A A A K K K

Про затвердження Плану-графіка проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2020                                     Київ                                           № 284

 

 

Про затвердження Плану-графіка проведення
у Фонді державного майна України заходів з відстеження
результативності регуляторних актів на 2020 рік

 

 

З метою забезпечення реалізації вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон)

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити План-графік проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік (далі – План-графік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів:

1) заходи з відстеження результативності, оприлюднення та подання Державній регуляторній службі України звітів про відстеження регуляторних актів здійснювати у порядку та строки, встановлені Законом;

2) у разі розроблення та прийняття регуляторних актів, що не увійшли до Плану-графіка, стосовно яких необхідно здійснити заходи з відстеження результативності у 2020 році, не пізніше ніж через десять робочих днів з дня прийняття акта надавати інформацію Департаменту законодавчого забезпечення та аналітики для внесення змін до Плану-графіка за формою, наведеною у додатку.

3. Департаменту комунікацій та маркетингу за поданням Департаменту законодавчого забезпечення та аналітики забезпечити оприлюднення Плану-графіка та змін до нього на офіційному вебсайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова Фонду                                                                       Дмитро СЕННИЧЕНКО

 

 

Додаток