A A A K K K

Про пільговий продаж акцій публічного акціонерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль»

№ 4391 від 24 грудня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2013                                     Київ                                      №     4391

Про пільговий продаж акцій
публічного акціонерного товариства
«Кримтеплоелектроцентраль»

З метою реалізації пункту 4 Плану розміщення акцій розділу VІ Плану приватизації цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державного підприємства «Кримські генеруючи системи»: «Камиш-Бурунська ТЕЦ», «Сакські теплові мережі», «Сімферопольська ТЕЦ», переданих в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Кримтеплоелектроцентраль», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 № 596-р, пункту 1 наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2013 № 4242, відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про приватизацію державного майна», керуючись пунктом 2.4 Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 липня 2000 № 1368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 за № 428/4649 (із змінами і доповненнями), та враховуючи службові записки Управління з питань реформування власності від 13 грудня 2013 № 21-1407 та Управління корпоративних прав держави від 23 грудня 2013 № 31-2-1406c,

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з пільгового продажу акцій публічного акціонерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль» у складі:

 

Голова комісії:

Понікарчик О.В.

- начальник відділу уточнених планів розміщення акцій та пільгового продажу Управління планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України.

Члени комісії:

Дрібний Ю.В.

 

Зайцева О.А.

 

Кочедикова О.А.

 

Фастовець К.В.

- заступник Голови Правління з юридичних питань публічного акціонерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль»;

- начальник відділу кадрів публічного акціонерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль»;

- головний бухгалтер-заступник Голови Правління публічного акціонерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль»;

- радник Голови Правління публічного акціонерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль».

2. Провести пільговий продаж акцій публічного акціонерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль» згідно з планом розміщення акцій товариства за ціною 0,5 грн за акцію, у тому числі працівникам підприємства та прирівняним до них (у праві набуття власності на акції) особам - сумарною номінальною вартістю 765 грн. кожному.

3. На уповноваженого представника Фонду державного майна України  Понікарчик О.В. покласти повноваження відповідно до пункту 2.5 Порядку проведення пільгового продажу акцій  акціонерних товариств.

4. Видати довіреність Понікарчик Олені Володимирівні на право представляти інтереси Фонду державного майна України під час пільгового продажу акцій публічного акціонерного товариства «Кримтеплоелектроцентраль».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

Перший заступник Голови Фонду                                                           Є. Іванов