A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду

№ 376 від 26 лютого 2004 р.

Фонд державного майна УкраЇни

Наказ

від 27 лютого 2004 р.N 376

Про затвердження Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 р. за N 337/8936

Відповідно до пункту 76 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду (додається).

2. Директору Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності (Н. Лебідь) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Д. Парфененка.

Голова ФондуМ. ЧЕЧЕТОВ


ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
18 березня 2004 р. за N 337/8936
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
27.02.2004 N 376

Порядок
визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, під час проведення його незалежної оцінки.

2. Проведенню незалежної оцінки цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, передує підготовчий етап відповідно до пункту 8 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 (далі - Методика оцінки майна).

На підготовчому етапі у випадках визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, здійснюється аудиторська перевірка відповідно до вимог пункту 14 Методики оцінки майна. Аудиторською перевіркою мають бути підтверджені джерела формування активів та їх розподіл з урахуванням вимог пункту 32 Методики оцінки майна. При цьому також визначаються на дату оцінки суми невикористаних амортизаційних відрахувань на орендоване майно, суми залишку коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень, суми залишку коштів від реалізації орендованого майна.

3. Незалежна оцінка цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, проводиться на підставі результатів інвентаризації, балансу, складеного за результатами інвентаризації, договору оренди з додатками до нього, аудиторської перевірки, а також з використанням інших вихідних даних, необхідних для проведення оцінки, в тому числі визначених згідно з додатком 1 до Методики оцінки майна.

4. Незалежна оцінка цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, здійснюється на засадах визначення ринкової вартості та з урахуванням вимог пункту 75 Методики оцінки майна.

5. Співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, встановлюється на базі результатів оцінки, отриманих з використанням майнового підходу. На підставі результатів зазначеної оцінки заповнюється Розрахунок відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, згідно з додатком до цього Порядку.

Не підлягає незалежній оцінці та включенню до вищезазначеного Розрахунку вартість майна, яке вилучається з вартості цілісного майнового комплексу на підставі відповідного переліку майна, затвердженого відповідним органом приватизації.

6. Незалежна оцінка нерухомого майна, що ввійшло до складу цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, в разі здійснення орендарем за рахунок власних коштів невід'ємних поліпшень такого нерухомого майна, здійснюється з використанням методичних засад, визначених у пункті 67 Методики оцінки майна. При цьому враховуються умови договору оренди в частині здійснення зазначених поліпшень.

7. Відсоткове співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, визначене згідно з пунктом 5 цього Порядку, застосовується для визначення зазначених часток у вартісному виразі до отриманого результату ринкової вартості цілісного майнового комплексу.

8. Вартість державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, за результатами незалежної оцінки відповідно до цього Порядку застосовується з метою викупу або продажу на конкурентних засадах згідно із законодавством.

Якщо покупцем цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, є орендар, до ціни продажу державної частки, що зазначається у договорі купівлі-продажу, включається наявна заборгованість орендаря за оренду цілісного майнового комплексу, у тому числі з викупу оборотних активів.

Директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіН. ЛЕБІДЬ
ЗавантажитиДодаток