A A A K K K

Про прийняття рішення щодо приватизації державного пакета акцій ПрАТ «Пансіонат «Золотий Берег»

№ 2233 від 10 вересня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2013                                             Київ                                                   № 2233

Про прийняття рішення щодо
приватизації державного пакета
акцій ПрАТ «Пансіонат «Золотий Берег»

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про приватизацію державного майна», згідно з наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 2012 року № 528 «Про затвердження Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2012-2013 роках» та враховуючи службову записку від 03.09.2013 №27-578c

 

НАКАЗУЮ:

1.Прийняти  рішення  про  приватизацію державного пакета акцій приватного акціонерного товариства  «Пансіонат «Золотий Берег» у кількості 1‘747‘200 (один мільйон сімсот сорок сім тисяч двісті) штук, сумарною номінальною вартістю 1‘747‘200 (один мільйон сімсот сорок сім тисяч двісті) гривень, що становить 49%  статутного капіталу товариства.

Найменування підприємства

Місцезнаходження

Приватне акціонерне товариство  «Пансіонат «Золотий Берег»
(код  ЄДРПОУ 32903077)
пров. Сонячний, 6
с. Берегове, м. Феодосія,
АР Крим, 95023

2. Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції забезпечити публікацію в газеті «Відомості приватизації» рішення про приватизацію.

3.Управлінню міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності вжити заходів щодо проведення незалежної оцінки для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства  «Пансіонат «Золотий Берег».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності.

 

Голова Фонду                                                                                              О. Рябченко