної комісії

Додаток
до наказу Фонду державного майна України
від 11 березня 2011 року № 343
(у редакції наказу Фонду
державного майна України
від 29.10.2020 № 1737)

Склад Екзаменаційної комісії
за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»

Голова Екзаменаційної комісії – Єгоров А. О.

Представники:

від органів державної влади:

Булгакова С. А., Любименко Т. В., Стегнюк О. Д., Моруга Т. В., Дворнік О. П., Доровська Л. Г., Гіжица І. В., Малишева К. О., Сірош Т. О., Чечіль Ю. О.,
Шуляк С. В.;

від Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів»:

Драпіковський О. І., Іванова І. Б., Чиркін А. М.;

від Громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки»:

Шашкіна Л. О., Голова І. Г., Сердюкова І. В.;

від Громадської організації «Асоціація спеціалістів банківської оцінки України»:

Ковальський Ю. М., Любенко Р. П., Маркус В. В.;

від Громадської організації «Союз експертів України»:

Мухін О. О., Булейко О. А., Поліщук І. Ю.;

від Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів»:

Мєдна В. Д., Авраменко О. А., Мозолевська О. О.;

від Громадської організації«Всеукраїнська Спілка Оцінювачів Землі»:

Євдокіменко С. В., Зайцева В. Г., Шиянов О. Ю.;

від Громадської організації «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів»:

Лищенко В. В., Горбачов В. А., Шевич Т. Є.

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                                                  Світлана БУЛГАКОВА