A A A K K K

Про активізацію роботи щодо подальшого продажу об’єктів приватизації, повернених в державну власність

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

___12.06.2017_                                      Київ                                      №__958_____

 

Про активізацію роботи щодо
подальшого продажу об’єктів приватизації,
повернених в державну власність

 

 

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про приватизацію державного майна», враховуючи результати перевірок виконання покупцями об’єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу, здійснених у Iкварталі 2017 року, проведеної претензійно-позовної роботи щодо розірвання договорів купівлі-продажу або визнання їх недійсними

 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік об’єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню у державну та комунальну власність (далі – Перелік 1), що додається.

2. Затвердити Перелік об'єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу (далі – Перелік 2), що додається.

3. Юридичному департаменту Фонду державного майна України (далі – Фонд):

1) забезпечити ведення претензійно-позовної роботи щодо розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу та повернення у державну власність об`єктів приватизації (далі – претензійно-позовна робота);

2) узагальнювати інформацію по претензійно-позовній роботі, отриману від регіональних відділень Фонду щодо об’єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню у державну та комунальну власність;

3) вносити відповідні зміни до Переліку 1 на підставі узагальненої інформації;

4) надавати до Департаменту внутрішнього аудиту та контролю до 15 числа наступного за звітним кварталомПерелік 1, з урахуванням змін, внесених на виконання підпункту 3 пункту 3 цього наказу.

4. Департаменту внутрішнього аудиту та контролю:

1) надавати Юридичному департаменту інформацію та необхідні матеріали для проведення претензійно-позовної роботи у разі встановлення фактів невиконання покупцями об’єктів приватизації взятих на себе зобов’язань за договорами купівлі-продажу державного майна;

2) узагальнювати інформацію, отриману від регіональних відділень Фонду та Юридичного департаменту щодо об’єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, та вносити відповідні зміни до Переліку 2;

3) подавати на підпис Голові Фонду проект наказу про затвердження уточнених Переліку 1 та Переліку 2 до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

5. Департаменту приватизації надавати до Департаменту внутрішнього аудиту та контролю, не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформацію щодо повторно проданих об’єктів, які повернуті в державну власність, для подальшого виключення таких об’єктів з Переліку 2.

6. Регіональним відділенням Фонду:

1) забезпечити ведення претензійно-позовної роботи щодо розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу та повернення у державну власність об`єктів приватизації;

2) подавати інформацію про стан ведення претензійно-позовної роботи по об’єктах, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню у державну та комунальну власність до Юридичного департаменту не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

3) подавати інформацію про продаж об’єктів, які включені до Переліку 2 до Департаменту внутрішнього аудиту та контролю не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду від 20.10.2000 року № 2176 «Про активізацію роботи щодо подальшого продажу об’єктів приватизації, повернених в державну власність» (із змінами).

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови Фонду                                                                           Д. Парфененко

 

Переліку 1

Переліку 2