A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2043 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (код за ЄДРПОУ 00220477)»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

         НАКАЗ

     21.03.2016                                     Київ                                      №      554       

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 30 грудня 2015 р. № 2043
«Про забезпечення продажу
акцій публічного  акціонерного
товариства «Науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного
насособудування» (код за ЄДРПОУ 00220477)»

 

З метою забезпечення продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», враховуючи вимоги  пункту 9 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада  2015 р.
№ 1033, та службову записку Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин від 2 березня 2016 р.
№ 11-31,

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2043 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (код за ЄДРПОУ 00220477)» із змінами, внесеними наказом Фонду державного майна України від 22 лютого 2016 р.
№ 364, такі зміни:

 

1.1. У підпункті 2.2 пункту 2 та пункті 3 цифри та слово «31 січня» замінити цифрами та словом «31 березня».

1.2. У підпункті 2.4 пункту 2 цифри та слово «20 березня» замінити цифрами та словом «20 травня».

1.3. У підпункті 2.5 пункту 2 цифри «25» замінити цифрами «30».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

   Голова  Фонду                                                                                              І. Білоус