A A A K K K

Наказ ФДМУ Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04 серпня 2016 р. № 1509 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130820)» (із змінами)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

    НАКАЗ

       01.11.2016                                   Київ                                      №     1985   

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 04 серпня 2016 р. № 1509
«Про забезпечення продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»
(код за ЄДРПОУ 00130820)»
(із змінами)

 

З метою забезпечення продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль», враховуючи вимоги пункту 9 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами), службову записку Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави від
28 вересня 2016 р. № 17-3-468с та службову записку Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 07 жовтня
2016 р. № 36-1680с,

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 04 серпня 2016 р. № 1509 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130820)» (із змінами) такі зміни:

 

1) у пункті 2 цифри та слово «30 вересня» замінити цифрами та словом
«31 грудня»;

 

2) у підпункті 1 пункту 4 цифри та слово «25 жовтня 2016» замінити цифрами та словом «25 січня 2017»;

 

3) у підпункті 4 пункту 4 цифри та слово «20 листопада 2016» замінити цифрами та словом «20 лютого 2017»;

 

4) у додатку до наказу у підграфі «закінчення» графи «Термін розміщення» цифри «31.12.2016» замінити цифрами «31.12.2017».

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

   Голова  Фонду                                                                                          І. Білоус