A A A K K K

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» (код за ЄДРПОУ 14309534)

№ 1458 від 31 липня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2013                                Київ                                      №1458   

Про затвердження змін (уточнень)
до плану розміщення акцій 
публічного акціонерного товариства
«АТ Науково-дослідний інститут
радіотехнічних вимірювань»
(код за ЄДРПОУ 14309534)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 502-р «Питання приватизації публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», з метою реалізації єдиного плану-графіка виставлення на продаж у 2013 році об’єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 12 червня 2013 року № 825 (із змінами і доповненнями), враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 29 липня 2013 року № 19-1-756,

          

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно з додатком.

  2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 50 % плюс 1 акція статутного капіталу публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є  31 липня 2013 року.

  3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону на дату, встановлену пунктом 2 цього наказу.

  4. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).

  5. Управлінню конкурсного продажу після затвердження підсумків конкурсу, у 3-денний строк з моменту підписання акта приймання-передавання пакета акцій, надати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області оригінал акта приймання-передавання пакета акцій публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» та нотаріально завірений договір купівлі-продажу.

  6. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській області, у тижневий строк після отримання оригіналу акта приймання-передавання пакета акцій публічного акціонерного товариства «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», забезпечити підготовку розпорядження про виконання облікової операції щодо списання пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця.

  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

В. о. Голови Фонду                                                                   Є. Іванов


dod_1458_31072013_1.pdfДодаток