A A A K K K

Про заміну членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2019                                          Київ                                      № 1322

 

 

Про заміну членів наглядової ради
публічного акціонерного
товариства  «Центренерго»

 

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту публічного акціонерного товариства  «Центренерго»

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Замінити Провоторова Олександра Петровича, Коротку Олену Миколаївну, Присяжнюка Ігоря Володимировича – представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго» на представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна Україниу складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго», а саме:

Слепканя Сергія Петровича – позаштатного радника Голови Фонду державного майна України;

Шевчук Олесю Михайлівну – заступника директора Юридичного департаменту – начальника Управління правового забезпечення Фонду державного майна України;

Андрієнко Поліну Григорівну – головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління державною власністю Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України.

2. Припинити повноваження відкликаних членів наглядової радипублічного акціонерного товариства «Центренерго» Провоторова Олександра Петровича, Короткої Олени Миколаївни та Присяжнюка Ігоря Володимировича.

3. Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності направити на адресу публічного акціонерного товариства «Центренерго» письмове повідомлення про заміну членів наглядової ради товариства для набуття ними повноважень.

4. Членам наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго»  Слепканю С. П., Шевчук О. М. та Андрієнко П. Г. у разі виникнення обставин, що перешкоджатимуть здійсненню повноважень члена наглядової ради публічного акціонерного товариства «Центренерго», завчасно повідомляти про такі обставини Фонд державного майна України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду                                                                    Дмитро СЕННИЧЕНКО