A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Положення про порядок створення та діяльності комісії з оцінки вартості військового майна МНС України, що підлягає передачі в оренду

№ 190/995 від 12 червня 2003 р.

НАКАЗ

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Фонду державного майна України

Про затвердження Положення про порядок створення та діяльності комісії з оцінки вартості військового майна МНС України, що підлягає передачі в оренду

від 13 червня 2003 рокуN 190/995

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 липня 2003 р. за N 535/7856

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" та постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2000 року N 778 "Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду", НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про порядок створення та діяльності комісії з оцінки вартості військового майна МНС України, що підлягає передачі в оренду (додається).

2. Начальнику Головного центру координації авіаційних робіт з пошуку і рятування Штабу сил МНС України генерал-майору Машаровському М. Г. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря - командувача сил МНС України генерал-лейтенанта Марченка Г. Б.

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофиГ. В. Рева
Голова Фонду державного майна УкраїниМ. В. Чечетов
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Фонду державного майна України
від 13 червня 2003 р. N 190/995

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 липня 2003 р. за N 535/7856

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення та діяльності комісії з оцінки вартості військового майна МНС України, що підлягає передачі в оренду

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок створення та діяльності комісії з оцінки вартості військового майна, яке підпорядковане Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС України), що підлягає передачі в оренду (далі - комісія).

1.2. Комісія створюється в центральному апараті МНС України.

1.3. Комісія створюється наказом МНС України.

До складу комісії включаються представники структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, де перебуває на обліку військове майно. Комісія створюється в кількості 5 - 7 чоловік.

Для оцінки нерухомого військового майна до складу комісії додатково включаються фахівці Фонду державного майна України або його регіональних відділень.

2. Порядок діяльності комісії

2.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

2.2. Роботу комісії організовує її голова.

2.3. Голова комісії в межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

дає доручення членам комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд.

2.4. Основними завданнями та функціями комісії з оцінки військового майна є:

подання пропозицій тендерному комітету МНС України щодо проведення конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання для здійснення незалежної оцінки нерухомого майна в порядку, установленому чинним законодавством;

складання акта оцінки військового майна за формою, що встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року N 629 "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів", або звіту у разі проведення незалежної оцінки;

розгляд звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна у разі проведення незалежної оцінки нерухомого майна;

подання акта оцінки військового майна на погодження до Фонду державного майна України чи його регіональних відділень і затвердження МНС України.

2.5. Засідання комісії є закритим. На засіданні комісії ведеться протокол, на основі якого видається відповідне розпорядження МНС України.

У разі потреби отримання додаткової інформації щодо звіту про оцінку військового майна комісія має право залучати оцінювачів, які проводили його оцінку (за згодою).

3. Порядок здійснення оцінки військового майна, що передається в оренду, та затвердження результатів оцінки

3.1. Оцінка військового майна здійснюється комісією:

щодо нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) відповідно до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року N 629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 січня 2003 року N 3);

щодо рухомого військового майна відповідно до Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року N 759.

3.2. Матеріали з оцінки військового майна (з додатками) зберігаються в діловодстві МНС України.

Заступник Державного секретаря МНС УкраїниВ. М. Романов
Начальник Управління оцінки майна майнових прав та професійної оціночної діяльності ФДМУН. П. Лебідь