A A A K K K

Щодо зарахування реєстраційних та гарантійних внесків

Питання 1:
Чи повинен орендодавець відкривати казначейський/банківський рахунокдля зарахування реєстраційних та гарантійних внесків, які перераховуються оператором електронного майданчика?

Питання 2:
Який порядок подальшого використання орендодавцем коштів реєстраційного та гарантійного внесків, що надходять на його рахунки?

Запит Донецької обласної державної адміністрації

 

Відповідь: Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський/банківський рахунок, зазначений орендодавцем в оголошенні, суми сплачених учасниками реєстраційних внесків протягом п'яти робочих днів з дати проведення електронного аукціону.

Уразі невиконання переможцем електронного аукціону однієї з вимог, передбачених Порядком передачі в оренду державного та комунального майна,  а також у разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна», сплачені гарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок зазначений орендодавцем в оголошенні, протягом п'яти робочих днів з дня настання подій визначених вище.

В подальшому суми реєстраційних та гарантійних внесків, які перераховані на казначейський рахунок, зазначений орендодавцем,перераховуються на казначейський рахунок бюджету як надходження від орендної плати.

Детальна відповідь: лист ФДМУ від 25.11.2020 № 10-16-24007.