A A A K K K

Щодо здійснення поліпшень орендованого майна

Питання 1: Чи має право на викуп орендар, який отримав майно в оренду без проведення конкурсу, в разі якщо згода на здійснення невід’ємних поліпшень на об’єкт отримана орендарем до введення в дію 01.02.2020 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX?

       Запит Львівської обласної ради

Відповідь: Так. Невід’ємні поліпшення, згода на які надана до  введення в дію 01.02.2020 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX, дають право орендарю на викуп орендованого майна, за умови виконання передбачених законодавством вимог.

Детальна відповідь: лист ФДМУ від 06.04.2020 № 10-16-6903

 

Питання 2: Чи поширюються вимоги статті 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX (підстава для відмови у погодженні на клопотання про здійснення невід’ємних полапшень) на діючі договори, що були укладені до введення в дію цього Закону?

       Запит Криворізької міської ради

Відповідь: В разі якщо договір було укладено до набрання чинності Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX і згода на здійснення невід’ємні поліпшень була надана також до моменту ведення цього Закону, то орендар має право на викуп.

В разі якщо договір укладено за результатами вивчення попиту, але без проведення конкурсу, то зазначене є підставою для відмови у наданні згоди на здійснення невід’ємних поліпшень згідно зі статтею 21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX.

Детальна відповідь: лист ФДМУ від 10.04.2020 № 10-16-7219

 

Питання 3: Чи вважаються такими, що були отримані на конкурсі договори оренди в розумінні Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019
№ 157-IX, в разі якщо вони були укладені з єдиним заявником за результатами вивчення попиту?

       Запит Івано-Франківської міської ради

Відповідь: якщо договір оренди було укладено відповідно до законодавства, яке діяло до введення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX за результатами вивчення попиту, але без проведення конкурсу, то цей договір не вважається таким, який укладено за результатами конкурсу.

Детальна відповідь: лист ФДМУ від 07.04.2020 № 10-16-6942

 

Питання 4: Щодо можливості надання балансоутримувачем та органом управління майном дозволу на проведення капітального ремонту, реконструкції без процедури визначення та погодження невід'ємних поліпшень. 

        Запит Державного управління справами

Відповідь: Відповідно до приписів частини шостої статті 21 Закону про оренду отримання орендарем майна в оренду без проведення аукціону або конкурсу є підставою для прийняття рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід'ємних поліпшень.

У такому випадку орендар може звернутися до балансоутримувача з клопотанням про проведення капітального ремонту об’єкта оренди у порядку, визначеному частинами  першою та другою статті
21 Закону про оренду.

             Детальна відповідь: лист ФДМУ від 11.06.2020 № 10-16-11400

 

Питання 5: Щодо деяких питань Одеської міської ради стосовно оцінки об’єкта оренди та проведення капітального ремонту/невід’ємних поліпшень.

          Запит від Одеської міської ради

  1. Чи може орган місцевого самоврядування на підставі свого рішення та відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” передавати майно, яке відноситься до переліку І типу за ринковою вартістю? Якщо ні - просимо обґрунтувати.
  2. У разі неможливості проведення незалежної оцінки об’єкта оренди у випадку, наведеному в питання № 1, пропонується унормувати процедуру проведення ринкової оцінки щодо об’єктів переліку І типу перед наданням згоди на проведення капітального ремонту/невід’ємних поліпшень об’єкта оренди.
  3. Частиною шостою статті 21 нового Закону про оренду передбачено відмову у здійсненні невід’ємних поліпшень, якщо договір оренди було укладено без проведення конкурсу або аукціону. Орендар уклав договір оренди за результатами вивчення попиту відповідно до старого Закону про оренду, або відповідно до нового Закону про оренду як єдиний учасник аукціону. Чи має такий орендар право на здійснення невід’ємних поліпшень?

        Детальне роз'яснення Фонду

Питання 6: Чи має орендар, з яким договір оренди державного або комунального майна було укладено відповідно до законодавства, яке діяло до введення в дію Закону № 157-IX, за результатами вивчення попиту, але без проведення конкурсу, право на отримання згоди балансоутримувача орендованого майна на здійснення на такому майні інших видів будівельних робіт, а не тільки ремонту (зокрема, на здійснення реконструкції або реставрації такого майна) повністю за рахунок власних коштів орендаря (без права на зарахування витрат на здійснення таких робіт в рахунок орендної плати, а також без права на будь-яку компенсацію вартості таких робіт) в порядку та на умовах, визначених частиною першою статті 21 Закону № 157-IX та пунктом 153 Порядку.

Запит Асоціації стивідорних компаній «Одеського морського порту» 

Відповідь: Якщо договір оренди державного або комунального майна було укладено  відповідно до законодавства, яке діяло до введення Закону № 157-IX, за результатами вивчення попиту, але без проведення конкурсу, то орендар за таким договором має право за умови отримання згоди балансоутримувача орендованого майна на здійснення на такому майні будівельних робіт, передбачених Законом України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (реконструкції, реставрації, капітального ремонту) повністю за рахунок власних коштів орендаря (без права на зарахування витрат на здійснення таких робіт в рахунок орендної плати, а також без права на будь-яку компенсацію вартості таких робіт) в порядку та на умовах, визначених частиною першою статті 21 Закону № 157-IX та пунктом 153 Порядку. Право власності на об’єкти, створені в результаті таких робіт, належатиме державі. Це роз'яснення надається без шкоди для будь-яких вимог, які можуть поширюватися на орендаря в силу дії актів спеціального законодавства, таких як Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" та інші.  

 

Детальна відповідь: лист ФДМУ від 23.09.2020 № 10-16-19038