A A A K K K

Щодо прийняття рішення про приватизацію цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства «Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат», переданого в оренду приватному акціонерному товариству «Кримський ТИТАН»

№ 4323 від 18 грудня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2013                           Київ                                  № 4323

Щодо прийняття рішення про приватизацію
цілісного майнового комплексу дочірнього
підприємства «Вільногірський державний
гірничо-металургійний комбінат», переданого
в оренду приватному акціонерному товариству «Кримський ТИТАН»

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 р. № 846-р «Деякі питання приватизації», керуючись вимогами статті 12 Закону України «Про приватизацію державного майна», наказу Фонду державного майна України від 03 січня 2013 р. № 19 «Про затвердження Переліку об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2013 році з метою подальшого їх продажу» (зі змінами та доповненнями), та ураховуючи службову записку Управління з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності від 13.12.2013 №21-1406

НАКАЗУЮ:

1.  Прийняти рішення про приватизацію цілісного майнового комплексу дочірнього  підприємства «Вільногірський державний  гірничо-металургійний комбінат», переданого  в оренду приватному   акціонерному   товариству «Кримський   ТИТАН»,   шляхом   продажу   акцій   публічного   акціонерного товариства, утвореного на базі майна зазначеного дочірнього підприємства за участю  орендаря,  діяльність якого  не  припиняється,  за умови,  що розмір корпоративних прав держави перевищуватиме 50 відсотків його статутного капіталу.

2. Управлінню з питань реформування    власності    Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності протягом місяця подати на затвердження проект наказу про створення комісії з приватизації зазначеного дочірнього підприємства.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 

Голова Фонду                                                             О. Рябченко