A A A K K K

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства «Точмаш» (код за ЄДРПОУ 14300579)

№ 2112 від 29 серпня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2013                                         Київ                                            № 2112

Про затвердження змін (уточнень)
до плану розміщення акцій 
відкритого акціонерного товариства
«Точмаш» (код за ЄДРПОУ 14300579)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 556-р «Питання приватизації відкритого акціонерного товариства «Точмаш», з метою реалізації єдиного плану-графіка виставлення на продаж у 2013 році об’єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 12 червня 2013 року № 825 (із змінами та доповненнями),   відповідно до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 (із змінами і доповненнями) і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734, наказу Фонду державного майна України від 26 жовтня 2010 року № 1565 «Про забезпечення необхідними документами стандартизованої оцінки пакетів акцій (часток, паїв)», та враховуючи службову записку Управління планування та пільгового продажу від 20 серпня 2013 року № 19-1-850,

          

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства «Точмаш» згідно з додатком.
  2. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 25 % плюс 1 акція статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Точмаш», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є  31 серпня 2013 року.
  3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Точмаш», який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону на дату, встановлену пунктом 2 цього наказу.
  4. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Точмаш» згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).
  5. Управлінню фінансового аналізу та відновлення платоспроможності здійснити заходи по отриманню від арбітражного керуючого відкритого акціонерного товариства «Точмаш» визначених документів для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій товариства, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, та подати їх до Управління оціночної діяльності.
  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

Голова Фонду                                                                                       О. Рябченко


dod_2112_29082013_1.pdfДодаток