A A A K K K

Інформація про об‘єкти державної власності

Інформація
щодо
формування та веденняЄдиного реєстру об'єктів державної власності станом на 01.10.2020

Фонд як розпорядник Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр) здійснює його формування та ведення відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності», постанов Уряду від 14 квітня 2004 року № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності» (із змінами та доповненнями), від 30 листопада 2005 року № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності» та інших нормативно-правових актів.

Суб’єкти управління відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» уповноважені вести облік об’єктів державної власності, які перебувають в їх управлінні, здійснювати контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів, забезпечувати надання в електронному та паперовому вигляді розпоряднику Реєстру відомостей про об’єкти державної власності для формування і ведення Реєстру.

У рамках взаємодії з суб’єктами управління Фонд оперативно надає суб’єктам управління роз’яснення щодо порядку подання відомостей про об’єкти державної власності.

Збір інформації про об’єкти державної власності здійснюється Фондом на єдиних методологічних засадах. На підставі отриманих від суб’єктів управління відомостей про об’єкти державної власності Фондом щоквартально вносяться зміни до Реєстру. Внесення Фондом даних до Реєстру напряму залежить від надання суб’єктами управління інформації..

Фондом організовано співпрацю з 151суб’єктомуправління (у тому числі з 68 центральними органами виконавчої влади, 25 державними місцевими адміністраціями, 6 академіями наук, 5 господарськими структурами тощо).

Станом на 01 жовтня 2020 року за інформацією, наданою суб’єктами управління (за підсумками проведеної інвентаризації об’єктів державної власності), в Реєстрі обліковуються:

–     19,9 тис. юридичних осіб, які діють на основі лише державної власності і належать до сфери управління відповідного суб’єкта управління;

–     436 господарських організацій з корпоративними правами держави;

–     більше 1 млн об’єктів державного майна, з яких:

·      560,9 тис. об’єктів нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій;

·      598,9 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації, але залишилося на їх балансі;

·      25,9 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося на їх балансі.

Суб’єкти управління надали інформацію про нерухоме майно державних підприємств, установ та організацій щодо 8,8 тис. юридичних осіб (балансоутримувачів) та повідомили, що на балансах 10,7 тис. юридичних осіб нерухоме державне майно не обліковується.

У сфері надання адміністративних послуг Фонд є суб’єктом надання адміністративної послуги «Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності». Адміністративна послуга надається з метою проведення державної реєстрації прав державної та комунальної власності на об’єкти нерухомого майна, захисту майнових прав держави у судах тощо. За 9 місяців 2020 рокуна основі даних Реєстру було надано 5,5 тис. адміністративних послуг.

На виконання пункту 79 заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р, доручення Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 49305/1/1-16 до цього заходу, а також пункту 27 протоколу № 37 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 04 жовтня 2018 року Фондом запроваджено моніторинг подання суб’єктами управління інформації про хід проведення державної реєстрації права власності на нерухоме державне майно (будівель, споруд або їх окремих частин та земельних ділянок), а також інформації про нерухоме державне майно, яке не підлягає державній реєстрації відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за відповідними формами, та згідно з даними, що надаються суб’єктами управління, забезпечено внесення інформації про проведення такої реєстрації до Реєстру (листи Фонду від 06.03.2017 № 10-15-4330, від 18.06.2018 №10-15-12205, від 05.11.2018 №10-15-22442). На сьогодні Фонд листом від 19.03.2019 № 10-15-5230 повідомив суб’єктів управління про строк та форми надання відповідної інформації.

Інформація про результати проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (будівель та споруд) майна державних підприємств, установ, організацій та державного майна, що не увійшло до статутних капіталів  господарських товариств, яка надана суб'єктами управління до Фонду державного майна України з метою внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності станом на 01.01.2019 наведена у додатку.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 8617/1/1-19 суб’єктам управління об’єктами державної власності доручено забезпечити надання Фонду переліків нерухомого державного майна (будівель, споруд, земельних ділянок та об’єктів незавершеного будівництва), яке розташоване на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та/або на лінії зіткнення, згідно із переліком населених пунктів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 79-р). Фонд своїм листом від 02.04.2019 № 10-15-6530 повідомив суб’єктів управління про строк та форми надання інформації про нерухоме державне майно, яке перебуває в сфері їх управління.